"antaa olla" - Englanninkielinen käännös

FI

"antaa olla" englanniksi

FI

antaa olla {verbi}

volume_up
1. yleinen
antaa olla (myös: viis siitä, pahus soikoon)
antaa olla
2. "olla välittämättä"
antaa olla (myös: antaa mennä)

Esimerkkejä "antaa olla"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe on kuin sanoisi, että on paras antaa asioiden olla ja ottaa suuremmat riskit.
That amounts to saying it is best to leave things be and run major risks.
FinnishVoi olla vaarallista antaa liikaa valtaa pienelle ryhmälle yhteiskunnassa.
Now it can be dangerous to give too much power to a narrow segment of society.
Finnish(Naurua) Joten en voinut antaa itseni olla ylimielinen näitä poikia kohtaan.
(Laughter) So, I couldn't let myself feel condescending towards these boys.
FinnishKuten usein muulloinkin, parlamentin ja Euroopan unionin pitäisi antaa asioiden olla.
As is so often the case, Parliament and the European Union should leave things alone.
FinnishEmme voi antaa joukkojemme olla huonosti varustettuja niin kuin ahdistettu AMIS.
We cannot have our troops ill-equipped, like the beleaguered AMIS.
FinnishHeille haluan sanoa, ettei pidä antaa teknisten asioiden olla esteenä.
To these people I would say that they should not let technicalities stand in the way.
FinnishArvoisa rouva puhemies, sen, joka haluaa antaa äänestysselityksen, tulee olla myös läsnä!
Madam President, anyone who wants to make an explanation of vote should actually be present!
FinnishEmme voi antaa heidän olla vain tällaisten prosessien passiivisia osanottajia tai jopa uhreja.
We cannot allow them to simply be passive participants or even victims of such processes.
FinnishOlisi helppo antaa periksi houkutukselle olla valvomatta harmaata taloutta.
It would be easy to succumb to the temptation of not trying to keep the informal economy in check.
FinnishAiotteko antaa asian vain olla ja olettaa, etteivät ihmiset välitä?
Let us leave it and just assume that people will not bother about it?
FinnishPohdiskelen sitä, etteikö ole järkevää antaa molempien järjestelmien olla samanaikaisesti olemassa.
I wonder if it would not be advantageous to allow these systems to exist side by side.
FinnishSiksi olemme sitä mieltä, että komissiolla täytyisi olla velvollisuus antaa kertomuksia parlamentille.
Hence, we believe the Commission should be required to report to Parliament.
FinnishOngelma on mielestäni aivan liian vakava, jotta sen voisi enää antaa olla ratkaisematta.
I think that this problem is far too serious for us to allow it to continue unresolved any longer.
FinnishTässä keskustelussa emme saa antaa parhaan olla hyvän vihollinen.
In this debate we must not let the best be the enemy of the good.
FinnishSen lisäksi täytyy kuitenkin myös olla mahdollista antaa tukea riippumattomille tiedotusvälineille.
But in addition to this, it must also be possible to give the independent media some backing.
FinnishEmme voi antaa asian olla näin. Emme voi sitä myöskään hyväksyä.
We cannot let such a situation prevail, nor can we accept it.
FinnishEmme saa kuitenkaan antaa tämän aiheen monimutkaisuuden olla tekosyy, jolla vastaustamme lykätään.
We must not, however, allow the complexity of this issue to be an excuse to postpone our response.
FinnishSaattaisi olla aiheellista antaa selvitys parlamentin puhemiehen moitteetomasta toiminnasta.
Perhaps a word of explanation is necessary concerning the correct actions of the President of the Parliament.
FinnishEmme saa antaa äitien ja isien olla niitä, jotka kärsivät.
We must not let mothers and fathers be the ones to suffer.
FinnishPohdin esittelijänä, pitäisikö meidänkin lähteä mukaan leikkiin, mutta päätimme antaa asian olla.
As rapporteur, I asked myself whether we should go along with this game, but we decided to leave well alone.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "antaa olla" englanniksi

olla verbi
antaa verbi