"antaa ymmärtää" - Englanninkielinen käännös

FI

"antaa ymmärtää" englanniksi

FI

antaa ymmärtää {verbi}

volume_up
On väärin antaa ymmärtää, että puheenjohtajavaltio Irlanti olisi jotenkin epäonnistunut, jos tämä ei mene läpi.
It is wrong to imply that somehow the Irish presidency may be a failure if this issue does not go through.
Euroopan komissio antaa ymmärtää, etteivät nämä ohjelmat ole vielä saavuttaneet toivottua tasoa.
The European Commission is implying that these programmes are not yet up to speed.
Ilmaus saattaa antaa ymmärtää, että Euroopan talouksia johtaa jokin yhtenäinen poliittinen johto.
There is a risk of this expression implying that the European economies are managed by a single political authority.
Kuten nimi antaa ymmärtää, näitä löytyy lähestulkoon ympäri maailman.
And, as the name might suggest, it is found pretty much around the world.
Ensiksi tämä valkoinen kirja on vähän vaatimattomampi kuin sen otsikko antaa ymmärtää.
Firstly, this paper is slightly more modest than its title suggests.
Tämä pelottaa minua, sillä se antaa ymmärtää, että meiltä puuttuu politiikka.
That makes me fearful, suggesting that we do not have a policy.
antaa ymmärtää (myös: vihjata, vihjaista)
antaa ymmärtää (myös: vihjata)

Esimerkkejä "antaa ymmärtää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEuroopan komissio antaa ymmärtää, etteivät nämä ohjelmat ole vielä saavuttaneet toivottua tasoa.
The European Commission is implying that these programmes are not yet up to speed.
FinnishEnsiksi tämä valkoinen kirja on vähän vaatimattomampi kuin sen otsikko antaa ymmärtää.
Firstly, this paper is slightly more modest than its title suggests.
FinnishKuten nimi antaa ymmärtää, näitä löytyy lähestulkoon ympäri maailman.
And, as the name might suggest, it is found pretty much around the world.
FinnishTämä pelottaa minua, sillä se antaa ymmärtää, että meiltä puuttuu politiikka.
That makes me fearful, suggesting that we do not have a policy.
FinnishVeropohjan yhtenäistäminen EU:n tasolla ei ole niin ratkaisevaa kuin esittelijä antaa ymmärtää.
Consolidating tax bases at an EU level would not make the difference suggested by the rapporteur.
FinnishTämä asetus - kuten sen otsikko antaa ymmärtää - merkitsee olemassa olevan direktiivin parantamista.
This regulation - as its title suggests - represents an improvement on the existing directive.
FinnishParlamentti ei ole niin voimaton kuin se antaa itsestään ymmärtää.
This House is not as powerless as it makes itself out to be.
Finnish(FR) Vuoden 2002 talouspolitiikan laajat suuntaviivat eivät ole niin kiehtovia kuin komissio antaa ymmärtää.
(FR) The 2002 broad economic guidelines are less attractive than the Commission suggests.
FinnishKuten unionin nimikkeistössä tavallisesti käy, otsikko antaa ymmärtää päinvastaista, kuin mitä todellisuus on.
As usual in EU nomenclature, the title conveys the opposite of reality.
FinnishKaukasuksen tilanne on monimutkaisempi kuin käsiteltävänämme olevan päätöslauselman teksti nyt antaa ymmärtää.
The situation in the Caucasus is more complex than the text of the resolution now before us suggests.
FinnishIlmaus saattaa antaa ymmärtää, että Euroopan talouksia johtaa jokin yhtenäinen poliittinen johto.
There is a risk of this expression implying that the European economies are managed by a single political authority.
FinnishSe on tuulesta tempaistu luku, joka antaa ymmärtää, että torjunta-aineiden käyttö on luonnostaan paha asia.
It is a figure drawn from thin air which somehow gives the impression that pesticide use is inherently bad.
FinnishHän antaa ymmärtää, ettei hän halua käyttää puheenvuoroa.
FinnishOn väärin antaa ymmärtää, että puheenjohtajavaltio Irlanti olisi jotenkin epäonnistunut, jos tämä ei mene läpi.
It is wrong to imply that somehow the Irish presidency may be a failure if this issue does not go through.
FinnishTänään komissio antaa ymmärtää, että näin ei ole.
Today, the Commission has told us that this is not so.
FinnishEn hyväksy sitä, että maataloudesta tulisi kansallisen itsekkyyden uhri, kuten Bögen mietintö antaa ymmärtää.
I do not accept that farmers should become the victims of national self-interest, implicit in the Böge report.
FinnishTämä sopimus ei todellakaan ole sellainen kaikkia hyödyttävä aloite, kuten päätöslauselmalla halutaan antaa meidän ymmärtää.
This agreement is certainly not a 'win-win' initiative as this resolution would have us believe.
FinnishItä-Timorin kansan maksama verinen hinta antaa ymmärtää, että samanlainen kriisi voi puhjeta myös Länsi-Saharassa.
The price paid in blood by the people of East Timor suggests that a similar crisis could occur in Western Sahara.
FinnishSaksalaisten epäonnistuminen entisen kommunistisen Saksan demokraattisen tasavallan valtioissa antaa ymmärtää, että ei.
The German failure in the Eastern states of the former Communist German Democratic Republic suggests it may not.
FinnishEt saa näyttää Logoa millään tavalla, joka antaa ymmärtää, että Microsoft liittyy sivustoosi tai sponsoroi tai tukee sitä.
You may not display the Logo in any manner that implies affiliation with, sponsorship, or endorsement by Microsoft.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "antaa ymmärtää" englanniksi

ymmärtää verbi
antaa verbi