"apposen auki" - Englanninkielinen käännös

FI

"apposen auki" englanniksi

FI

apposen auki {adjektiivi}

volume_up
apposen auki (myös: ammollaan, villi, avoinna, altis)
Vilja-aitan ovi on apposen auki, ja nyt haluamme viedä sadon sisään.
The barn door is wide open, and now we want to bring the harvest in.
Pohjimmiltaan mietinnössä avataan Turkin hallitukselle ovet Eurooppaan apposen auki, minkä vuoksi äänestin mietintöä vastaan.
Essentially, the report holds the doors to Europe wide open for Ankara, which is why I voted against it.
Kun ovi on kuitenkin apposen auki sen kiertämiseksi porsaanreikien avulla, herää kysymys, miten tehokasta tämä EU:n sääntely todella on.
However, when the door is wide open for it to be circumvented through loopholes, then the question arises as to how effective this European regulation really is.

Esimerkkejä "apposen auki"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVilja-aitan ovi on apposen auki, ja nyt haluamme viedä sadon sisään.
The barn door is wide open, and now we want to bring the harvest in.
FinnishKehotankin Euroopan unionia avaamaan ovet apposen auki.
I would urge Europe to throw the doors open wide.
FinnishToiset avaavat rajansa apposen auki, toiset taas haluavat kehittää sopimuksia kehitysmaiden kanssa.
Some are opening their borders wide; others, on the other hand, want to develop agreements with the developing countries.
FinnishPohjimmiltaan mietinnössä avataan Turkin hallitukselle ovet Eurooppaan apposen auki, minkä vuoksi äänestin mietintöä vastaan.
Essentially, the report holds the doors to Europe wide open for Ankara, which is why I voted against it.
FinnishKun ovi on kuitenkin apposen auki sen kiertämiseksi porsaanreikien avulla, herää kysymys, miten tehokasta tämä EU:n sääntely todella on.
However, when the door is wide open for it to be circumvented through loopholes, then the question arises as to how effective this European regulation really is.
FinnishTakaovi jätetään apposen auki sille, että liittymisnäkymät muutetaan erityissuhteeksi, johon Saksan kristillisdemokraatit ovat viehtyneet.
It leaves the back door wide open for accession prospects to turn into a formula for a special relationship, about which the German Christian Democrats are passionate.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "apposen auki" englanniksi

auki adjektiivi