"arkaluontoinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"arkaluontoinen" englanniksi

FI

arkaluontoinen {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "arkaluontoinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKysymys on oikeudellisesti, teknisesti ja poliittisesti mutkikas ja arkaluontoinen.
This is a very complex and sensitive issue, legally, technically and politically.
FinnishTiedustelutietojen jakaminen on tietysti edelleen hyvin arkaluontoinen asia.
Of course there is still the very sensitive issue of sharing intelligence.
FinnishTilanne on erittäin arkaluontoinen, ja ekstremistit haluavat murskata sen.
It is an extremely fragile opportunity that the extremists want to shatter.
FinnishTämä direktiiviluonnos on kuitenkin arkaluontoinen ja kiistanalainen aihe.
This proposal for a directive remains, however, a delicate and controversial subject.
FinnishMietintö oli meille erittäin monimutkainen ja arkaluontoinen, mutta onnistuimme hyvin.
This was the most complex and delicate report for us but we managed well.
FinnishAihetta on käsitelty sekä mietinnössä että raportissa, mutta kysymys on arkaluontoinen.
This subject is covered in both reports, but it is a sensitive matter.
FinnishTästä ei saa olla väärinkäsityksiä - asia on aivan yhtä arkaluontoinen kuin kaasu.
Let there be no misunderstanding here - this subject is just as sensitive as the subject of gas.
FinnishKahdeksanneksi: me tiedämme, että Jerusalem on erityisen arkaluontoinen kohta.
Eight: We know that Jerusalem is a particularly delicate issue.
FinnishArvoisa rouva komissaari, kyseessä on tärkeä ja arkaluontoinen asia, kuten Varela totesi.
Madam Commissioner, as Mr Varela has said, this is an important and highly delicate matter.
FinnishTämä on hyvin arkaluontoinen tilanne koko Euroopan unionin kannalta.
This is an extremely sensitive situation for the entire European Union.
FinnishKuten tiedätte, tämä on arkaluontoinen asia, josta jäsenvaltiot ovat pääasiassa vastuussa.
This is a delicate matter, as you know, for which the Member States are largely responsible.
FinnishKyseessä on epäilemättä hyvin arkaluontoinen työhön liittyvä kysymys.
This is unquestionably a very sensitive issue in relation to work.
FinnishAsia on siis erittäin arkaluontoinen, mutta mielestäni sitä käsitellään mietinnössä oikealla tavalla.
It is all very sensitive, but I think it is handled very well in the report.
FinnishOn ilmeistä, että kysymys on jäsenvaltioille hyvin arkaluontoinen.
It is obvious that this is a very sensitive issue for Member States.
FinnishKuvernööri Taseerin murha osoittaa, kuinka arkaluontoinen tilanne on.
The murder of Mr Taseer shows how delicate a situation we face.
FinnishLuulen, että kaikki me olemme tietoisia siitä, että asia, josta äänestämme, on erittäin arkaluontoinen.
I think we are all aware that the issue we are about to vote on is extremely sensitive.
FinnishPitkät keskustelut EU:n elimissä osoittavat aiheen olevan kiistanalainen ja arkaluontoinen.
The lengthy discussion in the European bodies shows the contentiousness and sensitivity of the subject.
FinnishTämä on kuitenkin arkaluontoinen kysymys, ja se vaatii asianmukaisia valtuuksia ja lainsäädännön selkeyttä.
However, it is a delicate matter that demands adequate expertise and legislative clarity.
FinnishEihän sen tarvitsisi olla täysimittainen diplomaattinen edustusto, jos asia on liian arkaluontoinen.
It would not need to be a fully-fledged diplomatic mission if the matter were deemed too delicate.
FinnishKosovon kysymys on arkaluontoinen ja edellyttää varovaisuutta.
The issue of Kosovo is a delicate one, requiring caution.