"areena" - Englanninkielinen käännös

FI

"areena" englanniksi

EN
FI

areena {substantiivi}

volume_up
1. Urheilu
areena (myös: kilpakenttä)
Meillä oli täällä parlamentaarinen areena, nyt meillä on täällä leijona.
We already had a parliamentary arena here, and now we have a lion in it.
Sen jälkeen meillä on laaja areena käytettävissämme maailmanlaajuista vallankumousta varten".
Then we would have a large arena to develop the world revolution.'
Internet on mielipiteenvaihdon uusi areena, ja sitä tarvitaan kipeästi poliittiseen mobilisointiin.
It is a new arena for the exchange of opinions that is sorely needed for political mobilisation.

Esimerkkejä "areena"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMeillä oli täällä parlamentaarinen areena, nyt meillä on täällä leijona.
We already had a parliamentary arena here, and now we have a lion in it.
FinnishSen jälkeen meillä on laaja areena käytettävissämme maailmanlaajuista vallankumousta varten".
Then we would have a large arena to develop the world revolution.'
FinnishInternet on mielipiteenvaihdon uusi areena, ja sitä tarvitaan kipeästi poliittiseen mobilisointiin.
It is a new arena for the exchange of opinions that is sorely needed for political mobilisation.
FinnishEmme voi sallia sitä, että arktisesta alueesta tulee uusi areena Venäjän ekspansionistisille pyrkimyksille.
We cannot allow the Arctic to become the new arena for Russia's expansionist tendencies.
FinnishKolmanneksi perustuslakisopimuksella laajennetaan kansalaisten oikeuksia ja luodaan koko Euroopan unionin kattava julkisen keskustelun areena.
Thirdly, the Treaty extends citizens’ rights and creates a European public space.
FinnishNew Yorkin areena eroaa Geneven areenasta.
FinnishEU on myös poliittinen areena, jolla esitetään erilaisia näkemyksiä laidasta laitaan, kuten parlamentin keskustelut kerta toisensa jälkeen osoittavat.
It is also a political arena with all the different views reflected, as is demonstrated here all the time.
FinnishVai onko se vain areena, jonka avulla suojellaan niitä pullonkauloja, jotka estävät sisämarkkinoita ja eri aloja toimimasta?
Or will it be merely an arena which serves to protect both the bottlenecks inhibiting the functioning of the Single Market and the sectors maintained?
FinnishNe syvät muutokset, joita kansainvälinen areena on kokenut sitten 1980-luvun ovat myös muuttaneet EU: n ja USA: n välisiä suhteita.
The extensive changes which the international landscape has been through since the 1980s have also changed the relationship between the EU and the USA.
FinnishKansalla on yhteinen poliittinen areena, jossa voidaan käydä keskustelua ja jossa ristiriitoja voidaan arvioida ja ratkaista demokraattisin keinoin.
A demos has a common political arena in which debate can take place and where conflicts can be analysed and resolved by democratic means.
FinnishToivommekin, että Barcelonan Eurooppa-neuvostosta tulee huippukokous, jonka tuloksia voidaan pitää myönteisinä ja ettei siitä tule vaaleja edeltävien kahnausten areena.
In this regard, we hope that the Barcelona Summit is a summit which can bring positive results and does not become a series of pre-electoral confrontations.
FinnishInternet on enemmän kuin vain monistuskone tai kanava filmien tai musiikin laitonta levitystä varten Se on areena vapaalle puheelle, tiedolle ja yhteydenpidolle.
The Internet is more than just a copying machine or a channel for the illegal dissemination of films or music. It is an arena for free speech, information and communication.
FinnishMinusta on luonnollisesti erittäin hienoa, että näitä mielipiteitä esitetään parlamentissa, jonka pitää olla se areena, jossa toiveemme ja pyrkimyksemme tuodaan julki.
Naturally, I would say that it is highly praiseworthy that these opinions should be expressed in this parliamentary forum, which must be the forum for expressing our ambitions and our aspirations.
FinnishMe ansaitsisimme halventavan nimityksen "vanha Eurooppa", jos osoittaisimme, ettemme enää halua olla ensisijainen areena, jolla erilaiset käsitykset maailmanjärjestyksestä painivat keskenään.
We would deserve the derogatory appellation of old Europe if we indicated we no longer wished to be the privileged area where different conceptions of world order wrestle with each other.