"anna anteeksi" - Englanninkielinen käännös

FI

"anna anteeksi" englanniksi

FI

anna anteeksi

volume_up

Esimerkkejä "anna anteeksi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTulevat sukupolvet eivät anna meille anteeksi, jos me emme käytä tätä tilaisuutta.
Future generations will not forgive us if we squander that opportunity.
FinnishHistoria ei anna meille anteeksi, jollemme toisellakaan kertaa toimi.
I think history will not forgive us for failing to act a second time.
FinnishKansalaiset eivät anna meille anteeksi, jos laiminlyömme maantieliikenteen vaihtoehtojen kehittämistä.
The public will not forgive us for not developing alternatives to road transport.
FinnishMarie Anne Isler Béguin totesi hetki sitten, ettei historia anna meille anteeksi, jollemme toimi.
Mrs Isler Béguin said a few minutes ago that history will not pardon us if we do nothing.
FinnishSopimukseen on päästy vain puolisotilaallisten ryhmien kanssa: -sopimus – anna anteeksi ja unohda.
An agreement has been reached only with the paramilitaries: the agreement – forgive and forget.
FinnishJos näin ei tehdä, äänestäjät eivät koskaan anna sitä meille anteeksi.
If that is not done, the voters will never forgive us.
FinnishEllemme selviydy siitä, kukaan ei ymmärrä meitä tai anna meille anteeksi sitä, ettemme toteuttaneet päämääräämme.
If we do not, nobody will understand or forgive us for not realising our aim.
FinnishTällaisten lukujen vuoksi lahjoituksestamme ei ole käytännössä apua, ellemme anna velkaa anteeksi.
Given figures like those, our donations cannot provide any practical aid unless we cancel the debt.
FinnishEuroopan kansat eivät anna anteeksi politiikoille, jotka asettavat omat etunsa kansalaisten turvallisuuden edelle.
The peoples of Europe will not forgive politicians putting their self-interest above the security of the people.
FinnishLeila ei anna meille anteeksi, jos emme tee tänään muuta kuin puhumme tunteikkaasti hänelle annetusta palkinnosta ja hänen vankeudestaan.
Leyla would not forgive us, today, for simply referring to her prize and her detention in a spirit of sentimentality.
FinnishVoitte saada tällaisen julistuksen hallitukselta, mutta nuori sukupolvi ei unohda ja anna anteeksi Naton ja EU:n rikoksia.
You may receive such a declaration from the government, but the young people will not forget and will not forgive the crimes of ΝΑΤΟ and the EU.
FinnishSe ei anna anteeksi, jos päästämme tämän tilaisuuden käsistämme."
We should reflect on the words of Kofi Annan, who said: ‘History is a harsh judge; it will not forgive us if we let this moment pass’.
FinnishVeronmaksajat voivat antaa meille paljon anteeksi, mutta he eivät anna meille anteeksi, jos käytämme heidän rahansa eikä meillä ole heille mitään tarjottavaa vastineeksi.
Taxpayers can forgive us many things, but they will not forgive us if we spend their money and have nothing to show for it.
FinnishJos me nyt muutamme eurooppalaista terveydenhoitoa kohti amerikkalaista mallia emmekä ota huomioon yleistä etua, jäsenvaltioiden kansalaiset eivät anna meille sitä anteeksi.
If we now move our European health service towards an American model, leaving aside the public good, the citizens of these Member States will not forgive us.
FinnishEuroopan ja Yhdysvaltojen imperialistit eivät koskaan anna anteeksi maalle, joka pystyi murskaamaan kolme imperialismin mahtitekijää, Yhdysvallat, Ison-Britannian ja Ranskan.
The European and American imperialists will never forgive the country that managed to crush three major imperialist powers, the USA, Great Britain and France.
FinnishTulevat sukupolvet eivät koskaan anna meille anteeksi, jos unohdamme ne, jotka ovat kärsineet näistä kauhistuttavista julmuuksista, ja ne, jotka kärsivät edelleen tälläkin hetkellä.
Future generations will never forgive us if we turn our minds away from those who have suffered such terrifying atrocities and who continue to suffer as I speak.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "anna anteeksi" englanniksi

anteeksi interjektio
English
anteeksi
English
antaa anteeksi verbi
antaa jllek anteeksi verbi
English
pyytää anteeksi verbi
anna olla verbi
anna mennä! interjektio
English