"ansio" - Englanninkielinen käännös

FI

"ansio" englanniksi

EN
FI

ansio {substantiivi}

volume_up
Yhteisen päätöslauselman ansio on se, että siinä ei ole annettu houkutella radikaaleihin kantoihin.
All credit to the common resolution for not having succumbed to radical opinions.
Ansio siitä, että alku on hyvä, kuuluu kiistämättä teille.
The credit for having made a good start unquestionably goes to you.
Suurin ansio tietysti kuuluu esittelijälle, rouva Packille.
The most credit obviously goes to Mrs Pack.
ansio
Tämän direktiivin ainoa ansio on tulevaisuuden huomioon ottamisessa.
The only merit of this directive is that it looks to the future.
Juuri tämä on sen suuri ansio, eikä mikään säännös sen uudistamisesta.
This is its great merit, and not any provision on its reform.
Tämä on nyt esillä olevien mietintöjen suurin ansio.
That is the greatest merit of the reports we are discussing.
ansio (myös: voitto, hyöty, kasvu, lisäys, nousu)

Esimerkkejä "ansio"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHongkongin kokouksen suurin ansio oli se, ettei siitä tullut fiasko.
The greatest success of the Hong Kong Conference was the fact that it was not a failure.
FinnishYhteisen päätöslauselman ansio on se, että siinä ei ole annettu houkutella radikaaleihin kantoihin.
All credit to the common resolution for not having succumbed to radical opinions.
FinnishTämän direktiivin suurin ansio on jätehierarkian käyttöönotto.
The greatest virtue of this directive is the adoption of the waste hierarchy.
FinnishTämän direktiivin ainoa ansio on tulevaisuuden huomioon ottamisessa.
The only merit of this directive is that it looks to the future.
FinnishJuuri tämä on sen suuri ansio, eikä mikään säännös sen uudistamisesta.
This is its great merit, and not any provision on its reform.
FinnishAnsio siitä, että alku on hyvä, kuuluu kiistämättä teille.
The credit for having made a good start unquestionably goes to you.
FinnishSe on mielestäni tämän puheenjohtajamaan merkittävä ansio.
In my view, this presidency has done us an enormous service here.
Finnish   Arvoisa puhemies, Millerin mietinnön suurin ansio on pyrkimys kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan.
   Mr President, the main virtue of the report by Mr Miller is that it attempts a global approach.
FinnishHuomion kiinnittäminen ympäristöön on mielestämme Ison-Britannian puheenjohtajakauden merkittävä ansio.
To us this means an important result in the British Presidency.
FinnishItävallassa 200 shillinkiä luovuttajalle on symbolinen, mutta Itä-Euroopassa merkittävä ansio.
In Austria 200 schillings is a nominal amount for the donor, but in Eastern Europe it is a considerable income.
FinnishTämä on nyt esillä olevien mietintöjen suurin ansio.
That is the greatest merit of the reports we are discussing.
FinnishRanskan uudistushallitukselle kuuluu suuri ansio keskustelun siirtämisestä uudelle pohjalle.
The reforming French government should be given special credit for having placed the debate on an entirely new basis.
FinnishGiegoldin mietinnön ansio on se, että siinä kiinnitetään huomiota joihinkin makrotaloudellisiin epätasapainoihin.
The Giegold report has the merit of drawing attention to some of these macro-economic imbalances.
Finnish   Ferberin mietinnön tärkein ansio on, että se panee pisteen aivan liian pitkään jatkuneelle kiistelylle.
   The chief virtue of the Ferber report is that it ends an argument that has gone on for only too long.
FinnishDirektiivin tärkein ansio on se, että siinä kootaan yhteen ja samaan tekstiin kaikki aiempi säännöstö.
The great merit of this directive is that it combines all the previous provisions on the subject in a single text.
FinnishSen suurin ansio on, että se tarjoaa mahdollisuuden edetä nyt normaalisti ja suhteellisen nopeasti laajentumisessa.
Its main merit is that it paves the way for proceeding smoothly and quite quickly towards enlargement.
FinnishSuurin ansio tietysti kuuluu esittelijälle, rouva Packille.
FinnishMerkittävä ansio siitä kuuluu mietinnön esittelijälle, rouva Sanders-ten Holtelle, komission jäsenelle Redingille ja neuvostolle.
Mrs Sanders-ten Holte, Commissioner Reding and the Council all deserve the credit for this.
FinnishKorostan vielä, että kaikkein suurin ansio tämän asetuksen edistymisestä on sen valmistelutavalla.
I would again like to stress that the major progress made on this regulation can be attributed to the way in which it was prepared.
FinnishTeidän pitäisi ottaa ansio siitä, että kaikki EU:n alueella sijaitsevat ydinvoimalat aiotaan vihdoin tarkastaa.
You should take the credit for the fact that all the nuclear power stations in the EU are finally going to be inspected.