"ammentaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"ammentaa" englanniksi

FI

ammentaa [ammennan|ammentanut] {verbi}

volume_up
Ainoa kysymys on se, mistä Eurooppa voi ammentaa tällaisen voiman.
The only question is from where Europe can draw such strength.
Kiitän vielä ehdotuksista ja virikkeistä, joita komissio on voinut tästäkin keskustelusta ammentaa.
I thank you once again for the suggestions and encouragement which the Commission has drawn from this debate.

Esimerkkejä "ammentaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJuuri tästä haluamme ammentaa vauhtia puheenjohtajakautemme jälkipuoliskolle.
This is the impetus we wish to take with us into the second half of our Presidency.
FinnishNyt pohjoinen ulottuvuus voi ammentaa elinvoimaa alueen sydämestä.
Now, the heart of the region can give the Northern Dimension its vital spark.
FinnishTästä huomenna pidettävä kokous ammentaa innoituksensa ja tähän sen tarkoitus perustuu.
That remains the inspiration and the intention behind the meeting that will take place tomorrow.
FinnishVoimaa Kiina voi ammentaa vuosituhansia vanhasta kulttuuristaan.
Thousands of years of Chinese culture can give it the strength to do so.
FinnishAinoa kysymys on se, mistä Eurooppa voi ammentaa tällaisen voiman.
The only question is from where Europe can draw such strength.
FinnishSudanin hallitus liikkuu hyvin heikolla jäällä eikä saisi ammentaa tyhjiin afrikkalaisten solidaarisuutta.
The Sudanese Government is skating on very thin ice, and should not exhaust African solidarity.
FinnishKiitän vielä ehdotuksista ja virikkeistä, joita komissio on voinut tästäkin keskustelusta ammentaa.
I thank you once again for the suggestions and encouragement which the Commission has drawn from this debate.
FinnishSitä paitsi voin sanoa, että esimerkki toimii innoituksen lähteenä, josta voidaan ammentaa muillakin aloilla.
I might even say that this example will be a source of inspiration, which can be applied to other areas.
FinnishTästä voimme ammentaa eli arvoisa Barroso, komissio, tarttukaa tähän asiaan, muuten me jäämme toisten jalkoihin.
I would urge Mr Barroso and the Commission to take advantage of this; otherwise we will be trampled on by others.
FinnishHyvät naiset ja herrat, jos EU:n jäsenvaltiot voivat ammentaa kokemuksistaan näiden ongelmien ratkaisemiseksi, meidän ei pitäisi piilotella asiantuntemustamme.
Ladies and gentlemen, if the EU Member States can bring their experience to resolving problems, we should not withhold our expertise.