"antaja" - Englanninkielinen käännös

FI

"antaja" englanniksi

EN
EN
EN
FI

antaja {substantiivi}

volume_up
antaja (myös: lahjoittaja, luovuttaja)
Perustuslaissa EU ei ole oikeuksien vartija vaan niiden antaja.
Here, the EU is not the guardian of rights, but the giver.
Kuka loppujen lopuksi on avun antaja ja kuka avun saaja?
As far as assistance goes, who is the giver and who is on the receiving end?
Kehitysapuvarojen osalta on todettava, että EU on maailman suurin kehitysavun antaja.
Where the development funds are concerned, the EU is the world's largest giver of aid.

Esimerkkejä "antaja"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlemmehan kaiken kaikkiaan suurin humanitaarisen avun antaja kyseisessä konfliktissa.
We are, after all, the largest provider of humanitarian aid in this conflict.
FinnishEuroopan unioni on nykyisin merkittävin humanitaarisen avun antaja alueella.
The European Union is currently the greatest donor of humanitarian aid to the region.
FinnishEuroopan unioni on maailman suurin humanitaarisen avun ja kehitysavun antaja.
The European Union is the world's largest provider of humanitarian and development aid.
FinnishKehitysapuvarojen osalta on todettava, että EU on maailman suurin kehitysavun antaja.
Where the development funds are concerned, the EU is the world's largest giver of aid.
Finnish. - (LT) Euroopan unioni on maailman suurin kehitysavun antaja.
in writing. - (LT) The European Union is the world's biggest donor of development aid.
Finnish. - (IT) Euroopan unioni on maailman suurin humanitaarisen avun antaja.
The European Union is the world's largest donor of humanitarian aid.
FinnishEuroopan unioni jäsenmaineen on maailman suurin kehitysavun antaja.
The EU with its Member States is the world's largest provider of development aid.
FinnishNoudatan näin ollen saamaani neuvoa ja toivon, että sen antaja oli oikeassa.
In that case, I shall act on her advice, and hope that she was right.
FinnishEU on selvästi suurin kauppaan liittyvän avun antaja koko maailmassa.
The EU is by far the biggest provider of trade-related assistance worldwide.
FinnishSen ei tarvitse mielestäni tuntea syyllisyyttä: unionihan on suurin kehitysavun antaja.
I do not think that it needs to feel guilty: it is the largest donor of development aid.
FinnishOlemme 14 miljardilla eurollamme samoin suurin humanitaarisen avun antaja.
Our contribution of EUR 14 billion also makes us the biggest provider of humanitarian aid.
FinnishToisaalta EU on tällä hetkellä maailman suurin kehitysavun antaja.
Furthermore, the EU has now become the world's largest provider of development aid.
FinnishEU on maailman suurin kehitysavun antaja 60 prosentin osuudellaan kaikesta maailman kehitysavusta.
The EU is the world's largest donor of development aid, accounting for 60% in all.
FinnishEuroopan unioni on suurin humanitaarisen avun antaja Zimbabwessa.
The European Union is the main contributor of humanitarian aid to Zimbabwe.
FinnishEsimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta on merkittävä kansainvälisen tuen antaja.
For example, the UK is a significant donor of overseas aid.
FinnishEU on maailman suurin kehitysavun antaja köyhemmille maille.
The EU is the world’s biggest provider of development assistance to poorer countries.
FinnishEuroopan unioni on suurin kehitysavun antaja maailmassa.
The European Union is the key player as regards international development aid.
Finnish. - (EN) Euroopan unioni on kokonaisuudessaan maailman suurin humanitaarisen avun antaja.
in writing. - The EU as a bloc is the world's largest contributor of humanitarian aid.
FinnishEU ja sen jäsenvaltiot ovat maailman suurin kehitysavun antaja.
The EU and its Member States constitute the world’s largest supplier of developmental aid.
FinnishKuka loppujen lopuksi on avun antaja ja kuka avun saaja?
As far as assistance goes, who is the giver and who is on the receiving end?