"ammatillinen koulutus" - Englanninkielinen käännös

FI

"ammatillinen koulutus" englanniksi

FI

ammatillinen koulutus {substantiivi}

volume_up
1. Koulutus
ammatillinen koulutus
Ammatillinen koulutus on sopeutettava työmarkkinoiden tarpeisiin.
Vocational education and training must be adapted to the needs of the labour market.
Tiedämme, että ammatillinen koulutus on järjestetty hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa.
We know that vocational education is organised in very different ways in different Member States.
Korkealaatuinen ammatillinen koulutus ja jatko- ja täydennyskoulutus edistävät pohjimmiltaan kestävää kehitystä.
High-quality vocational education and training fundamentally contribute to sustainable development.

Esimerkkejä "ammatillinen koulutus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAmmatillinen koulutus on keskeinen väline, jota tarvitaan koko työmarkkinoiden piristämiseksi.
Vocational training is a fundamental means of revitalizing the entire labour market.
FinnishArvoisa puhemies, tiedämme, että hyvä ammatillinen koulutus estää osaltaan työttömyyttä.
Mr President, we know that good vocational training is a factor in preventing unemployment.
FinnishAmmatillinen koulutus on sopeutettava työmarkkinoiden tarpeisiin.
Vocational education and training must be adapted to the needs of the labour market.
FinnishTiedämme, että ammatillinen koulutus on järjestetty hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa.
We know that vocational education is organised in very different ways in different Member States.
FinnishTiedämme, että ammatillinen koulutus on jatkossakin Euroopan talouskehityksen avaintekijä.
We know that vocational training will continue to be a key element in economic development in Europe.
FinnishMyös yleissivistävä ja ammatillinen koulutus on avaintekijä vammaisten sopeuttamisessa.
Education and training are also the key to integration.
FinnishMaaseutualueiden nuorille tarjottava ammatillinen koulutus on myös tärkeää.
The professional education and training component offered to young people in rural areas is also important.
FinnishTyöllisyys on edelleen tärkeä painopiste meille kaikille, samoin yleissivistävä ja ammatillinen koulutus.
Employment remains a major priority for us all, as do education and vocational training.
FinnishYleissivistävä ja ammatillinen koulutus ovat selvästi välttämättömiä, jotta maat saadaan lähentymään toisiaan.
Education and training are obviously essential for bringing countries closer together.
FinnishTsekin tasavallan osallistuminen yhteisön ohjelmiin (yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä nuoriso)
Participation of the Czech Republic in Community programmes (training, youth and education)
Finnish. - (SK) Opetus ja ammatillinen koulutus ovat Lissabonin strategiaa eteenpäin vievä voima.
in writing. - (SK) Education and vocational training is the moving force behind the Lisbon Strategy.
FinnishTeknologian nopean kehityksen ansiosta ammatillinen koulutus on jatkuvasti kokeiluvaiheessa.
Because of rapid technological advances, professional training schemes never get beyond the experimental stage.
FinnishNäin ollen esimerkiksi ammatillinen koulutus ei koske ainoastaan yhteisön työntekijöitä ja harjoittelijoita.
So, for example, vocational training will not be reserved for Community workers and apprentices.
FinnishAihe: Ammatillinen koulutus ja Euro-Välimeri-politiikka
Subject: Vocational training and Euromediterranean policy
FinnishKorkealaatuinen ammatillinen koulutus ja jatko- ja täydennyskoulutus edistävät pohjimmiltaan kestävää kehitystä.
High-quality vocational education and training fundamentally contribute to sustainable development.
FinnishTämä mietintö osoittaa kuitenkin, että koulutus ja ammatillinen koulutus tarvitsevat jatkuvasti lisärahoitusta.
However, this report shows the continuing need for more financial investment in education and training.
FinnishMuita merkittäviä näkökohtia ovat rahoitus ja ammatillinen koulutus, näitä kohtia on käsitelty kertomuksessa.
Other important aspects are financing and training, which are also dealt with in the fourth annual report.
FinnishNäihin painopisteisiin kuuluvat erityisesti yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä tutkimus ja kestävä kehitys.
These priorities include, in particular, education, training, research and sustainable development.
FinnishJoka tapauksessa ammatillinen koulutus ansaitsee päästä samaan asemaan kuin yleissivistävä koulutus kaikkialla Euroopan unionissa.
At all events, VET should enjoy the same status as general education throughout Europe.
FinnishAihe: Ammatillinen koulutus Maghreb-maissa
Subject: Vocational training in the Maghreb countries

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ammatillinen koulutus" englanniksi

ammatillinen adjektiivi
koulutus substantiivi