"anteeksiantamaton" - Englanninkielinen käännös

FI

"anteeksiantamaton" englanniksi

FI

anteeksiantamaton {adjektiivi}

volume_up
anteeksiantamaton
   – Arvoisa puhemies, Euroopan toiminnassa on valtava ja anteeksiantamaton aukko.
   Mr President, we have a huge and inexcusable gap in EU action.
Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on anteeksiantamaton.
Man-made climate change is inexcusable.
Ongelma on siinä, että tämä kynnys on asetettu käytännössä tasolle, joka ei voi ylittyä eli kynnyksenä on anteeksiantamaton virhe.
The problem stems from the fact that this threshold is fixed at a practically insurmountable level - inexcusable conduct.
anteeksiantamaton
Nyt ei saa pysähtyä: silloin tehtäisiin anteeksiantamaton oma maali.
We must not stop now: that would be an unforgivable own-goal.
Yksi seikka on mielestäni yksinkertaisesti anteeksiantamaton.
There is one thing I find simply unforgivable.
Erottelukysymyksen laiminlyöminen horisontaalisen direktiivin laadinnassa on anteeksiantamaton virhe.
Omitting the topic of segregation when creating the Horizontal Directive is an unforgivable crime.
anteeksiantamaton (myös: kaunainen, pitkävihainen)

Esimerkkejä "anteeksiantamaton"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish   – Arvoisa puhemies, Euroopan toiminnassa on valtava ja anteeksiantamaton aukko.
   Mr President, we have a huge and inexcusable gap in EU action.
FinnishMullahit ovat tulkinneet näitä käskyjä virheellisesti, mikä on anteeksiantamaton vääryys.
These commandments have been misinterpreted by the mullahs, an abuse that is unpardonable.
FinnishNyt ei saa pysähtyä: silloin tehtäisiin anteeksiantamaton oma maali.
We must not stop now: that would be an unforgivable own-goal.
FinnishErottelukysymyksen laiminlyöminen horisontaalisen direktiivin laadinnassa on anteeksiantamaton virhe.
Omitting the topic of segregation when creating the Horizontal Directive is an unforgivable crime.
FinnishYksi seikka on mielestäni yksinkertaisesti anteeksiantamaton.
FinnishTämä on törkeä, epäoikeudenmukainen ja anteeksiantamaton isku Espanjan kansaa ja Espanjan demokratiaa kohtaan.
It is an outrageous, unjustified and unjustifiable attack on the Spanish people and on Spanish democracy.
FinnishIhmisen aiheuttama ilmastonmuutos on anteeksiantamaton.
FinnishKuten Ritt Bjerregaard teki aiemmin selväksi, nykyinen tilanne on anteeksiantamaton, ja komission on mahdoton sitä hyväksyä.
As Ritt Bjerregaard made clear before, the present situation is indefensible and completely unacceptable to the Commission.
FinnishOngelma on siinä, että tämä kynnys on asetettu käytännössä tasolle, joka ei voi ylittyä eli kynnyksenä on anteeksiantamaton virhe.
The problem stems from the fact that this threshold is fixed at a practically insurmountable level - inexcusable conduct.
FinnishJos perheessä on viisi henkilöä, tämä tarkoittaa, että miljoona ihmistä jää ilman tuloja ensi syksynä, mikä olisi anteeksiantamaton sosiaalinen katastrofi.
At five persons a family, that will mean a million people with no income this autumn: an unjustifiable social disaster.
FinnishEpätasa-arvoisen kehityksen sääntö kapitalistisessa järjestelmässä on anteeksiantamaton, erityisesti kriisiaikoina, jolloin vastakohdat näkyvät vielä selkeämmin.
The rule of unequal development in the capitalist system is implacable, especially in times of crisis, during which contrasts are even more marked.
FinnishMielestäni meidän pitäisi toimia nopeasti, ja uskon, että kansalaisetkin reagoisivat nopeaan toimintaamme myönteisesti, sillä tämä tapaus on anteeksiantamaton.
I think it would be wonderful and we would get a great reaction from our citizens if we were more swift to act, because this is an unforgivable story.
FinnishMuutoin innovaation oppi-isällä ei ole kapasiteettia innovoida, ja se olisi anteeksiantamaton erehdys, kun tarkoitus on luoda tehokkuusmalleja.
Otherwise the mentor of innovation would not have the capacity to innovate, which would be an unforgivable mistake when the intention is to build models of efficiency.
FinnishGeneettisesti muunnettujen tuotteiden minkäänlainen salliminen tällä hetkellä on siksi anteeksiantamaton erehdys, josta tulevat sukupolvet joutuvat ehkä maksamaan kalliisti.
It is therefore unforgivable, as things stand, to be giving the green light to genetically modified products; future generations may well have to pay dearly for our mistakes.