"ammatillinen pätevyys" - Englanninkielinen käännös

FI

"ammatillinen pätevyys" englanniksi

FI

ammatillinen pätevyys {substantiivi}

volume_up
ammatillinen pätevyys
Ammattiin pääsylle jo esitetyt vaatimukset - hyvä maine, taloudellinen tilanne ja ammatillinen pätevyys - säilytetään.
The conditions already laid down for accessing the occupation - namely good repute, financial standing and professional competence - are maintained.

Esimerkkejä "ammatillinen pätevyys"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMaaseudun naisten monipuolinen ammatillinen pätevyys, kiinnostuksen kohteet ja suoritukset on otettava paremmin huomioon.
Greater account must be taken of the wide range of vocational skills, interests and achievements of women.
FinnishAmmattiin pääsylle jo esitetyt vaatimukset - hyvä maine, taloudellinen tilanne ja ammatillinen pätevyys - säilytetään.
The conditions already laid down for accessing the occupation - namely good repute, financial standing and professional competence - are maintained.
FinnishHaluaisin lopulta mainita tarpeen tunnustaa ammatillinen pätevyys, millä edistetään ammattilaisten ja opiskelijoiden liikkuvuuden lisäämistä.
Finally, I should like to mention the need to recognise vocational qualifications, thereby facilitating the increased mobility of professionals and students.
FinnishOllakseni rehellinen minun on kuitenkin todettava, että liikenneturvallisuutta parantavat paitsi hyvä henkinen ja fyysinen kunto myös ammatillinen pätevyys.
Honesty compels me, however, to say that it is not only mental and physical fitness that contributes to road safety but also properly developed professional skills.
FinnishMaaseudun naisten monipuolinen ammatillinen pätevyys, kiinnostuksen kohteet ja suoritukset on otettava paremmin huomioon, jotta maatalous säilyy naisia kiinnostavana työpaikkana.
Greater account must be taken of the wide range of vocational skills, interests and achievements of women, so that jobs in farming remain an attractive option for them.
FinnishOlemme yrittäneet varmistaa, että yritysten omien asianajajien ammatillinen pätevyys on tunnustettu, mutta emme estä komissiota tutkimasta perinpohjaisesti mahdollisia lainrikkomuksia.
We have tried to ensure that the professional status of in-house lawyers is acknowledged, whilst not impeding the Commission in the thorough investigation of possible infringements.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ammatillinen pätevyys" englanniksi

ammatillinen adjektiivi
pätevyys substantiivi