"Arabia" - Englanninkielinen käännös

FI

"Arabia" englanniksi

volume_up
Arabia {erisnimi}
EN
EN

"Arabia" suomeksi

volume_up
Arabia {erisnimi}
FI
FI

Arabia {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Arabia
Islamilaisessa maailmassa sen ovat tunnustaneet vain Saudi-Arabia ja Pakistan.
In the Islamic world they are acknowledged only by Saudi Arabia and Pakistan.
Mielestäni esimerkiksi Saudi-Arabia on mahdollinen ehdokas.
To my mind, Saudi Arabia is a possible candidate, for example.
Saudi-Arabia voi varmasti investoida hieman omia rahojaan tällaiseen asiaan.
Saudi Arabia can surely invest a bit of its own money in doing these things.
EN

Arabia {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Arabia
In the Islamic world they are acknowledged only by Saudi Arabia and Pakistan.
Islamilaisessa maailmassa sen ovat tunnustaneet vain Saudi-Arabia ja Pakistan.
To my mind, Saudi Arabia is a possible candidate, for example.
Mielestäni esimerkiksi Saudi-Arabia on mahdollinen ehdokas.
Saudi Arabia can surely invest a bit of its own money in doing these things.
Saudi-Arabia voi varmasti investoida hieman omia rahojaan tällaiseen asiaan.

Esimerkkejä "Arabia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishIslamilaisessa maailmassa sen ovat tunnustaneet vain Saudi-Arabia ja Pakistan.
In the Islamic world they are acknowledged only by Saudi Arabia and Pakistan.
FinnishSaudi-Arabia voi varmasti investoida hieman omia rahojaan tällaiseen asiaan.
Saudi Arabia can surely invest a bit of its own money in doing these things.
FinnishTällaisia maita ovat Brunei, Taiwan, Singapore, Saudi-Arabia, Bahrain ja Qatar.
This includes countries like Brunei, Taiwan, Singapore, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar etc.
FinnishSaudi-Arabia on kuitenkin Yhdysvaltain liittolainen ja pääsee sen verran helpommalla.
However, Saudi Arabia is an ally of the US, of course, and can get away with that bit more.
FinnishHänen mukaansa Saudi-Arabia on suurten mahdollisuuksien ja valtavien rahavarojen maa.
He described Saudi Arabia as a country with enormous potential and vast financial resources.
FinnishKiina, Saudi-Arabia ja jopa Qatar omistavat kehitysmaissa nyt tuhansia hehtaareja maata.
China, Saudi Arabia and even Qatar now own thousands of hectares in developing countries.
FinnishLisäksi Iran, Saudi-Arabia ja Jemen teloittavat alle 18-vuotiaita.
Iran, Saudi Arabia and Yemen also execute young people under the age of 18.
FinnishSaudi-Arabia on yksi niistä ainoista kolmesta maasta, jotka tukivat virallisesti talibanien hallintoa.
Saudi Arabia is one of just three countries which officially supported the Taliban regime.
FinnishVenäjä on nyt samassa asemassa kuin Saudi-Arabia tai Iran.
Russia now finds itself in the same position as Saudi Arabia or Iran.
FinnishMyös Saudi-Arabia toimii raakalaismaisesti mestatessaan lainrikkojia muun muassa alkoholin nauttimisesta.
Saudi Arabia is also brutal in its decapitations for misdemeanours, like alcohol consumption.
FinnishJos olemme heikkoja emmekä usko tahtoomme, meitä ei auta kukaan muu – ei Venäjä eikä Saudi-Arabia.
If we are weak and do not believe in it, nobody else will help us – neither Russia nor Saudi Arabia.
FinnishMielestäni esimerkiksi Saudi-Arabia on mahdollinen ehdokas.
To my mind, Saudi Arabia is a possible candidate, for example.
FinnishSudan, Saudi-Arabia, Nepal ja Zimbabwe eivät ole uuden neuvoston jäseniä, eikä niistä pidä sellaisia tullakaan.
Sudan, Saudi Arabia, Nepal and Zimbabwe will not and should not be members of this new Council.
FinnishKaikkiaan 280 miljoona arabia elää ilman demokratiaa.
Two hundred and eighty million Arabs live without democracy.
FinnishNyt kun jännitteet Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian välillä kasvavat, Saudi-Arabia on myös valitsemassa ydinasevaihtoehdon.
As tension mounts between it and the US, Saudi Arabia is now also choosing the nuclear option.
FinnishArvoisa puhemies, Saudi-Arabia ei ole uskottava Afganistanin naisten puolustaja eikä se tarjoa siitä mitään takuita.
Mr President, Saudi Arabia has no credibility and offers no guarantees in terms of defending Afghan women.
FinnishEsimerkiksi Saudi-Arabia mainitaan vain ohimennen.
FinnishSamaan aikaan Saudi-Arabia on YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä velvollinen suojelemaan ja edistämään ihmisoikeuksia.
At the same time Saudi Arabia is bound as a member of the UN Human Rights Council to protect and promote human rights.
FinnishJotkin näistä maista (kuten Brasilia, Venäjä, Argentiina, Saudi-Arabia ja Qatar) ovat tällä hetkellä taloudellisesti vahvimpia.
Some of these countries (such as Brazil, Russia, Argentina, Saudi Arabia and Qatar) are currently the strongest economically.
FinnishToivon, että jotkin muut valtiot Yhdysvallat, Japani, Saudi-Arabia ovat muutamana seuraavana vuonna yhtä anteliaita kuin me olemme olleet.
I hope some others - the United States, Japan, Saudi Arabia - will be as generous as we have been in the next few years.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Arabia":

Arabia
Saudi Arabia
Kingdom of Saudi Arabia