"arkaluonteisuus" - Englanninkielinen käännös

FI

"arkaluonteisuus" englanniksi

FI

arkaluonteisuus {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "arkaluonteisuus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAsian arkaluonteisuus otetaan huomioon yhteisen kauppapolitiikan toteuttamisessa.
This sensitivity is taken into consideration in the implementation of the common commercial policy.
FinnishTämän mietinnön arkaluonteisuus ei voi jäädä keneltäkään huomaamatta.
The sensitivity of the report is evident for everyone to see.
FinnishSyyksi on ilmoitettu alueen tilanteen arkaluonteisuus.
The reason put forward for this is that the situation in the region is too sensitive.
FinnishTämä asian arkaluonteisuus ei johdu vain siitä, että sen toteuttaminen on vaikeaa hakijamaille.
The sensitivity is not just in the fact that it is difficult for the candidates to implement this.
FinnishKyse on teknisesti erittäin vaikeasta asiasta, ja sen poliittinen arkaluonteisuus pahentaa tilannetta entisestään.
This is a very difficult subject technically speaking, and its political sensitivity is an aggravating factor.
FinnishMitä tarkoittaa arkaluonteisuus?
FinnishMeidän pitää näiden reunaehtojen puitteissa yrittää löytää kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu ottaen samalla huomioon asian arkaluonteisuus.
Whilst taking the sensitivities into consideration, we need to try to find a viable solution for all parties concerned subject to these pre-conditions.
FinnishAsian suurin arkaluonteisuus piilee siinä, että tiedän joukon jäsenvaltioita, jotka eivät hyväksy laajentumista, ellei tämä kysymys ole täysin selvä.
The greatest sensitivity is in the fact that I know a number of Member States which will not accept enlargement unless there is total clarity in this matter.
FinnishMyös niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota tässä yhteydessä, kun otetaan huomioon niiden merkitys ja erityinen arkaluonteisuus Euroopan turvallisuuden kannalta.
In light of their importance and their particular sensitivity in terms of European security, they also deserve special prominence in this context.
FinnishMinun on tunnustettava, että olen hyvin hämmästynyt siitä, että komissio ei ollut tietoinen tästä raportista, kun otetaan huomioon sen arkaluonteisuus tänä erityisenä ajankohtana.
I must confess I am totally surprised that the Commission was not aware of this report, given its sensitivity at this particular time.
FinnishOn tietenkin otettava huomioon tämän teollisuudenalan joidenkin osien arkaluonteisuus, mutta kilpailun kasvu johtaa veronmaksajille merkittäviin säästöihin.
Of course, account has to be taken of the sensitive nature of some parts of this industry, but greater competition will lead to considerable savings for the taxpayer.
FinnishTahtoisin tässä yhteydessä kiittää parlamenttia ja erityisesti esittelijää, herra Garoscia, hänen laatimastaan mietinnöstä, jonka aiheen arkaluonteisuus on kaikkien tiedossa.
At this point I would like to thank Parliament, and especially the rapporteur, Mr Garosci, for his work on this issue, the sensitive nature of which is generally acknowledged.