"antaa anteeksi" - Englanninkielinen käännös

FI

"antaa anteeksi" englanniksi

FI

antaa anteeksi {verbi}

volume_up
antaa anteeksi
Teen sen nyt ja toivon, että hän antaa anteeksi, etten kiittänyt häntä aiemmin.
I do it now instead and hope he will forgive me for not doing so earlier.
Kaikki synnit voidaan lopulta antaa anteeksi, joten älkäämme tuhlatko enää aikaa.
In the end, every sin can be forgiven, so let us not waste any more time.
Onko toimenpiteen kohde kenties niin merkityksetön, että laiminlyönti voidaan antaa anteeksi?
Is the content of the action plan so insignificant that this oversight can be forgiven?
antaa anteeksi (myös: puolustaa)
For that there can be no excuse.
Olisimme voineet antaa anteeksi onnettomuuden tai vahingon, mutta tällaista suunnitelmallisuutta ja pahoja aikomuksia ei voi antaa anteeksi.
We could have excused an accident or mishap, but that kind of premeditation and malicious intent cannot be excused.
Ehkäpä silloin, kun tämä kaikki aloitettiin, se voitiin antaa anteeksi sillä perusteella, että tupakoinnin vaikutuksia ei tunnettu - mutta ei enää vuonna 1998.
Perhaps when it all began it could be excused on grounds of ignorance about the effects of smoking - but not in 1998.
antaa anteeksi (myös: armahtaa)
Nämä perheet ja ystävät ovat niitä, joiden on annettava anteeksi, jos he haluavat antaa anteeksi.
It is up to these families and friends to pardon those involved, if that is what they wish to do.
Tämä on kambodžalaisten ainoa keino antaa anteeksi niille, jotka pelkästään seurasivat heitä, ja saavuttaa siten kestävä rauha.
This will be the only way for the Cambodians to pardon those who simply followed them and to achieve lasting peace.

Esimerkkejä "antaa anteeksi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTeen sen nyt ja toivon, että hän antaa anteeksi, etten kiittänyt häntä aiemmin.
I do it now instead and hope he will forgive me for not doing so earlier.
FinnishKaikki synnit voidaan lopulta antaa anteeksi, joten älkäämme tuhlatko enää aikaa.
In the end, every sin can be forgiven, so let us not waste any more time.
FinnishJäljelle jää yksi kysymys: pitääkö velat antaa anteeksi ilman ehtoja?
One question which remains is: should you cancel debts unconditionally?
FinnishOnko toimenpiteen kohde kenties niin merkityksetön, että laiminlyönti voidaan antaa anteeksi?
Is the content of the action plan so insignificant that this oversight can be forgiven?
FinnishTällaisia tekoja ei pitäisi missään oloissa oikeuttaa tai antaa anteeksi.
Under no circumstances should such acts be justified or condoned.
FinnishMeillä oli tapana antaa Venäjän hallinnolle anteeksi hyvin monia demokratian vastaisia toimia.
We had a tendency to forgive the Russian administration a great many undemocratic actions.
FinnishJos emme saa, meillä ei ole kumpiakaan, ja tulevilla sukupolvilla on vaikeata antaa se meille anteeksi.
If not, we may have neither and future generations may find it very hard to forgive us.
FinnishPienemmät virheet on voitava antaa myös anteeksi.
In places where minor mistakes have been made, there must also be forgiveness.
FinnishNämä perheet ja ystävät ovat niitä, joiden on annettava anteeksi, jos he haluavat antaa anteeksi.
It is up to these families and friends to pardon those involved, if that is what they wish to do.
FinnishJos näin on, voin antaa huonon ajoituksenne teille anteeksi.
If that is the case, I can forgive you for your bad timing.
FinnishArvoisa puhemies, ensinnäkin jäsen Poetteringin erehdys voidaan antaa anteeksi, sillä hän ei ollut läsnä.
Madam President, first of all, Mr Poettering can be forgiven for his mistake since he was absent.
FinnishKatson, että meidän olisi selkeästi todettava, että ainoa käytännön mahdollisuus on antaa velat anteeksi.
I believe we should state clearly that the only practicable possibility is to cancel their foreign debt.
Finnish(SV) Arvoisa puhemies, voin antaa anteeksi sen, että edellinen puhuja puhui hieman liian pitkään tästä aiheesta.
Mr President, I can overlook the fact that the previous speaker spoke a little too long on this subject.
FinnishJean-Paul Gauzès, jonka vakaumuksen tiedän mutta jonka puheenvuoroa en voinut kuunnella, antaa minulle varmasti anteeksi.
Mr Gauzès, whose convictions I know but whom I was not able to listen to, will certainly excuse me.
FinnishToivon, että Ruotsin ministeri antaa minulle anteeksi, kun sanon, että tämä näkemys kertoo ostoslistamentaliteetista.
I hope the Swedish Minister will forgive me if I say that this point of view shows a shopping list mentality.
FinnishHaasteena on kuitenkin myös hyvästellä jakaantunut Eurooppa, jonka menneisyyttä ei koskaan voida antaa anteeksi.
The challenge is also, however, that of taking leave of a Europe that was divided and whose history can never be forgiven.
FinnishPyydän, että neuvoston puheenjohtaja antaa anteeksi tämä teknisen häiriön ja että hän on edelleen läsnä keskustelussamme.
I would ask the President-in-Office of the Council to forgive this technical incident and to remain in our debate.
FinnishOn myös kiire antaa velat anteeksi.
There is also an urgent need to cancel the debts.
FinnishTämä on kambodžalaisten ainoa keino antaa anteeksi niille, jotka pelkästään seurasivat heitä, ja saavuttaa siten kestävä rauha.
This will be the only way for the Cambodians to pardon those who simply followed them and to achieve lasting peace.
FinnishTähän Eurooppa vastasi, että se ei voisi itse päättää siitä, voidaanko velat antaa täysimääräisesti anteeksi.
Europe' s response to this was to say that it was too great a call upon its own resources to move towards the complete cancellation of the debt.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "antaa anteeksi" englanniksi

anteeksi interjektio
English
anteeksi
English
antaa verbi