"anteeksi" - Englanninkielinen käännös

FI

"anteeksi" englanniksi

volume_up
anteeksi [esimerkki]
volume_up
anteeksi {interjektio}
EN
volume_up
Anteeksi? {interjektio}
EN
FI

anteeksi [esimerkki]

volume_up
anteeksi (myös: suokaa anteeksi)
Anteeksi, mutta työjärjestyksen mukaan se on kaikille jäsenille kuuluva oikeus.
Excuse me, but this is a right of every Member under the Rules of Procedure.
Tämä on - suonette anteeksi suoran ilmaisuni - elämää halveksuvaa järjettömyyttä!
This is - excuse me for speaking plainly - absolute rubbish, which holds life in contempt!
(Interruption from Mrs Green) Excuse me, Mrs Green, it is the other way round.

Esimerkkejä "anteeksi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKiitos erinomaisesta vastauksestanne, ja anteeksi, että sen vuoro tuli vasta nyt.
Thank you for your excellent answer, and please excuse the lateness of the hour.
FinnishPuheenjohtaja Libicki pyytää parlamentilta ja valiokunnalta anteeksi poissaoloaan.
The Chairman, Mr Libicki, asks the House and the committee to excuse his absence.
FinnishAnteeksi, rouva Green, asia on päinvastoin.
(Interruption from Mrs Green) Excuse me, Mrs Green, it is the other way round.
FinnishArvoisa oikeusasiamies, pyydän anteeksi, sillä aion nyt täyttää tämän pyynnön.
Ombudsman, my apologies, as I am going to comply with that request at this point.
FinnishEU:n henki on vahvempi kuin sen julkiset - anteeksi, oikeudelliset - rakenteet.
Europe's spirit is stronger than the public - excuse me, judicial - structure.
FinnishPyydän anteeksi, jos puutun pikkuseikkoihin, mutta haluan olla hyvin täsmällinen.
I apologise for trivialising this issue a little, but I wanted to be very specific.
FinnishEli, aikooko Gasperin, Schumanin ja Adenauerin katolinen Eurooppa pyytää anteeksi?
So is the Catholic Europe of Gasperi, Schuman and Adenauer going to apologise?
FinnishTämä tarkoittaa, että olen tehnyt virheen, ja pyydän siksi asianomaisilta anteeksi.
This means I have made a mistake, and therefore I apologise to those involved.
FinnishHeiltä minä pyydän anteeksi sitä, etten voi mainita heitä nimeltä, kuten haluaisin.
To these, I apologise for not being able to refer to them by name as I wished.
Finnish(FR) Anteeksi Francis, että viittasin menneisyyteen, se ei ollut tarkoitukseni.
(FR) I apologise for bringing up the past, Francis; I did not mean to do so.
FinnishAnteeksi, mutta työjärjestyksen mukaan se on kaikille jäsenille kuuluva oikeus.
Excuse me, but this is a right of every Member under the Rules of Procedure.
FinnishSuokaa anteeksi, mutta savuke on kova huume, ja tämä on rohjettava sanoa ääneen.
Tobacco, I am sorry to say, is a hard drug, and we must have the courage to say this.
Finnish   Siinä tapauksessa pyydän nöyrästi anteeksi kuultuani tämän kiirehdityn päätelmän.
   In that case, I apologise most humbly for hearing this much-anticipated end.
Finnish(EN) Pyydän taas anteeksi kaikilta, joille en voinut antaa tilaisuutta puhua.
Again, I apologise to all those to whom I could not give the opportunity to speak.
Finnish(EN) Haluaisin aloittaa pyytämällä anteeksi kollegani David Byrnen puolesta.
I would like to begin with a word of apology on behalf of my colleague David Byrne.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, aluksi pyydän anteeksi myöhästymistäni.
Mr President, Commissioner, firstly, I should like to apologise for my late arrival.
FinnishEn pyytele anteeksi tätä lähestymistapaa; uskon vakaasti, että se on oikea.
I make no apology for this approach; I firmly believe that it is the correct one.
FinnishSuhtaudun kuitenkin, anteeksi vain, hiukan epäilevästi juuri antamaanne vastaukseen.
However, forgive me if I am a little sceptical of the reply you have just given me.
FinnishTeen sen nyt ja toivon, että hän antaa anteeksi, etten kiittänyt häntä aiemmin.
I do it now instead and hope he will forgive me for not doing so earlier.
FinnishSuokaa anteeksi, että en voinut olla koko aikaa läsnä mietinnön käsittelyn aikana.
Please accept my apologies that I was unable to attend the whole debate on the report.