"Amerikka" - Englanninkielinen käännös

FI

"Amerikka" englanniksi

EN
FI

Amerikka {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Amerikka
Keski-Amerikka kaipaa täydellistä kahdenkeskisten velkojen anteeksiantamista.
Central America needs total, bilateral debt cancellation.
Keski-Amerikka on hävitetty, jälleenrakennus kestää vuosikymmeniä.
Central America has been devastated; it will take decades to reconstruct.
Amerikka ja amerikkalaiset piirit ovat kiinnostuneita asetoimituksista.
Does America or do certain groups of Americans have an interest in supplying arms?

Esimerkkejä "Amerikka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishDIPECHOn asialistaan sisältyvät Kaakkois-Aasia, Keski-Amerikka ja Karibian alue.
The DIPECHO agenda includes south-east Asia, Central America and the Caribbean.
FinnishLatinalainen Amerikka on EU:n huomattava kumppani, myös ilman Kuuban hallintoa.
Latin America is a significant partner for the EU, even without the Cuban regime.
FinnishLänsi-Eurooppa ja Amerikka pitivät Keniaa vuosien ajan suurena menestystarinana.
For years, Western Europe and America considered Kenya to be a major success story.
FinnishLisäksi havaitsemme, että Amerikka vetäytyy eroon Lähi-idän rauhanprosessista.
Subsequently, we witnessed America' s withdrawal from the Middle East peace process.
FinnishEn ymmärrä ollenkaan Amerikka-vastaisuutta tai itse asiassa mitään muutakaan vastaisuutta.
I have no sympathy for anti-Americanism or anti-anyone-else-ism for that matter.
FinnishAmerikka ja amerikkalaiset piirit ovat kiinnostuneita asetoimituksista.
Does America or do certain groups of Americans have an interest in supplying arms?
FinnishOvathan esimerkiksi jopa Amerikka ja Kiina nyt lähentyneet toisiaan WTO:n kysymyksessä.
For example, even America and China have come closer together over the WTO question.
FinnishAmerikka sai tietää Euroopasta tämän voimankäytön eikä ajatusten perusteella.
America came to know Europe first of all through its power rather than through its ideas.
FinnishLatinalainen Amerikka ja Yhdysvallat ovat vasta viime aikoina ryhtyneet teollistamaan sitä.
Only recently have Latin America and the United States begun to industrialise it.
FinnishLuin vähän aikaa sitten, että kun Latinalainen Amerikka aivastaa, Espanja saa nuhan.
When Latin America sneezes, Spain catches a cold, or so I read recently.
FinnishKuten Terry Wynn sanoi, meidän täytyy kysyä, miksi Amerikka valitti tästä asiasta.
As Terry Wynn said, we have to ask why America lodged this complaint.
FinnishEmme halua estää kaikkea sitä, mitä Amerikka on tehnyt, me haluamme tukea sitä.
We want to support, not hinder, everything that America has done.
FinnishEuroopan on kohdattava Latinalainen Amerikka täysikasvuisena kumppanina.
Europe must deal with Latin America as a fully-fledged mature partner.
FinnishTästä esimerkkinä on Latinalainen Amerikka ja sen surullisen kuuluisa alirahoittaminen.
An example of this is Latin America and its notorious underfunding.
FinnishArvoisa puhemies, Latinalainen Amerikka on köyhä sukulainen Euroopan unionin ulkosuhteissa.
Mr President, Latin America is the poor relation in the European Union's external policy.
FinnishKeski-Amerikka on hävitetty, jälleenrakennus kestää vuosikymmeniä.
Central America has been devastated; it will take decades to reconstruct.
FinnishOn käynyt päinvastoin: Amerikka on karannut entistä kauemmaksi.
The United States of America has rushed off even further into the distance.
FinnishToisin kuin Amerikka, unioni ei ole toistaiseksi osallistunut suoraan ratkaisun löytämiseen.
Up until now the Union, in contrast to America, contributed directly to finding solutions.
FinnishSen jälkeen Eurooppa oli kuitenkin hiljaa, samalla kun Latinalainen Amerikka muuttui nopeasti.
Meantime Europe stood still whilst Latin America was rapidly changing.
FinnishTämä on hyvä asia siinä mielessä, että näin Latinalainen Amerikka nousee ainakin takaisin asialistalle.
That is a good thing in that it at last gets Latin America back on the agenda.