FI

ampua [ammun|ampunut] {verbi}

volume_up
1. yleinen
Kuvitelkaa, että poliisit ovat jopa uskaltaneet ampua turvapaikanhakijoita oikeilla luodeilla!
Just imagine that police officers have even dared to fire real bullets at asylum seekers!
Nyt kaikki ihmiset pelkäävät ampua laukaustakaan.
Now, no-one dares to fire a shot.
Haluan vain sanoa, että tällä hetkellä on helpompaa ampua Gaddafia kuin tarjota vastaus tähän valtavaan ongelmaan.
All I want to say is that it is easier to fire on Gaddafi today than to provide an answer to the enormous questions that will arise.
Elleivät he voi ampua hylkeitä riittävästi, heille ei jää kalaa pyydettäväksi.
If they are unable to shoot enough seals, then there will be no fish for them to catch.
Kaikkein köyhimmät Zimbabwessa eivät halua ampua, tappaa, ryöstää ja polttaa satojaan.
The poorest in Zimbabwe do not want to shoot, kill, loot and burn crops.
Sotilaat käskevät meitä poistumaan välittömästi, he uhkaavat ampua.
The soldiers ordered us to leave immediately, threatening to shoot us.

Esimerkkejä "ampua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishElleivät he voi ampua hylkeitä riittävästi, heille ei jää kalaa pyydettäväksi.
If they are unable to shoot enough seals, then there will be no fish for them to catch.
FinnishKaikkein köyhimmät Zimbabwessa eivät halua ampua, tappaa, ryöstää ja polttaa satojaan.
The poorest in Zimbabwe do not want to shoot, kill, loot and burn crops.
FinnishNyt on siis hyvä mahdollisuus ampua varoituslaukaus ja tehdä lainsäädäntöaloite.
This is, therefore, a good opportunity to give a warning shot and take a legislative initiative.
FinnishKuvitelkaa, että poliisit ovat jopa uskaltaneet ampua turvapaikanhakijoita oikeilla luodeilla!
Just imagine that police officers have even dared to fire real bullets at asylum seekers!
FinnishSotilaat käskevät meitä poistumaan välittömästi, he uhkaavat ampua.
The soldiers ordered us to leave immediately, threatening to shoot us.
FinnishMutta myös näin kiistattoman asian kohdalla voidaan ampua yli.
However, it is possible to overshoot the mark, even in the case of such an uncontroversial issue.
FinnishKetkä kutsuivat ihmisjoukot protestoimaan, ja ketkä antoivat joukoille määräykset ampua viattomia mielenosoittajia?
Who called the crowds out to protest? And who gave the orders for the troops to shoot innocent protestors?
FinnishYksi tapahtui Albanian parlamentissa ja toinen hänen kotonaan, jossa hänet yritettiin ampua.
One assassination attempt took place in the Albanian parliament and another in his own home, where an attempted shooting took place.
FinnishKuulemamme IRA:n tarjous ampua tappajat oli loukkaus oikeutta kohtaan ja osoitus uskomattomasta ylimielisyydestä.
The offer from the IRA, as we have heard, to shoot the killers was an affront to justice and shows breathtaking arrogance.
FinnishArmeijan ja Bashar al-Assadin salainen palvelu ampuu sotilaita, jotka eivät halua ampua omaa kansaansa.
Soldiers who do not want to shoot at their own people are themselves shot by the secret services of the army and of Bashar al-Assad.
FinnishNyt kaikki ihmiset pelkäävät ampua laukaustakaan.
FinnishEn ole edelleenkään vakuuttunut siitä, että iranilaisilla on kykyä ampua ohjuksia niin nopeasti kuin amerikkalaiset väittävät.
I am still not convinced that the Iranians will have the capacity to fire missiles as quickly as the Americans claim.
FinnishSen ei pitäisi ampua itseään jalkaan.
FinnishMuutamassa minuutissa brittiläiset sotilaat hyökkäsivät mielenosoittajaa kohti osoittaen häntä konepistooleilla ja uhaten ampua hänet.
Within minutes he was attacked by British soldiers pointing submachine guns at him and threatening to shoot him.
FinnishHaluan vain sanoa, että tällä hetkellä on helpompaa ampua Gaddafia kuin tarjota vastaus tähän valtavaan ongelmaan.
All I want to say is that it is easier to fire on Gaddafi today than to provide an answer to the enormous questions that will arise.
FinnishHaluammeko ampua keulojen yli?
FinnishJärkevää ei olisi minkä tahansa jäsenvaltion mikä tahansa yritys ampua pitkän aikavälin suunnitelma alas lyhyen aikavälin oman edun takia.
What would not be reasonable is any attempt by any Member State to shoot down a long-term plan for short-term self interest.
FinnishOnneksi minut pidätettiin eikä surmattu: turkkilaisille vartijoille on annettu määräys ampua kaikki henkilöt, jotka nähdään tämän rajan lähellä.
I was lucky to be arrested and not be killed: the orders given to Turkish guards are to shoot anybody seen near this line.
Finnishampua omaan jalkaansa
FinnishSijoittamalla Tamilitiikerit terroristijärjestöjen luetteloonsa EU asettui toiselle puolelle ja antoi tosiasiassa luvan ampua Tamilitiikereitä.
By placing the LTTE on the EU list of terrorist organisations, the EU positioned itself on one side and gave the LTTE de facto clearance for carrying on the shootings.