"ammottava" - Englanninkielinen käännös

FI

"ammottava" englanniksi

EN
EN
FI

ammottava {adjektiivi}

volume_up
ammottava
Hallitsijoiden ja hallittujen välinen kuilu on nyt ammottava rotko.
The gap between the governors and the governed is now a gaping chasm.
Tämä puute on ammottava aukko, joka tuhoaa kaiken tämän uuden lainsäädännön aikaansaaman edistyksen.
This is a gaping hole which destroys all the progress made by this new legislation.
Rehun kohdalla on kuitenkin ammottava porsaanreikä, joka tuo geenimuunnellun rehun ruokapöytiimme.
With feed, however, there is a gaping loophole, which makes it possible to bring genetically modified feed to our dining tables.

Esimerkkejä "ammottava"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishIrlannin tilanne oli Euroopalle ammottava haava sen oman politiikan ytimessä.
For Europe, the Irish situation was a terrible wound in the very depths of its own political body.
FinnishTämä puute on ammottava aukko, joka tuhoaa kaiken tämän uuden lainsäädännön aikaansaaman edistyksen.
This is a gaping hole which destroys all the progress made by this new legislation.
FinnishHallitsijoiden ja hallittujen välinen kuilu on nyt ammottava rotko.
The gap between the governors and the governed is now a gaping chasm.
FinnishKerätyn näytön ja valiokunnan esittämien mielipiteiden välillä on ammottava aukko.
In it there is a yawning gap between the evidence collected and the opinions formulated by the committee.
FinnishHyvät kollegat, olemme laivassa, jonka laidassa on ammottava aukko; nyt on joko upottava tai uitava.
Colleagues, we are on a ship with a giant hole in its side; it is sink or swim at this moment.
FinnishAasiassa ja Keski-Amerikassa epäkohtana on kuitenkin edelleen rikkaiden ja köyhien välinen ammottava kuilu.
What is still going wrong in Asia and Central America is the yawning gap between the rich and the poor.
FinnishSanojen ja tekojen välillä on edelleen ammottava kuilu.
There is still a yawning gap between words and deeds.
FinnishNäiden asioiden välillä on ammottava, ylittämätön kuilu.
FinnishKoin itse vastuuvapausmenettelyssä 1998, miten tässä asiassa vaatimusten ja todellisuuden välillä oli ammottava kuilu.
I myself saw during the 1998 discharge procedure how wide the gap is between rhetoric and reality here.
FinnishKuilu kansalaisten ja meidän poliittisten päättäjien välillä on Lissabonin jälkeen vähintään yhtä ammottava kuin ennenkin.
The gap between peoples and us, the political leaders, after Lisbon remains at least as big as before.
FinnishRehun kohdalla on kuitenkin ammottava porsaanreikä, joka tuo geenimuunnellun rehun ruokapöytiimme.
With feed, however, there is a gaping loophole, which makes it possible to bring genetically modified feed to our dining tables.
FinnishTällä hetkellä vallitsee ammottava juopa sen välillä, mitä Brysselissä tapahtuu, ja sen, mikä on kalastajien tilanne.
At present, there is a yawning chasm between what is happening in Brussels and what fishermen are experiencing.
FinnishLisäksi komission strategiassa on edelleen ammottava aukko energia-asioissa: siinä vaietaan liikenteestä.
In addition, on energy issues, there is still a gaping hole in the Commission’s strategy: its silence on the transport question.
FinnishLaiton maahanmuutto ei lopu niin kauan kuin ammottava taloudellinen ja poliittinen kuilu erottaa pohjoisen ja etelän.
Illegal immigration will not dry up so long as there are still such yawning economic and political gaps between North and South.
FinnishNäyttää kuitenkin siltä, että annettujen lupausten ja kentälle todella saapuneen avun välillä on kuilu, etten sanoisi ammottava rotko.
However, it seems that there was a gap, not to say a gulf, between the promises made and the aid that in fact arrived on the ground.
FinnishJälleen kerran kuvailemanne tarvittavan sitoutuneisuuden, joka koskee myös talouspolitiikkaa, ja todellisuuden välillä on ammottava kuilu.
There is a gaping chasm between what you have once again described as being necessary as a commitment, including financially, and what happens in practice.
FinnishTämä epäonnistuminen merkitsee, että kansainvälisissä sopimuksissamme on nyt ammottava aukko.
That means that we now have a yawning gap in our international arrangements and the EU again must apply pressure to move this forward.
FinnishVoimme ennustaa, että Euroopan unionin ja uusien naapurivaltioidemme välillä ammottava taloudellinen, sosiaalinen, oikeudellinen ja poliittinen kuilu syvenee entisestään.
We can predict that the yawning economic, social, legal and political gulf between the European Union and our new neighbours will continue to widen.
FinnishOn olemassa ammottava kuilu nykyisen eläketurvan sekä niiden resurssien välillä, joita tarvitaan, jotta seuraavien 40 vuoden aikana voidaan maksaa nykytasoa vastaavia eläkkeitä.
There is a yawning gap between current pension provision and what will be needed to provide pensions at current levels for the next 40 years.
FinnishMutta maatalouden ja ulkomaankaupan suhteen jää jäljelle ammottava demokratian aukko.
But a gaping democratic hole remains in place around agriculture and foreign trade. in Amsterdam foreign policy is' Brussels-ized a little more, but it has certainly become no more democratic.