"ansiot" - Englanninkielinen käännös

FI

"ansiot" englanniksi

FI

ansiot {monikko}

volume_up
ansiot (myös: meriitit)
. - (PT) Mietinnössä ehdotetun järjestelmän ansiot ovat ilmeiset.
. - (PT) The merits of the scheme proposed in this report are clear.
Se osoittaa, että olemme kaikki vähitellen ymmärtämässä hankkeen ansiot.
It shows that, together, we are gradually becoming aware of the merits of this project.
Vuoden 2003 esitedirektiivin ansiot olivat selviä ja kiistattomia.
The 2003 directive on prospectuses had very clear and undeniable merits.
ansiot (myös: luotot, kunniat)
Koska naisten ansiot ja eläkkeet pienentyvät heidän elämänsä aikana, nämä palkkoja koskevat erot aiheuttavat köyhyyttä ikääntyneiden naisten keskuudessa.
As a result of the reduction in women's earnings and pensions over the course of their lives, these salary gaps cause poverty among elderly women.

Esimerkkejä "ansiot"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish. - (PT) Mietinnössä ehdotetun järjestelmän ansiot ovat ilmeiset.
in writing. - (PT) The merits of the scheme proposed in this report are clear.
FinnishMistä johtuu, että aina kun puhumme kiintiöistä, joku mainitsee ansiot?
Why is it that when we are talking about quotas, someone always brings up merit?
FinnishSe osoittaa, että olemme kaikki vähitellen ymmärtämässä hankkeen ansiot.
It shows that, together, we are gradually becoming aware of the merits of this project.
FinnishTästä syystä onkin tunnustettava Graefe zu Baringdorfin mietinnön ansiot.
The value of the Graefe zu Baringdorf report thus deserves recognition.
FinnishArvio tuo esiin toisten jäsenvaltioiden ansiot ja toisten heikkoudet.
This assessment highlights the record of some Member States and the weaknesses of others.
FinnishVuoden 2003 esitedirektiivin ansiot olivat selviä ja kiistattomia.
The 2003 directive on prospectuses had very clear and undeniable merits.
FinnishNeuvoston puheenjohtajavaltion Saksan ansiot puhuvat puolestaan.
The track record of the German Presidency of the Union speaks for itself.
FinnishAnsiot olisi mitattava tieteellisen osaamisen ja tuotannon (julkaisujen) perusteella.
Merit should be measured in terms of scientific excellence and scientific production (publications).
FinnishMinäkin kiitän, mutta sitä eivät edellytä hyvät tavat, vaan mietinnön esittelijän omat ansiot.
I also thank him, not because this is required by good manners, but on the rapporteur's own merits.
FinnishMeillä kaikilla täällä on hyvät ansiot ja varaa antaa apua.
All of us here are well paid and can afford to give.
FinnishOlen varma siitä, että mietinnöstä on suuri apu rauhanpyrkimyksissä, sillä sen ansiot on jo todettu.
I am confident this report will be most helpful in the search for peace. It has indeed already proved its worth.
FinnishAsetetaanko kyseenalaisiksi vain naisten ansiot?
Is it just the merit of women that is being questioned?
FinnishTähän sen ansiot valitettavasti jäävätkin.
Unfortunately, however, it is not much more than this.
FinnishTällä kertaa kiitos on kenties hieman tavallista vilpittömämpi, koska voin tuoda esiin esittelijä Pirkerin huomattavat ansiot.
This is done with a bit more sincerity than is sometimes the case as I can give great credit to Mr Pirker.
FinnishOn tärkeää, että ansiot ovat helposti selitettävissä ja ymmärrettävissä menettelyssä, jonka on ehdottomasti oltava avoin.
It is important that in a procedure which needs to be transparent, merit is easily explicable and comprehensible.
FinnishAnsiot tällä alalla ovat melko pienet.
FinnishMeillä on siten paljon vastustettavia kohtia mietinnön eri osissa, vaikka samalla tunnustammekin sen monet ansiot.
Consequently we have many objections to various sections of the report although we acknowledge that it does have many merits.
Finnish   Arvoisa puhemies, paras tapa tarjota kehitysapua on tuoda esille kehitysmaiden paikallisten toimijoiden ansiot.
   – Mr President, the best way of providing development aid is by doing justice to the local context in developing countries.
FinnishSaksan liittotasavallassa taiteilijoiden ansiot ovat noin 2000 DM.
That is not too much to ask, when one considers that in Germany, for example, artists have an income of around DM 2000.
FinnishSe, että pankkiala antaa korkealaatuiset käytännesäännöt, on ratkaisevaa, kun osoitetaan itsesäätelyn ansiot.
Finally, delivery of a high quality code of conduct by the banking industry will be decisive in proving the merits of self-regulation.