"ansa" - Englanninkielinen käännös

FI

"ansa" englanniksi

volume_up
ansa {subst.}
FI

ansa {substantiivi}

volume_up
ansa (myös: loukku, tavarat, hajulukko)
Tarkoitan, että meidän pitäisi välttää terrorismin meille asettama ansa.
It is an argument for avoiding the trap set for us by terrorism.
Talouden ohjaus on ansa, ja lisäksi sille ei ole mitään mandaattia.
Economic governance is a trap and moreover, it has no mandate.
Tämä on juuri se ansa, johon terroristit halusivat venäläisten ja maan hallituksen putoavan.
This is precisely the trap that the terrorists wanted the Russian people and government to fall into.
ansa (myös: ansalanka)

Esimerkkejä "ansa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTarkoitan, että meidän pitäisi välttää terrorismin meille asettama ansa.
It is an argument for avoiding the trap set for us by terrorism.
FinnishTalouden ohjaus on ansa, ja lisäksi sille ei ole mitään mandaattia.
Economic governance is a trap and moreover, it has no mandate.
FinnishTämä on juuri se ansa, johon terroristit halusivat venäläisten ja maan hallituksen putoavan.
This is precisely the trap that the terrorists wanted the Russian people and government to fall into.
FinnishSiinä tapauksessa direktiivi olisi askel väärään suuntaan, ja siitä voisi päinvastoin tulla ansa.
In that case, such a directive would be a step in the wrong direction and might instead become a trap.
FinnishKyseessä on ansa ja sellainen ansa, joka voi olla kohtalokas.
FinnishToinen ansa, jota meidän on vältettävä, on se, että teemme komissiosta pelkän neuvoston yleisen sihteeristön.
The second pitfall to avoid is that of turning this Commission into a mere general secretariat of the Council.
FinnishSe oli hirveä ansa meille kaikille pudota.
FinnishMeidän on kuitenkin vältettävä se ansa, että tarkastelemme operaatiota edeltänyttä tilannetta ruusunpunaisten silmälasien läpi.
However, we must avoid the pitfall of seeing the pre-intervention situation through rose-tinted glasses.
FinnishTämä on todellinen kognitiivinen ansa.
FinnishTässä piilee vielä kuitenkin ansa.
FinnishTämä asia on omiaan kaikenlaiselle liialliselle yksinkertaistamiselle, ja mielestäni juuri tämä ansa meidän on vältettävä mihin hintaan hyvänsä.
This issue lends itself to all kinds of oversimplification and I believe that this is a trap that we must avoid at all costs.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, me olemme keskustelleet globalisaation ansasta yli 12 vuoden ajan, ja nyt tämä ansa viimein sulkeutui.
(DE) Mr President, we have been discussing the globalisation trap, le piège de la mondialisation, for more than 12 years and now it has snapped shut.
FinnishToinen ansa on sekaannus kokemuksen ja muistojen välillä: onko onnellinen elämässään ja onko onnellinen elämästään tai onnellinen elämänsä kanssa.
The second trap is a confusion between experience and memory; basically, it's between being happy in your life, and being happy about your life or happy with your life.
FinnishEläin ei sitä paitsi todellakaan osaa lukea, soveltuuko ansa tämän vai tuon eläimen pyytämiseen tai onko kyseessä rauhoitettu laji.
In any case, an animal will be unable to read where it says that a trap is suitable for this or that particular animal, and if it is a protected species, it won't be able to read that either.
FinnishTässä ei kuitenkaan ollut kyseessä lobbaajien ansa, kuten täällä muutama minuutti sitten kuullussa puheenvuorossa sanottiin, vaan olen itse päätynyt käsitykseeni tässä asiassa.
In this case, however, it was not the lobbying trap to which someone at the front referred a few minutes ago: I satisfied myself of its effectiveness.
FinnishMaatalouspolitiikassa on vältettävä se suuri ansa, joka johtaisi Euroopan unionin tosiasialliseen uudelleen kansallistamiseen YMP: n uudistuksen kautta.
As regards the agricultural policy, it is essential to avoid the major pitfall of revising the CAP in a manner that would carry the European Union towards a de facto renationalisation.
FinnishEU:n ansa on se, että emme ole onnistuneet emmekä nytkään pysty toimimaan Skandinavian ja muiden maiden hyväksi havaittujen avoimuutta koskevien periaatteiden mukaisesti.
The Europe trap essentially lies in our failure, then as now, to act according to the tried and tested principles of transparency of the Scandinavian and other states.
FinnishVaikka tuen periaatteessa ajatusta siitä, että liikennealankin on hoidettava oma osuutensa uusiutuvasta energiasta, uskon, että on muutama ansa, joita meidän on vältettävä.
Although in general I support the idea that the transport sector must also carry its share of renewable energy, I believe that there are a couple of pitfalls that we need to be aware of.
FinnishNe ottavat työläiset mukaan sosiaaliseen vuoropuheluun, joka on pelkkä ansa, pakottaakseen ne sopimukseen, rajoittaakseen heidän oikeutettua kiukkuaan ja suunnatakseen kansan huomion toisaalle.
They are engaging the workers in social dialogue, which is a set-up, in order to force them into consent, limit their justified anger and divert grassroots reaction.