"alunperin" - Englanninkielinen käännös

FI

"alunperin" englanniksi

FI

alunperin {adverbi}

volume_up
alunperin (myös: alun perin, aluksi)
Emme hyväksy ministerineuvoston alunperin esittämiä raja-arvoja.
We reject the limit values initially put forward by the Council of Ministers.
Siten on todettava, ettei tämä asiakirja vastaa alunperin asetettuja tavoitteita.
We cannot help but note that this document does not correspond to the objectives set initially.
The Council initially went along with this.

Esimerkkejä "alunperin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTarkistuksen alunperin jättäneet kollegat ymmärtääkseni hyväksyvät tämän muutoksen.
I understand that my colleagues who originally tabled the amendment accept this.
FinnishMaastrichtin sopimuksessa tehtiin alunperin näiden menojen käsittelyä koskeva jako.
To start with, the Maastricht Treaty treated this type of expenditure differently.
FinnishAsbestin poistaminen kesti noin kaksi vuotta kauemmin kuin oli alunperin suunniteltu.
This clearance took about two years longer than originally planned for.
FinnishSiten on todettava, ettei tämä asiakirja vastaa alunperin asetettuja tavoitteita.
We cannot help but note that this document does not correspond to the objectives set initially.
FinnishRyhmäni ehdotti itse asiassa alunperin jopa suurempaa rahoitusta, kuten ehkä muistattekin.
In fact my group originally proposed an even higher level of funding, as you may recall.
FinnishTässä tapauksessa vajaakäyttö on lähinnä johtunut alunperin liian suuriksi arvioiduista menoista.
Here the underspend was essentially due to initial overestimation of expenditure.
FinnishEmme hyväksy ministerineuvoston alunperin esittämiä raja-arvoja.
We reject the limit values initially put forward by the Council of Ministers.
FinnishKansallisen rintaman keskuskomiteaan kuuluu kaksi mustaa, alunperin Antilleilta olevaa henkilöä.
Two black West Indians are on the central committee of the National Front.
FinnishKollegamme Cunhan mietintö, sellaisena kuin se meille alunperin esitettiin, oli hyvä mietintö.
The report originally submitted to us by Mr Cunha was a good report.
Finnish21:07 Tämä muuten oli alunperin paljon pidempi toivomuslista.
21:07 I should add that this started out as a much longer list of wishes.
FinnishAlunperin mietintö oli melko monimutkainen ja aika teoreettinen, itse asiassa liian teoreettinen.
Originally, this report was rather complex and quite theoretical, too theoretical, in fact.
FinnishUseimmat teistä halusivat alunperin muuttaa maailmaa, eikö niin?
Most of you started out wanting to change the world, didn't you?
FinnishSanon tämän, koska alunperin meidän ei ollut tarkoitus pitää tätä keskustelua talousarvion suuntaviivoista.
I say this because the original idea was not to hold this debate on budget guidelines.
FinnishAlunperin ehdotus luvattiin esittää jo viime vuoden alussa.
Originally, a proposal was promised for the beginning of last year.
FinnishAlunperin se oli vuoroviljelyyn sidottu toimi, sillä vuoroviljelykin vaati kasvillisuutta.
Originally, this was a measure associated with crop rotation, since crop rotation also needed vegetation.
FinnishAlunperin harmittomana pidettyyn DES-hormoniin liittyvä tapausketju puhuu puolestaan.
The whole history surrounding the DES hormone - which was originally seen as totally harmless - speaks volumes.
FinnishAlunperin ehdotetussa tekstissä oli yli 300 tarkistusta.
The proposed text originally contained more than 300 amendments.
FinnishAlunperin kohdatuista ongelmista on päästy työmarkkinaosapuolten välisen sopimuksen ansiosta.
The difficulties faced originally are being overcome because of an arrangement between the social partners.
FinnishEnsinnäkin teidän, komission jäsen, oli alunperin tarkoitus olla tämän sopimuksen toinen allekirjoittaja.
First of all, Commissioner, you were originally supposed to be a co-signatory of this agreement.
FinnishSilloin heilutetuissa Romanian lipuissa oli reikä, jonka kohdalta oli leikattu sen alla alunperin ollut symboli.
The Romanian flags being waved then had holes where the symbol was cut out in the middle.