"ampuminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"ampuminen" englanniksi

FI

ampuminen {substantiivi}

volume_up
Thaimaan armeijan sotilaiden on lopetettava ampuminen; väkivalta mielenosoittajia vastaan ei voi johtaa eikä myöskään johda demokraattiseen ratkaisuun.
Thai soldiers must stop firing; violence against protestors cannot lead, and will not lead, to a democratic solution.
Erityisesti rikollisten ampuminen muodostaa vakavan ihmisoikeuksien loukkauksen, jotka kuuluvat olennaisena osana neljänteen Lomén sopimukseen, jolla Tsad liitetään Euroopan unionin yhteyteen.
In particular, firing on offenders is a serious breach of human rights, which are an essential element of the fourth Lomé Convention under which Chad has certain obligations to the European Union.
ampuminen (myös: ammunta)
Syy päätökseeni on Maltan itsepintainen muuttolintujen ampuminen.
The reason for my decision is Malta's persistence in shooting migratory birds.
Voidaan, jos annetaan määräyksiä, joilla kielletään sellaisten ihmisten ampuminen, jotka ovat pakenemassa maasta, jossa he eivät halua asua.
It can be, if orders are issued to ban the shooting of people fleeing from a country they do not wish to live in.
Euroopan unionin valtioiden 14 ministeriä pidättäytyi tuolloin pelkurimaisesti äänestyksestä, jolloin norsujen ampuminen Afrikassa tuli lailliseksi.
Fourteen EU Ministers faint-heartedly abstained from the vote and, as a result, legalised the shooting of elephants in Africa.

Esimerkkejä "ampuminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSyy päätökseeni on Maltan itsepintainen muuttolintujen ampuminen.
The reason for my decision is Malta's persistence in shooting migratory birds.
FinnishAmpuminen tapahtui neljä päivää serbien mielenosoituksessa Mitrovicassa sattuneen räjähdyksen jälkeen.
This attack took place four days after the explosion in Mitrovica during a Serb demonstration.
FinnishVoidaan, jos annetaan määräyksiä, joilla kielletään sellaisten ihmisten ampuminen, jotka ovat pakenemassa maasta, jossa he eivät halua asua.
It can be, if orders are issued to ban the shooting of people fleeing from a country they do not wish to live in.
FinnishThaimaan armeijan sotilaiden on lopetettava ampuminen; väkivalta mielenosoittajia vastaan ei voi johtaa eikä myöskään johda demokraattiseen ratkaisuun.
Thai soldiers must stop firing; violence against protestors cannot lead, and will not lead, to a democratic solution.
FinnishEuroopan unionin valtioiden 14 ministeriä pidättäytyi tuolloin pelkurimaisesti äänestyksestä, jolloin norsujen ampuminen Afrikassa tuli lailliseksi.
Fourteen EU Ministers faint-heartedly abstained from the vote and, as a result, legalised the shooting of elephants in Africa.
FinnishAikaisemmin tällä viikolla, joukkojen osoittamasta itsehillinnästä huolimatta, jännitettä Dilissä lisäsi muualla tapahtunut siviilihenkilön ampuminen.
Earlier this week, despite restraint shown by troops, tension in Dili was heightened by reports of a shooting of a civilian elsewhere.
FinnishNorsujen ampuminen ja niiden syöksyhampaiden myyminen Japaniin ja siitä saadun voiton antaminen teoriassa villieläinten suojeluun on kieroutunutta logiikkaa.
Shooting elephants in order to sell their tusks to Japan and then giving the proceeds away - at least on paper - to protect wild animals is a perverse kind of logic.
FinnishVapaus voittaa lopulta, ja siksi meidän on sanottava kaikille, jotka toimivat väkivaltaisesti: lopettakaa ampuminen ja antakaa kansalle vapaus vapailla vaaleilla.
Freedom will prevail in the end, and therefore to all those who are using violence today we must say: stop shooting and give the people freedom by means of free elections.
FinnishSiksi toivonkin, että kannatatte esittämiämme, näihin kohtiin liittyviä tarkistuksia, sillä eihän voi olla mahdollista, ettei ole muuta ratkaisua kuin ampuminen ja tappaminen.
I therefore hope that you will support our amendments which refer to these points. For surely it is unacceptable for there only to be one answer: shooting and killing.
FinnishNäillä saarilla, joille on ominaista trooppinen yltäkylläisyys ja uskomaton köyhyys, kyliin ampuminen, sieppaukset, lunnasvaatimukset ja kidutukset ovat yleisiä.
In these islands, which are characterised by tropical luxuriance and unspeakable poverty, the machine gunning of villages, kidnappings, ransom demands and torture are common currency.
Finnish. - (PL) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti hyväksyi 26. lokakuuta 2006 päätöslauselman, jossa tuomittiin aseettomien naisten ja lasten ampuminen Nangpa Lan solassa.
author. - (PL) Mr President, on 26 October 2006 the European Parliament adopted a resolution condemning the shooting of unarmed women and children in the Nangpa-la pass.
Finnish. - (PL) Arvoisa puhemies, useita viikkoja sen jälkeen, kun Pakistanin hallituskoalitio oli romahtamaisillaan, maata järkytti Punjabin kuvernöörin ampuminen keskellä kirkasta päivää.
Mr President, several weeks after the governing coalition in Pakistan was on the verge of collapse, the country was rocked by the shooting, in broad daylight, of the Governor of Punjab.
FinnishErityisesti rikollisten ampuminen muodostaa vakavan ihmisoikeuksien loukkauksen, jotka kuuluvat olennaisena osana neljänteen Lomén sopimukseen, jolla Tsad liitetään Euroopan unionin yhteyteen.
In particular, firing on offenders is a serious breach of human rights, which are an essential element of the fourth Lomé Convention under which Chad has certain obligations to the European Union.