"arasti" - Englanninkielinen käännös

FI

"arasti" englanniksi

EN
FI

arasti {adverbi}

volume_up
Olette nyt huolissanne siitä, mutta puhutte vain arasti mahdollisesta kaupallisesta puolustuksesta, suojatoimenpiteistä ja viennin yhteisestä valvonnasta.
You are worried about it now, but you only talk timidly of possible means of commercial defence, safeguard measures and joint surveillance of exports.

Esimerkkejä "arasti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOn valitettavaa, että erityisesti menopuolta on käsitelty tiedonannossa melko arasti.
I regret the fact that, particularly in the area of expenditure, we have been rather timid in this communication.
FinnishLähes kaikissa korkeamman tason diplomaattisissa kokouksissa pystymme vain arasti huomauttamaan Kiinan ihmisoikeusloukkauksista.
At almost every meeting at higher diplomatic levels, all we are able to do is to give a shy reminder of the issue of violations of human rights in this country.
FinnishOlette nyt huolissanne siitä, mutta puhutte vain arasti mahdollisesta kaupallisesta puolustuksesta, suojatoimenpiteistä ja viennin yhteisestä valvonnasta.
You are worried about it now, but you only talk timidly of possible means of commercial defence, safeguard measures and joint surveillance of exports.
FinnishOsoittakaa katumusta, arvoisa komissaari, ja tunnustakaa, että teitä on harhautettu hoitaessanne hyvin arasti vientilisenssien aikataulua silloin, kun se oli meille otollista!
Commissioner Fischler, you must admit your guilt, and admit that you were wrong to handle the calendar of export certificates so cautiously, when they were favourable to us!