"antaa opetus" - Englanninkielinen käännös

FI

"antaa opetus" englanniksi

FI

antaa opetus [Idiomi]

volume_up

Esimerkkejä "antaa opetus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMeidän pitää mennä eteenpäin ja antaa opetus sekä neuvostolle että komissiolle!
We must now move forward and show the Council and the Commission what we can achieve.
FinnishJa jos meidän tekee mieli antaa opetus Algerialle, antakaamme siis opetus Algerialle.
And if we wished to give lessons on Algeria, well, we are giving lessons on Algeria.
FinnishMeillä oli hyvä syy antaa opetus Etelä-Afrikalle.
FinnishMeillä on hyvät syyt antaa opetus myös Turkille.
FinnishKollega RandzioPlathin erinomaisessa mietinnössä halutaan tähän liittyen antaa opetus voluntarismista ja teidän luvallanne haluaisin selvittää kahta ajatusta.
The excellent report by my colleague Mrs Randzio-Plath is intended to give a lesson in voluntarism in this respect and, with your permission, I would like to extract two ideas.
FinnishVaikuttaa siltä, että tässä tapauksessa haluttiin enemmänkin antaa kova opetus, mutta ei vaikuta siltä, että Euroopan unionia voidaan tällä hetkellä auttaa antamalla kovia opetuksia.
We get the impression that this is more a case of teaching a harsh lesson, but we do not get the impression that teaching harsh lessons is what could help the European Union at the moment.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "antaa opetus" englanniksi

opetus substantiivi
antaa verbi