"antautua" - Englanninkielinen käännös

FI

"antautua" englanniksi

FI

antautua [antaudun|antautunut] {verbi}

volume_up
1. yleinen
antautua (myös: luovuttaa)
Kuulimme, että Laurent Gbagbo aikoi antautua, mutta väite kumottiin myöhemmin.
We heard that Mr Gbagbo was set to surrender, a claim that was later denied.
Many of our problems arise from our reluctance to put up a united fight to defend ourselves against the evil; however, we are late to surrender.
Tamilitiikerit eivät ole välittäneet kansainvälisen yhteisön kehotuksista antautua väliaikaisen humanitaarisen käytävän avaamiseksi.
The Tigers have been deaf to appeals from the international community to surrender and establish a temporary humanitarian corridor.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, 8. toukokuuta 1945 Saksan oli viimein pakko antautua.
Mr President, ladies and gentlemen, it was on 8 May 1945 that Germany was at last obliged to capitulate.
Yhdysvaltojen hallitus vaikutti osaltaan siihen, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen oli pakko antautua näiden terroritoimien edessä.
The US Government was instrumental in forcing the British Government to capitulate in the face of that terrorist campaign.
Samalla poliittisen eliitin on selvittävä hankalasta testistä: antautua vai olla antautumatta populismin houkutuksille, jotka tarjoavat aina helpon ratkaisun.
At the same time, the political elite are facing a difficult test: whether or not to succumb to the lure of populism that always offers easy solutions.
2. Kuvainnollinen
antautua (myös: heittäytyä)

Esimerkkejä "antautua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKuulimme, että Laurent Gbagbo aikoi antautua, mutta väite kumottiin myöhemmin.
We heard that Mr Gbagbo was set to surrender, a claim that was later denied.
FinnishSe ei saa antautua kriisin vietäväksi vaan sen on vastattava kohtaamiinsa haasteisiin.
It must not let itself be carried along by the crisis but rise to the challenges it meets.
FinnishKieltäydyn ajattelemasta, että politiikan pitäisi antautua tämän aiheen edessä.
I refuse to accept that politics should give way upon this issue.
FinnishEurooppa, moraalisten arvojen äiti, ei saa antautua tässä asiassa.
Europe, the mother of moral values, should not resign itself to this.
FinnishUnioni on vaarassa antautua vanhojen tavoitteiden ohjattavaksi.
The Union is in danger of allowing itself to be led by old objectives.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, 8. toukokuuta 1945 Saksan oli viimein pakko antautua.
Mr President, ladies and gentlemen, it was on 8 May 1945 that Germany was at last obliged to capitulate.
FinnishEuroopan parlamentin ei pidä antautua Euroopan komission painostukselle hyväksyä vuoden 2011 talousarvio.
The European Parliament must not give into pressure from the European Commission to accept the 2011 budget.
FinnishEurooppa ei saa antautua Googlen määräysvaltaan.
Europe should not allow itself to be controlled by Google.
FinnishSiksi emme saa antautua liian varhain.
Therefore, we must not give in at too early a stage.
FinnishLopulta on päätettävä, halutaanko eurooppalaista yhteisvastuuta vai halutaanko antautua salonkipolitiikkaan.
In the end, you have to decide whether you want to have European solidarity or whether you want to give in to armchair politics.
FinnishEurooppalaisilla maailmanlaajuisilla toimijoilla (global players) ei ole muuta vaihtoehtoa kuin antautua maailmanmarkkinoiden kilpailuun.
Global players in Europe have no choice other than to lay themselves open to competition in world markets.
FinnishYhdysvaltojen hallitus vaikutti osaltaan siihen, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen oli pakko antautua näiden terroritoimien edessä.
The US Government was instrumental in forcing the British Government to capitulate in the face of that terrorist campaign.
FinnishTamilitiikerit eivät ole välittäneet kansainvälisen yhteisön kehotuksista antautua väliaikaisen humanitaarisen käytävän avaamiseksi.
The Tigers have been deaf to appeals from the international community to surrender and establish a temporary humanitarian corridor.
FinnishNyt on kuitenkin myöhäistä antautua.
Many of our problems arise from our reluctance to put up a united fight to defend ourselves against the evil; however, we are late to surrender.
FinnishTarvitaan siis äärimmäisen myönteistä lähestymistapaa, enää ei toisin sanoen pidä antautua ajelehtimaan tapahtumien mukana vaan pyrkiä vaikuttamaan niihin.
So an extremely resolute approach is required: it is no longer enough to let ourselves be overtaken by events; we must attempt to govern such events.
FinnishNuoren demokraattisen valtion presidenttinä minun ei tule kuitenkaan antautua itsetyytyväisyyden valtaan tämän harvinaisen poliittisen yksimielisyyden vuoksi.
However, as the President of a young democratic country, I cannot fall victim to the feeling of self-satisfaction with this rare political consensus.
FinnishSamalla poliittisen eliitin on selvittävä hankalasta testistä: antautua vai olla antautumatta populismin houkutuksille, jotka tarjoavat aina helpon ratkaisun.
At the same time, the political elite are facing a difficult test: whether or not to succumb to the lure of populism that always offers easy solutions.
FinnishToiseksi ei saa antautua harhakuvitelmien varaan, ja tässä olen herra Titleyn kanssa samaa mieltä: ilman sotilaallista läsnäoloa rauhallisia oloja ei saada palautetuksi.
Secondly, we should not labour under any illusions, and here I agree with Mr Titley: without a military presence, there will be no peace here.
FinnishNimensä arvoisen parlamentin pitää huolehtia poliittisesta kokonaisuudesta eikä antautua yksityisten pääomapiirien erityisintressien ohjailtavaksi.
A Parliament worthy of the name should pay heed to the political aspects as a whole and not allow itself to be governed by private individual interest groups with money.
FinnishMeidän ei pidä antautua ennalta arvaamattomaan vaan perustettava kantamme ihmisarvon kunnioitukseen, joka on ainoa tae tieteen edistymiselle.
We must not be subject to the whims of the moment, but must base our position on respect for the dignity of the human being, which is the only guarantee of scientific progress.