"annos" - Englanninkielinen käännös

FI

"annos" englanniksi

EN

"Anno Domini" suomeksi

FI

annos {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
annos (myös: määrä, lääkeannos)
Nyt tarvitaan annos kunnianhimoa; ja onnistumisia on korostettava enemmän.
A dose of ambition is now called for, and we need to make more of the successes.
Päinvastoin, annos todellista sääntelyn purkamista tuottaisi ihmeellisiä tuloksia.
In contrast, a dose of genuine deregulation would bring wondrous results.
Toisella puolella annos vähennettiin 50 prosenttiin, ja katsokaapa satoa.
On the other side, the dose was reduced to 50 percent, and just look at the yield.
Viisi annosta tai noin 400 grammaa hedelmiä ja vihanneksia päivässä on suositeltu päivittäinen annos, jotta ruokavalio olisi terveellinen ja tasapainoinen.
Five portions per day, or around 400 g of fruit and vegetables, is the recommended daily allowance for a healthy and balanced diet.
annos (myös: auttaminen)
annos (myös: osa, osuus, ruoka-annos)
Viisi annosta tai noin 400 grammaa hedelmiä ja vihanneksia päivässä on suositeltu päivittäinen annos, jotta ruokavalio olisi terveellinen ja tasapainoinen.
Five portions per day, or around 400 g of fruit and vegetables, is the recommended daily allowance for a healthy and balanced diet.
annos (myös: syöttö, ruoka-annos)
Komea suklaakakku: ensimmäinen annos on herkullinen, toinen ei niinkään, sitten alkaa ällöttää.
Beautiful chocolate cake: first serving is delicious, second one not so much, then we feel disgust.
2. "huumeesta", Arkikielinen
volume_up
fix {subst.} [ark.]
EN

Anno Domini {adverbi}

volume_up
1. Uskonto
Anno Domini

Esimerkkejä "annos"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNyt tarvitaan annos kunnianhimoa; ja onnistumisia on korostettava enemmän.
A dose of ambition is now called for, and we need to make more of the successes.
FinnishToisella puolella annos vähennettiin 50 prosenttiin, ja katsokaapa satoa.
On the other side, the dose was reduced to 50 percent, and just look at the yield.
FinnishPäinvastoin, annos todellista sääntelyn purkamista tuottaisi ihmeellisiä tuloksia.
In contrast, a dose of genuine deregulation would bring wondrous results.
FinnishSiirtokorvausten osalta tarvitaan aimo annos käytännöllisyyttä ja tervettä järkeä.
What is needed regarding transfer fees is a healthy dose of pragmatism and common sense.
FinnishTechnetium 99: n annos oli 0, 018 mSv vuonna 1995 ja 0, 042 mSv 1996.
The dose from technetium 99 was 0.018 mSv in 1995 and 0.042 mSv in 1996.
FinnishHe työskentelevät tauotta aamusta iltaan, ruokanaan ainoastaan pieni annos paahdettua riisiä.
They work without a break from morning until night, with no food except a small quantity of toasted rice.
FinnishSe sallii sen, että suositeltu päivittäinen annos voidaan ottaa huomioon silloin, kun se on lähellä turvallista enimmäismäärää.
It allows the RDA to be taken into account when it is close to the upper safety limit.
FinnishKaura-annos käy palkkioksi hyvästä työstä, mutta siitä saa myös energiaa kaikkiin jäljellä oleviin tehtäviin.
A ration of oats compensates a job well done, but oats also provide energy for all the work that remains.
Finnish(Naurua) Sen on oltava kuolettava annos.
(Laughter) Six and a half days, that certainly is a fatal dose.
FinnishTarkoitan, että sellaiset yritykset, joissa on terve annos yrittäjähenkeä, pystyvät selviytymään näistä iskuista.
I believe that, with a healthy dose of business acumen, the companies are capable of absorbing these blows.
FinnishElintarviketeollisuudessa oli pitkään käsitys, että on olemassa yksi tapa, täydellinen tapa, tehdä annos.
For the longest time in the food industry, there was a sense that there was one way, a perfect way, to make a dish.
FinnishSiihen tarvitaan myös aimo annos itsekritiikkiä.
For this, a measure of self-criticism is necessary.
FinnishNyt merkinnöissä tarvitaan mielestäni aimo annos tervettä järkeä, niin että kuluttajat saavat oikeaa tietoa.
What I think we need is a good dose of common sense in labelling so that consumers receive the right information.
FinnishJäsen Pannella, rauhoitan teitä heti sanomalla, että kvestoreilla on aimo annos tervettä järkeä, uskokaa vain minua.
Mr Pannella, let me reassure you straight away. The quaestors are not lacking in common sense, believe me.
FinnishTarkoituksena ei ole myöskään toistaa katsomossa kaikuvia huutoja, sillä niissä on mukana aimo annos tunnetta.
Nor is it a matter of simply echoing the shouts of the crowd in the stands, since these are largely fuelled by emotion.
FinnishTähän sisältyy siis aimo annos tekopyhyyttä ja petoksia, ja tunnetusti Euroopan komissiolla on vähän mahdollisuuksia puuttua asiaan.
It is hypocrisy, it is a cheap trick, and as we know the European Commission can do little about it.
FinnishMuuten minusta käy vielä nykyistäkin selvemmäksi se, että banaanipolitiikkaan liittyy aimo annos tekopyhyyttä!
Otherwise, I shall be more convinced than ever that our policy on the banana issue is rather too deeply steeped in hypocrisy.
FinnishReilu annos pragmaattisuutta on nyt tarpeen, eivät tuomitseminen, sanktiot eikä etenkään kieltäytyminen neuvottelemasta.
A heavy dose of pragmatism is now required - not condemnation, not sanctions, and certainly not a refusal to negotiate.
FinnishNäin he valitsivat lääkärien ammattikunnan kannasta poikkeavan näkemyksen, jonka mukaan tietynsuuruinen annos sallitaan.
They are, therefore, taking a stand against the medical profession, a stand that comes down to accepting a certain dose.
FinnishTähän sisältyy aimo annos tekopyhyyttä.