"ammatinharjoittaja" - Englanninkielinen käännös

FI

"ammatinharjoittaja" englanniksi

FI

ammatinharjoittaja {substantiivi}

volume_up
ammatinharjoittaja (myös: freelancer, vapaa toimittaja)
ammatinharjoittaja (myös: ammattilainen)

Esimerkkejä "ammatinharjoittaja"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTällaisille ihmisille sopisi paremmin termi "putatiivinen ammatinharjoittaja".
For such people, the term 'putative self-employed' would be more appropriate.
FinnishLainsäädännön mukaan työaika sisältää sen, kun itsenäinen ammatinharjoittaja on työasemallaan.
According to the legislation, working time includes when a self-employed person is at their work station.
FinnishMahdollisten ehtojen soveltaminen riippuu siitä, onko sinulla työsopimus vai oletko itsenäinen ammatinharjoittaja.
Any conditions that do apply depend on whether you have an employment contract or are self-employed.
FinnishHänestä tuli itsenäinen ammatinharjoittaja. Hän teki sopimuksen Volkswagenin kanssa ja työskenteli useita vuosia Saksassa.
He became self-employed, took up a contract with Volkswagen and worked in Germany for several years.
FinnishTämä voi hyvin olla totta, mutta aiheuttaako siis yliväsynyt itsenäinen ammatinharjoittaja pienemmän riskin liikenteessä?
This may be true, but does a self-employed driver present a smaller risk behind the steering wheel when he is overtired?
Finnishitsenäinen ammatinharjoittaja
FinnishEnsinnäkin on edelleen kaksi erilaista sääntöä siihen, miten päätetään, onko joku työntekijä vai itsenäinen ammatinharjoittaja, jolla ei ole henkilökuntaa.
Firstly, there are still two different rules in deciding whether someone is an employee or a self-employed person with no staff.
FinnishJos olet minkä tahansa EU-maan alueelle laillisesti sijoittautunut itsenäinen ammatinharjoittaja, sinulla on oikeus tehdä töitä toisessa EU-maassa milloin tahansa.
As a self-employed worker legally established in any EU country, you have the right to work in another EU country at any time.
FinnishTuomariemme on jo vaikeaa päättää, onko joku itsenäinen ammatinharjoittaja vai vain näennäisesti itsenäinen ammatinharjoittaja tutkimatta pitkään todisteita.
Our judges already find it difficult to decide whether someone is self-employed or only ostensibly self-employed without long study of the evidence.
FinnishEsimerkiksi itsenäinen ammatinharjoittaja ei voi ilman korvausta jättää työtään, jotta hän voisi osallistua Brysselissä toimivaan asiantuntijaryhmään.
For a self-employed person, for example, it is impossible without reimbursement to just drop their work in order to participate in an expert group in Brussels.
FinnishSe ei liity millään tavoin tieturvallisuuteen, sillä ajoajat ja lepoajat ovat samat riippumatta siitä, onko työntekijä itsenäinen ammatinharjoittaja vai palkattu työntekijä.
This has nothing to do with road safety, as driving times and rest periods are identical whether the worker is self-employed or employed.
FinnishJos olet maassa A asuva itsenäinen ammatinharjoittaja ja olet töissä maassa B, voit käyttää työsuhdeautoasi maassa A ilman rekisteröintiä vain seuraavissa tapauksissa:
If you are self-employed, living in country A and working in country B, you may use your company car in country A without having to register it there only if:
FinnishTämä tarkoittaa, että ammatinharjoittaja - lääkäri, asianajaja, arkkitehti, insinööri ja niin edelleen - voi harjoittaa omia palveluitaan ja omaa liiketoimintaansa toisessa jäsenvaltiossa.
This means that professionals - doctors, lawyers, architects, engineers, etc - are entitled to provide their services and pursue their activities in another Member State.
FinnishTämän uuden lainsäädännön puitteissa voimme taata naisille samantasoisen turvan, olipa kyseessä sitten itsenäinen ammatinharjoittaja tai itsenäisen ammatinharjoittajan aviopuoliso.
This new legislative framework will allow us to ensure the same degree of protection in both cases when women are self-employed and when they are only spouses and partners of self-employed workers.