"anteeksipyyntö" - Englanninkielinen käännös

FI

"anteeksipyyntö" englanniksi

FI

anteeksipyyntö {substantiivi}

volume_up
anteeksipyyntö (myös: pahoittelu)
On täysin asianmukaista esittää hänelle kirjallinen anteeksipyyntö.
It is perfectly appropriate to make her an apology in writing.
Mielestäni anteeksipyyntö olisi vähintäänkin sopivaa.
I think an apology is the least that could have been expected.
Toivon, että Eurooppatietopisteille lähettävässä kirjeessä esitetään anteeksipyyntö.
I hope that the letter that will be sent to the Info-Points will contain an apology.
anteeksipyyntö

Esimerkkejä "anteeksipyyntö"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToivon, että Eurooppatietopisteille lähettävässä kirjeessä esitetään anteeksipyyntö.
I hope that the letter that will be sent to the Info-Points will contain an apology.
FinnishMinusta jäsen Bloomin on esitettävä anteeksipyyntö kaikille, joita hän on loukannut.
I think Mr Bloom should apologise to all those people that he has insulted.
FinnishMinun olisi pitänyt aloittaa esittämällä kollegani, komission jäsen McCreevyn anteeksipyyntö.
I should have started with the apologies of my colleague, Commissioner McCreevy.
FinnishTämä prosessi ei saa kuitenkaan olla anteeksipyyntö asteittaisesta yhteisötasolle keskittämisestä.
But that process must not be allowed to be the excuse for creeping Euro-centralisation.
FinnishOn täysin asianmukaista esittää hänelle kirjallinen anteeksipyyntö.
It is perfectly appropriate to make her an apology in writing.
FinnishMielestäni anteeksipyyntö olisi vähintäänkin sopivaa.
I think an apology is the least that could have been expected.
FinnishKehotan, että sellainen anteeksipyyntö esitetään.
FinnishPresidentti Klausille on esitettävä anteeksipyyntö tämän parlamentin Prahaan tekemän vierailun tapahtumista.
An apology is due to President Klaus for the events that occurred in Prague during that visit by a delegation from this House.
FinnishEsimerkiksi herra Berthu mainitsi, että oli historiallista saada anteeksipyyntö 21-vuotiaan opiskelijan traagisen ampumisen johdosta.
For example, as Mr Berthu mentioned, it was historic to have an apology for the tragic shooting of a 21-year-old student.
Finnish. - (FR) Arvoisa puhemies, olkaa hyvä ja ottakaa ensinnäkin vastaan Maroš Šefčovičin ja Günther Oettingerin anteeksipyyntö.
Mr President, firstly, please accept the apologies of Mr Šefčovič and Mr Oettinger, who are otherwise engaged and who have asked me to represent them.
FinnishPyydänkin, että komission jäsen Redingille esitettäisiin nyt kirjallinen anteeksipyyntö parlamentin puolesta, ja toivon, ettei tällainen tilanne enää toistu.
My request is that an apology to Commissioner Reding be now made in writing on behalf of Parliament and I hope this is not an experience we see repeated.
FinnishToiseksi haluaisin, että varjoesittelijämme herra Rothleyn anteeksipyyntö kirjattaisiin ylös, sillä hänellä on valitettavasti muita tärkeitä asioita hoidettavanaan.
Secondly I would like to place on record the apologies of our shadow-rapporteur, Mr Rothley, who is unfortunately engaged on other important business.
FinnishSovinnonteko ja keskinäinen anteeksipyyntö ovat meidän kaikkien etujen mukaisia: Slovakian ja Unkarin katoliset piispat toimivat tässä asiassa edelläkävijöinä viime vuonna Ostrihomissa.
Reconciliation and mutual apology are in our common interest: Slovak and Hungarian Catholic bishops led by example in Ostrihom last year.
Finnish(SV) Arvoisa puhemies, sallikaa minun aloittaa välittämällä anteeksipyyntö budjettivaliokunnan puheenjohtaja Terence Wynnin puolesta, jolle on tullut este.
(SV) Mr President, allow me to begin by submitting apologies from the draftsman of the opinion of the Committee on Budgets, Mr Wynn, who was prevented from being here.
FinnishEhdotetut tarkistukset, joissa vaadittiin tunnustamaan armenialaisten kansanmurha ja esittämään anteeksipyyntö Armenialle ja sen kansalle, hylättiin täysistunnossa.
The proposed amendments calling for an admission of the Armenian genocide and for an apology to Armenia and the Armenian people were not adopted by the plenary.
FinnishVatikaanin on heti rangaistava syyllisiä, esitettävä anteeksipyyntö loukatuille naisille, selvitettävä perusteellisesti, mitä on tapahtunut, ja julkaistava raportti kokonaisuudessaan.
The Vatican must lose no time in punishing those responsible, apologise to the women affected, investigate properly what happened and publish the report in its entirety.
FinnishAivan kuten Vukovarissa on esitetty anteeksipyyntö, joka epäilemättä jää maan historiaan, myös taistelua niitä vastaan, jotka ovat syyllistyneet vakaviin rikoksiin, on jatkettava.
Just as there has been this apology in Vukovar, which will undoubtedly go down in the history of the country, the fight against those who have committed major crimes must also continue.