"antaa tehtäväksi" - Englanninkielinen käännös

FI

"antaa tehtäväksi" englanniksi

FI antaa tehtäväksi
volume_up
{verbi}

antaa tehtäväksi (myös: saada, hyväksyä, sietää, olla mukana)
EU:lle voidaan siten varmasti antaa tehtäväksi näiden arvojen puolustaminen.
What that means, then, is that a values-oriented basis for this European Union of ours has been in place for some time, and so the EU can certainly be entrusted with the defence of these values.
antaa tehtäväksi (myös: laskea, säätää, asetella, määrätä)

Esimerkkejä "antaa tehtäväksi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishJoidenkin mielestä vaikutustenarviointi pitäisi antaa ulkopuolisen elimen tehtäväksi.
Some believe that the impact assessments should be handed over to an external body.
FinnishKaikki toimielimet voivat tietysti myös antaa yksikölle tehtäväksi tutkimusten tekemisen.
Therefore, the Office can initiate an investigation on its own initiative.
FinnishRyhmäni päätti noin 25 minuuttia sitten antaa minulle tehtäväksi jättää käsiteltäväksi pyyntö.
My group decided, about 25 minutes ago, to assign me the task of tabling the motion.
FinnishEuroopan keskuspankille pitäisi antaa tehtäväksi torjua työttömyyttä.
A clear objective for the European Central Bank to combat unemployment should be included.
FinnishKenties pitäisi antaa komission tehtäväksi osoittaa, kuka on oikeassa.
Perhaps it should be left up to the Commission to prove who is right.
FinnishPitäisikö tämä laittoman hyödyntämisen vastaisen taistelun valvominen antaa MONUCin tehtäväksi?
Should this task of monitoring the fight against illegal exploitation be entrusted to MONUC?
FinnishSuhtaudun melko epäluuloisesti siihen, että se voitaisiin antaa sääntelyelinten tehtäväksi Firenzen prosessissa.
I am fairly sceptical about allowing the regulators to do that through the Florence work.
FinnishSiihen tarjoutuu mahdollisuus 13 artiklan avulla ja Pekingin seurantakokous antaa sen tehtäväksi.
Article 13 offers the opportunity to do so and the Beijing +5 Conference issued an instruction to this effect.
FinnishNiitä ei saa markkinoida kuten autoja tai kosmetiikkaa, vaan niiden jakelu pitäisi antaa kliinisten asiantuntijoiden tehtäväksi.
They should be supplied by clinical experts, not marketed like cars or cosmetics.
FinnishTe ette voi antaa sitä komission tehtäväksi.
They cannot expect the European Commission to do it for them.
FinnishItse asiassa olin aikeissa antaa puheenjohtajan tehtäväksi esittää tervetulotoivotuksen, mutta teen sen itse mielelläni.
In fact I was going to leave it to the President to make the greeting but I shall do so with pleasure myself.
FinnishKomissiolle voidaan antaa tehtäväksi näiden päätösten toteuttaminen käytännössä, siis tekninen täytäntöönpano.
The job of putting these decisions into practice, that is to say technical implementation, can be entrusted to the Commission.
FinnishAjattelin mahdollisesti antaa joidenkin kansallisten elinten tehtäväksi tarkastaa, sovelletaanko yhteisön asetusta.
I am thinking of perhaps entrusting some national bodies with the task of checking that the Community regulation is applied.
FinnishJokainen ympäristöstä välittävä kuitenkin tietää, ettei tätä sisällyttämistä voida välttämättä antaa jäsenvaltioiden tehtäväksi.
However, anyone who cares for the environment knows that the Member States cannot necessarily be trusted to make integration work.
FinnishPäätöslauselman tarkoitus oli antaa komissiolle tehtäväksi laatia tarvittava säädös, joka tulisi voimaan vuonna 2011.
The intention of the resolution was to task the Commission with preparing the necessary legislative act, which would come into effect in 2011.
FinnishUskon sen olevan mahdollista, ja jos päätämme toimia niin, voimme antaa sovittelijoiden tehtäväksi ottaa huomioon tämäkin asia.
I am sure that it would be possible to include the matter and we could also decide to instruct the negotiators to take it into account.
FinnishEY:n perustamissopimuksessa todetaan, että neuvosto voi yksimielisesti antaa Euroopan keskuspankin tehtäväksi toiminnan vakauden valvonnan.
The Treaty states that the Council, acting unanimously, may confer a prudential supervision role on the European Central Bank.
FinnishMeistä on erittäin tärkeää, että alkuvastaanoton organisointi ja toteuttaminen Turkissa saadaan antaa vain UNHCR: n tehtäväksi.
It is very important to us that the organisation and implementation of this initial reception in Turkey should be entrusted to the UNHCR alone.
FinnishOn itse asiassa syytä ihmetellä, onko tässä tilanteessa enää mitään järkeä antaa komissiolle tehtäväksi laatia ehdotusta.
The question in fact arises as to whether there is any sense, under these circumstances, in again entrusting the Commission with the drafting of a proposal.
FinnishMielestämme olisi järkevää antaa käyttöohjeen kääntämispäätös valtioiden tehtäväksi, paitsi jos on kyse itse suoritettavasta testauksesta.
It would seem to us wise to leave the decision regarding the translation of instructions to the Member States, except with regard to self-testing.