"amerikkalaiset" - Englanninkielinen käännös

FI

"amerikkalaiset" englanniksi

FI

amerikkalaiset {monikko}

volume_up
amerikkalaiset
Sen takana olivat tosin silloin amerikkalaiset: amerikkalaiset loivat radioaseman Vapaa Eurooppa.
But it was up to the Americans to do that - Radio Free Europe was created at the time by the Americans.
Amerikka ja amerikkalaiset piirit ovat kiinnostuneita asetoimituksista.
Does America or do certain groups of Americans have an interest in supplying arms?
Amerikkalaiset neuvoivat saahia rakentamaan kaksikymmentä ydinvoimalaa.
Americans advised the Shah to build twenty nuclear power stations.

Esimerkkejä "amerikkalaiset"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAmerikkalaiset kumppanimme osaavat puolustaa sitkeästi kansallisia tavoitteitaan.
Our American partners are able to defend their national interests pugnaciously.
FinnishMielestäni muun muassa amerikkalaiset antavat aivan liian helposti elintarvikeapua.
I believe food aid is distributed far too easily by the Americans, among others.
FinnishEmme voi odottaa, että amerikkalaiset tekevät sen tulevaisuudessa aina puolestamme.
However, we cannot always expect the Americans to be there for us in the future.
FinnishTästä on keskusteltu aiemminkin, mutta amerikkalaiset vastustivat sitä voimakkaasti.
This has been discussed earlier but was resisted very strongly by the Americans.
FinnishAmerikkalaiset kuluttajat rakastavat suurempia, raskaampia ja janoisempia ajoneuvoja.
American consumers are in love with larger, heavier and more thirsty vehicles.
FinnishOnko esiintyminen NATOn kanssa aina ensimmäinen vaihtoehto, kuten amerikkalaiset sanovat?
Is action within a NATO context always the first option, as the Americans claim?
FinnishMeidän on siis saatava mukaan amerikkalaiset, kiinalaiset ja intialaiset.
So we need Americans on board, we need Chinese on board, we need Indians on board.
FinnishMe Euroopan unionissa emme saa tehdä samaa virhettä, jonka amerikkalaiset tekivät.
We in the European Union should not make the mistake the Americans made.
FinnishAmerikka ja amerikkalaiset piirit ovat kiinnostuneita asetoimituksista.
Does America or do certain groups of Americans have an interest in supplying arms?
FinnishAmerikan ylivalta ja se, että amerikkalaiset eivät noudata sääntöjä, eivät voi jatkua.
American domination and the Americans' lack of respect for the rules cannot continue.
FinnishVoivatko amerikkalaiset olla vähemmän avoimia tosiasioille kuin me eurooppalaiset?
Might the American people be less open to the facts than us Europeans?
FinnishTästä on keskusteltu aiemminkin, mutta amerikkalaiset vastustivat sitä voimakkaasti.
It was discussed earlier but resisted very strongly by the Americans.
FinnishArvoisa puhemies, olkoon jokaisella ansaitsemansa amerikkalaiset ystävät.
Finally, Mr President, may we each have the US friends that we deserve.
FinnishKuitenkin jäi se vaikutelma, että amerikkalaiset selvittivät kriisin.
However, the impression is given that it was the Americans who sorted out the crisis.
FinnishAmerikkalaiset näkevät hyvin vaaran, ainakin osa Yhdysvaltain kongressista näkee hyvin vaaran.
The Americans can see the danger, or at least some members of Congress can see it.
FinnishVarsinkin amerikkalaiset suuryritykset harjoittavat hyökkäävää ja kovaa politiikkaa.
The large American enterprises, in particular, are pursuing a relentless strategy of attack.
FinnishMeillä on totisesti tarve saada sekä amerikkalaiset että japanilaiset voimakkaammin mukaan.
We certainly need to get both the Americans and the Japanese more on board.
FinnishHyvä on, amerikkalaiset ja englantilaiset ovat Irakin kimpussa eikä Irakilla ole liikkumavaraa.
Fine, the Americans and the English are surrounding Iraq, so Iraq cannot move.
FinnishOlen hieman huolissani siitä, että amerikkalaiset voivat painostaa Ison-Britannian hallitusta.
I am a little worried that the British Government may be leant on by the Americans.
FinnishHänen amerikkalaiset kuulustelijansa kuvailivat häntä sovinnolliseksi psykopaatiksi.
His American interrogators described him as an amicable psychopath.