"apatia" - Englanninkielinen käännös

FI

"apatia" englanniksi

EN
FI

apatia {substantiivi}

volume_up
apatia
Vältettäviä asioista eivät ole vain kyynisyys ja manipulaatio: myös apatia ja piittaamattomuus on voitettava.
It is not just cynicism and manipulation which have to be avoided: apathy and insensitivity have also to be overcome.
Tämä kielteinen asia on ilmiö, jota voidaan kuvailla käyttämällä yhä tutumpaa ilmaisua apatia, välinpitämätön suhtautuminen tieto- ja viestintätekniikkaan.
This negative thing is a phenomenon that can be described using the increasingly familiar expression ‘e-apathy’.
Menettely ei ole täydellinen, ja kansalaisten liikkeelle saaminen vaatii jatkuvia ponnisteluja, sillä suurimpana vihollisena on aina tietämättömyys ja täydellinen apatia.
It is not perfect and it requires a constant effort to mobilise people, because we know that the biggest enemy is always ignorance and total apathy.

Esimerkkejä "apatia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVältettäviä asioista eivät ole vain kyynisyys ja manipulaatio: myös apatia ja piittaamattomuus on voitettava.
It is not just cynicism and manipulation which have to be avoided: apathy and insensitivity have also to be overcome.
FinnishTämä kielteinen asia on ilmiö, jota voidaan kuvailla käyttämällä yhä tutumpaa ilmaisua apatia, välinpitämätön suhtautuminen tieto- ja viestintätekniikkaan.
This negative thing is a phenomenon that can be described using the increasingly familiar expression ‘e-apathy’.
FinnishByrokraattinen apatia ja lainsäädännön viiveet eivät voi eivätkä saa murskata lapsen unelmia ja toiveita perheestä ja onnellisesta tulevaisuudesta.
Bureaucratic lethargy and legislative delays cannot and must not crush a child's dreams and hopes of having a family and a happy future.
FinnishMenettely ei ole täydellinen, ja kansalaisten liikkeelle saaminen vaatii jatkuvia ponnisteluja, sillä suurimpana vihollisena on aina tietämättömyys ja täydellinen apatia.
It is not perfect and it requires a constant effort to mobilise people, because we know that the biggest enemy is always ignorance and total apathy.