"alullepanija" - Englanninkielinen käännös

FI

"alullepanija" englanniksi

FI

alullepanija {substantiivi}

volume_up
alullepanija
Olen hyvin ylpeä siitä, että komissio on ollut tämän hyvin kunnianhimoisen toimintatavan alullepanija.
I am very proud that the Commission has been the initiator of this very ambitious agenda.
Tiedämme, että operaation alullepanija oli Ranska.
It must be a well-prepared mission, one which is very well equipped, and we know that the initiator of this mission was France.
Vetoomuksen alullepanija esimerkiksi on yksi niistä uudistusliikkeistä, joille meidän täytyy antaa tukemme ja joihin kuuluu nykyään jopa Khomeinin perheenjäseniä.
The initiators of this petition, for example, are among the reform movements to which we must lend our emphatic support, and which have now spread to include even members of the Khomeini family.
alullepanija (myös: perustaja, alkuunpanija, valaja)
alullepanija (myös: yllyttäjä)
Mugabe on Zimbabwen kansaan kohdistuvan sorron ja kurjuuden keskeinen alullepanija ja EU:n toimien oletettu pääkohde.
Mugabe is the prime instigator of the oppression and misery of the Zimbabwean people and the supposed main target of EU action.
alullepanija (myös: perustaja, alkuunpanija)

Esimerkkejä "alullepanija"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKampanjan alullepanija pyrkii pönkittämään imagoaan sairaiden ihmisten kustannuksella.
The company behind this campaign is engaging in image-making at the expense of the sick.
FinnishTeihin henkilöityy Italian eurooppalainen perinne, jonka alullepanija oli Alcide de Gasperi.
You embody Italy's European tradition, which goes back to Alcide de Gasperi.
FinnishOlen hyvin ylpeä siitä, että komissio on ollut tämän hyvin kunnianhimoisen toimintatavan alullepanija.
I am very proud that the Commission has been the initiator of this very ambitious agenda.
FinnishTätä nykyä terrorismin todellinen alullepanija ei nimittäin ainakaan Euroopassa ole aatemaailma vaan raha.
Because the true driving force of terrorism, at least in Europe, is not ideology, but money.
FinnishMugabe on Zimbabwen kansaan kohdistuvan sorron ja kurjuuden keskeinen alullepanija ja EU:n toimien oletettu pääkohde.
Mugabe is the prime instigator of the oppression and misery of the Zimbabwean people and the supposed main target of EU action.
FinnishTiedämme, että operaation alullepanija oli Ranska.
It must be a well-prepared mission, one which is very well equipped, and we know that the initiator of this mission was France.
FinnishOlen siitä pahoillani, koska juuri hän on epäilemättä ollut vaihtelevan geometrian Euroopan unionin ensimmäisen puheenjohtajakauden alullepanija.
I am sorry because it is Mr Aznar who has undoubtedly been the architect of the first variable-geometry Presidency of the European Union.
FinnishSilti hän äänesti "ei" kaikissa EY:n ja EU:n perussopimuksia koskevissa äänestyksissä sekä oli EU:n demokratiavajeeseen perustuvan kritiikin alullepanija vuonna 1972.
That being said, he voted ‘no’ in all the votes on EC and EU Treaties and initiated criticism of the EU on democratic grounds back in 1972.
FinnishParlamentin jäsen Cederschiöld kysyi hetki sitten, kuka maksaa laskun – kansalaiset, teollisuus vai näiden toimien alullepanija eli aloitteen tehneet jäsenvaltiot?
Mrs Cederschiöld asked a short while ago who would foot the bill – will it be the public, industry, or those who called for these measures, namely the Member States behind the initiative?
FinnishVetoomuksen alullepanija esimerkiksi on yksi niistä uudistusliikkeistä, joille meidän täytyy antaa tukemme ja joihin kuuluu nykyään jopa Khomeinin perheenjäseniä.
The initiators of this petition, for example, are among the reform movements to which we must lend our emphatic support, and which have now spread to include even members of the Khomeini family.