"Angola" - Englanninkielinen käännös

FI

"Angola" englanniksi

volume_up
Angola {erisnimi}
EN
EN

"Angola" suomeksi

volume_up
Angola {erisnimi}
FI
FI

Angola {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Angola
Angola odottaa meiltä paljon - on tärkeää, ettemme petä näitä odotuksia.
Angola expects a great deal from as and we must really not fail these expectations.
Angola ei ole oikeusvaltio, siellä vallitsee alistava diktatuuri.
Angola does not enjoy rule of law. It is a repressive dictatorship.
Angola kärsii Neuvostoliiton tätä maata riistäneen kolonialismin seurauksista.
Angola is suffering under the consequences of the Soviet colonialism which plundered this country.
EN

Angola {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Angola
Angola expects a great deal from as and we must really not fail these expectations.
Angola odottaa meiltä paljon - on tärkeää, ettemme petä näitä odotuksia.
Angola does not enjoy rule of law. It is a repressive dictatorship.
Angola ei ole oikeusvaltio, siellä vallitsee alistava diktatuuri.
Angola is suffering under the consequences of the Soviet colonialism which plundered this country.
Angola kärsii Neuvostoliiton tätä maata riistäneen kolonialismin seurauksista.

Esimerkkejä "Angola"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAngola odottaa meiltä paljon - on tärkeää, ettemme petä näitä odotuksia.
Angola expects a great deal from as and we must really not fail these expectations.
FinnishMonien konfliktivuosien jälkeen Angola elää nyt suurten muutosten ja haasteiden aikaa.
These are times of great change and challenge for Angola after many years of conflict.
FinnishToinen kysymys, jota myös haluaisin täällä hyvin lyhyesti käsitellä, on Angola.
The second point that I would like to mention today, very briefly, is the situation in Angola.
FinnishAngola kärsii Neuvostoliiton tätä maata riistäneen kolonialismin seurauksista.
Angola is suffering under the consequences of the Soviet colonialism which plundered this country.
FinnishAngola on tuhottu maa, jossa on ollut 26 vuoden ajan keskeytymätön sisällissota.
Angola is a devastated country, which has experienced twenty-six long years of civil war without a break.
FinnishTällöin Angola jää valitettavasti hiomattomaksi timantiksi.
This being the case, Angola will unfortunately remain a very rough diamond.
FinnishAngola ei ole oikeusvaltio, siellä vallitsee alistava diktatuuri.
Angola does not enjoy rule of law. It is a repressive dictatorship.
FinnishJohtuuko tämä siitä, ettei Angola vain noudata yleistä suuntausta?
Is this because Angola is simply not following the general trend?
FinnishMyös Angola, Zimbabwe ja Zambia osallistuvat hiukkaakaan häpeämättä tämän maan väkivaltaisuuksiin.
Angola, Zimbabwe and Zambia also participate without scruples in the violence in this country.
FinnishHeitä meidän pitää kuulla, sillä Angola ei tarkoita vain Dos Santosia ja Savimbia.
These are the people we should listen to, because Angola does not only consist of the dos Santoses and the Savimbis.
FinnishTuon terveisiä parlamentin täysistunnon kunnianarvoisille vieraille tuosta Angola-nimisestä maasta.
From that country named Angola I bring greetings to the illustrious guests at this Plenary Assembly.
FinnishOnko Angola vetäytynyt rajojensa sisään ja lopettanut aktiivisen puuttumisen naapurimaiden asioihin?
Has Angola retreated to its borders and stopped intervening actively in the affairs of its neighbours?
FinnishB5-0206/2001 Maes Verts/ALE-ryhmän puolesta Cabindasta (Angola),
B5-0206/2001, by Mrs Maes, on behalf of the Group of the Greens/European Free Alliance, on Cabinda (Angola);
FinnishAngola kärsii yhä, mutta niin ei tarvitse olla.
Angola is still suffering, but it does not have to be like that.
FinnishAngola on myös demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen aloitteen (EIDHR) kohdemaa.
Angola has also been included as a focus country under the European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR).
FinnishJoka tapauksessa on aika sanoa: eläköön Angola!
In any event, it is time to say: long live Angola!
FinnishAngola on antanut sen vuoksi epätoivoon vaipuneille länsimaalaisille loistavan oppitunnin äkillisellä ja lupaavalla kansallisella sovinnollaan.
Angola's sudden and promising recovery has taught despairing Westerners an unexpected lesson.
FinnishKuinka tämä ehdotus voi kuitenkin olla menestyksekäs, jos esimerkiksi niin tärkeä maa kuin Angola jatkaa voimakasta aseistautumista.
But how can this proposal be successful if an important country like Angola continues to arm itself heavily?
FinnishAngola ei ole vain timantteja ja öljyä: sillä on loistavat mahdollisuudet kehittyä paljon monipuolisemmaksi kansantaloudeksi.
Angola is more than diamonds and oil. It is also a country that has great potential for a much more diversified economy.
FinnishAngola on mielestäni esimerkkitapaus.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Angola":

Angola