FI

ankkuri {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
ankkuri
Euro on ankkuri, johon jäsenvaltioiden taloudet on sidottu.
The euro is an anchor to which the Member State economies are tied.
Aivan kuten Jean-Claude Juncker totesi parlamentille puhuessaan, on euro nimenomaan "vakauden ankkuri".
Just as Mr Juncker stated to Parliament in his speech, the euro is very definitely an 'anchor of stability'.
Julkisen talouden seurannan täytäntöönpano on tulevaisuudessa ankkuri, johon julkisen talouden kehitykseen liittyvät odotukset kiinnittyvät.
Looking forward, judicious implementation of the fiscal surveillance framework will anchor expectations of future fiscal developments.
2. Elektroniikka
ankkuri
3. Merenkulku

Esimerkkejä "ankkuri"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEuro on ankkuri, johon jäsenvaltioiden taloudet on sidottu.
The euro is an anchor to which the Member State economies are tied.
FinnishAivan kuten Jean-Claude Juncker totesi parlamentille puhuessaan, on euro nimenomaan "vakauden ankkuri".
Just as Mr Juncker stated to Parliament in his speech, the euro is very definitely an 'anchor of stability'.
FinnishJulkisen talouden seurannan täytäntöönpano on tulevaisuudessa ankkuri, johon julkisen talouden kehitykseen liittyvät odotukset kiinnittyvät.
Looking forward, judicious implementation of the fiscal surveillance framework will anchor expectations of future fiscal developments.
FinnishOn syytä toistaa, että euro on ollut menestys rahoituskriisin aikana ja ankkuri Euroopalle, myös euroalueen ulkopuolisille valtioille.
It is worth repeating that the euro has been a success during the financial crisis and it has been an anchor in Europe, including for countries outside the euro area.
FinnishTällöin voimme 20 vuoden kuluttua todeta, että euro on Euroopan vakauden ankkuri maailmassa ja vaurauden ja edistyksen perusta Euroopassa
Then we will all be able to say, in 20 years' time, that the euro is the anchor of stability for Europe in the world and the foundation of prosperity and progress in Europe.
FinnishSaksan markka on ankkuri, vaikka vaje olisi 3, 5 prosenttia ja vaikkei eurosta tulisi mitään, D-markka on yhä ankkurimme.
The German mark has been the anchor currency up to now, and even if Germany's deficit is 3.5 % and the euro is not introduced, the mark will go on being the anchor currency for the time being.
Finnish. - (EN) Meidän on lähdettävä yhdestä keskeisestä seikasta - vakavimmassa Euroopan kokemassa talouskriisissä euro on ollut vakauden ja uskottavuuden ankkuri.
in writing. - We should proceed from one central fact - during the most severe economic crisis that Europe has known, the euro has been an anchor of stability and credibility.
FinnishTe mainitsitte työpaikat, alhaisen inflaation, talouden yhteneväisyyden ja menestykset, joiden ansiosta eurosta on tullut Euroopan vakauden ankkuri globalisaation aikakaudella.
You mentioned jobs, the low inflation rate, the convergence of economies, and the successes that have enabled the euro to become an anchor of stability for Europe in an age of globalisation.
FinnishMeidän mielestämme on aivan väärin ehdottaa, että ainoa ratkaisu tällaiseen kauheaan tilanteeseen kalakannoissamme on nostaa ankkuri ja lähteä toistamaan sama harjoitus jonkun muun vesissä.
We believe that it is simply wrong to suggest that the only answer to such a dire situation in our fish stocks is simply to up anchor and go and repeat the exercise in someone else's waters.