"antaa palautetta" - Englanninkielinen käännös

FI

"antaa palautetta" englanniksi

FI

antaa palautetta {verbi}

volume_up
antaa palautetta

Esimerkkejä "antaa palautetta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLisäksi tulevaisuudessa on mahdollista antaa järjestelmällisesti palautetta onnettomuuksista.
Finally, it will become possible to provide systematic feedback on accidents.
FinnishParas tapa antaa palautetta on osallistua keskusteluun Windows 8.1 Preview'n keskustelupalstalla.
The best way to provide feedback is to participate in the Windows 8.1 Preview forum.
FinnishJos tutkimus kestää yli 18 kuukautta, valvontakomitealle pitäisi antaa palautetta.
If an investigation lasts over 18 months, then feedback should be given to the supervisory committee.
FinnishKuka voisi antaa enemmän palautetta alueen todellisesta kehityksestä kuin alueen asukkaat?
Who can provide more information about the real development in a region, if not the people who live in it?
FinnishSiinä tutkitaan myös parhaita tapoja antaa palautetta maataloustuottajille, kuluttajille ja muille sidosryhmille.
The project is also investigating the best ways to provide feedback to farmers, consumers and other stakeholders.
FinnishJakso on tietenkin vielä kesken, ja siksi onkin perusteltua jälleen antaa komissiolle hieman palautetta etukäteen.
That period is of course still under way and we are therefore also justified in again giving the Commission a few laurels in advance.
FinnishPidän myönteisenä tätä tilaisuutta antaa parlamentille palautetta kahdenvälisten Kiinan-kauppasuhteiden viimeaikaisesta kehityksestä.
I welcome this opportunity to give this House some feedback on recent developments in bilateral trade relations with China.
FinnishMeidän on otettava mukaan kansalaisjärjestöjä, jotka voivat antaa konkreettista palautetta, ja käytävä sosiaalista vuoropuhelua niiden kanssa.
We must involve non-governmental organisations that can provide concrete feedback, and engage in social dialogue with them.
FinnishJos haluat antaa palautetta sivustosta, kirjoita kommenttisi Auta meitä kehittämään sivustoa -kohtaan tai ota yhteyttä palautelomakkeella.
Should you wish to give us feedback on the site, please leave a comment in the survey box or contact us through our feedback form.
FinnishTällä hetkellä ainoastaan kuljettaja antaa palautetta aikataulusta, ja tämä palaute ei sisällä tietoja eläinten oloista.
At present, it is only the driver who provides feedback on the schedule, and this feedback contains no information about the condition of the animals.
FinnishKatsoja voi etsiä sisältöä, valita ohjelmia ja antaa lähetystä koskevaa palautetta.
The viewer can now research content, select programmes and react to broadcasts; however, to do this requires an ever growing number of devices.
FinnishTavoitteenamme oli tutkia yksityiskohtaisesti komission ehdotuksia ja antaa komissiolle palautetta sen valmistellessa lainsäädäntöehdotuksiaan.
Our aim was to examine the Commission's ideas in detail and to offer feedback to the Commission in preparing its legislative proposals.
FinnishSe on hyödyllinen ohjelma, koska se tarjoaa kansalaisille tietoa ja antaa käyttökelpoista palautetta heidän käytännössä kohtaamistaan esteistä.
This is useful because it provides citizens with this information, and provides useful feedback about the obstacles they actually encounter.
FinnishJos SmartScreen-suodatin löytää epäilyttäviä WWW-sivuja, näyttöön tulee sanoma, jonka avulla voit antaa palautetta ja jossa neuvotaan varovaisuuteen.
If it finds suspicious webpages, SmartScreen will display a message giving you an opportunity to provide feedback and advising you to proceed with caution.
FinnishJos SmartScreen-suodatin löytää epäilyttäviä sivuja, näyttöön tulee varoitussivu, jonka avulla voit antaa palautetta ja jolla kehotetaan varovaisuuteen.
If it finds suspicious pages, SmartScreen will display a warning page, giving you an opportunity to provide feedback and advising you to continue with caution.
FinnishArvoisa komission jäsen, tämä keskustelu käydään Euroopan parlamentin aloitteesta ja siksi, että haluamme antaa myönteistä palautetta toteuttamastanne kuulemisesta.
Commissioner, this debate is due to the initiative of the European Parliament and it was born out of our desire to respond positively to your consultation.