"Alzheimerin tauti" - Englanninkielinen käännös

FI

"Alzheimerin tauti" englanniksi

FI

Alzheimerin tauti {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Alzheimerin tauti
Todellisuudessa pelottavimpia sairauksia ovat syöpä ja Alzheimerin tauti.
The reality is that the big dreads in terms of diseases are cancer and Alzheimer's.
Alzheimerin tauti voisi olla yksi niistä tärkeimmistä teemoista, joihin tartumme.
Alzheimer's could be one of the major themes that we get to grips with.
Alzheimerin tauti on suuri taloudellinen haaste kaikille yhteiskunnille.
Alzheimer's disease is a major economic challenge for all societies.
2. Lääketiede
Alzheimerin tauti
Alzheimerin tauti on suuri taloudellinen haaste kaikille yhteiskunnille.
Alzheimer's disease is a major economic challenge for all societies.
Alzheimerin tauti ja dementiat ovat yhteiskunnalle valtavan iso asia.
Alzheimer's disease and dementias are a very big issue for society.
Alzheimerin tauti oli ja on dementian yleisin syy kaikissa maissa.
Alzheimer's disease was, and is, the main cause of dementia in all countries.

Esimerkkejä "Alzheimerin tauti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAlzheimerin tauti voisi olla yksi niistä tärkeimmistä teemoista, joihin tartumme.
Alzheimer's could be one of the major themes that we get to grips with.
FinnishTodellisuudessa pelottavimpia sairauksia ovat syöpä ja Alzheimerin tauti.
The reality is that the big dreads in terms of diseases are cancer and Alzheimer's.
FinnishArvoisa puhemies, Alzheimerin tauti ja muut dementiaan liittyvät sairaudet ovat hirvittäviä.
Madam President, Alzheimer's and other dementia-related diseases are dreadful.
FinnishEsitän esimerkin, joka koskettaa meitä kaikkia: Alzheimerin tauti.
Let me take an example of something which affects us all: Alzheimer's disease.
FinnishAlzheimerin tauti oli ja on dementian yleisin syy kaikissa maissa.
Alzheimer's disease was, and is, the main cause of dementia in all countries.
FinnishAlzheimerin tauti on suuri taloudellinen haaste kaikille yhteiskunnille.
Alzheimer's disease is a major economic challenge for all societies.
FinnishSe on myös suurin riskitekijä glaukoomalle, joka on, ikään kuin, silmän Alzheimerin tauti.
It’s also the biggest risk factor for glaucoma, which is just Alzheimer’s disease of the eye.
FinnishAlzheimerin tauti ja dementiat ovat yhteiskunnalle valtavan iso asia.
Alzheimer's disease and dementias are a very big issue for society.
FinnishLähimmäisellä saattaa olla Alzheimerin tauti tai Parkinsonin tauti tai diabetes.
He may have Alzheimer's or Parkinson's or diabetes.
FinnishEuroopan väestön ikääntyessä Alzheimerin tauti todennäköisesti yleistyy kaikkialla EU:ssa.
As Europe's population becomes older, Alzheimer's disease is set to become more prevalent across the EU.
FinnishAlzheimerin tauti koskettaakin siihen sairastuneiden lisäksi myös kaikkia niitä, jotka hoitavat heitä.
Indeed, Alzheimer's disease affects not only the sufferers, but all those who care for them, too.
FinnishAlzheimerin tauti on iso haaste Euroopan yhteiskunnille.
Alzheimer's disease is a major challenge to European society.
FinnishMiltei 10 miljoonaa eurooppalaista sairastaa nykyään dementiaa, joista Alzheimerin tauti on kaikkein yleisin muoto.
Nearly ten million Europeans suffer today from dementia, with Alzheimer's the most common form.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, Alzheimerin tauti on koettelemus, johon ihmiskunta ei ole vielä löytänyt lääkettä.
(PL) Madam President, Alzheimer's disease is an affliction for which humankind has not yet found a remedy.
FinnishVoimme esittää esimerkkejä, kuten Alzheimerin tauti.
We have examples of this, such as Alzheimer's disease.
FinnishDementian yleisin muoto Euroopassa on Alzheimerin tauti, jonka osuus on 50-70 prosenttia tapauksista.
The most common form of dementia in Europe is Alzheimer's disease, which represents between 50% and 70% of cases.
FinnishHenkilövahinkojen ehkäiseminen - Harvinaiset sairaudet - Saasteperäiset sairaudet - Terveyden suojelu - Alzheimerin tauti
Injury prevention - rare diseases - pollution-related diseases - health protection - Alzheimer's
FinnishAlzheimerin tauti on hyvin erityinen sairauden muoto, jota ei tule rinnastaa mielisairauteen.
Alzheimer's disease is indeed a very particular type of illness which should not be treated in the same way as mental illnesses.
FinnishAlzheimerin tauti ja muut dementian muodot ovat herättämässä varsin oikeutetusti yhä enemmän huomiota ja huolta.
Alzheimer's disease and other forms of dementia are diseases that have been arousing justified attention and concern.
FinnishValtaosalla heistä on Alzheimerin tauti.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "Alzheimerin tauti" englanniksi

tauti substantiivi
Kienböckin tauti substantiivi
Lymen tauti substantiivi
Raynaud'n tauti substantiivi
Scheuermannin tauti substantiivi
Chronin tauti substantiivi
Pagetin tauti substantiivi
tarttuva tauti substantiivi
Huntingtonin tauti substantiivi
Lou Gehrigin tauti substantiivi