"aluepolitiikka" - Englanninkielinen käännös

FI

"aluepolitiikka" englanniksi

FI

aluepolitiikka {substantiivi}

volume_up
aluepolitiikka
, aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon valmistelija.
, draftsperson of the opinion of the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism.
Kuten komissaari totesi, aluepolitiikka on nimenomaan investointipolitiikkaa.
As the Commissioner said, regional policy is nothing less than investment policy.
Esittelijä edustaa aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokuntaa.
The rapporteur represents the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism.

Esimerkkejä "aluepolitiikka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishYksi keino muuttaa haasteet mahdollisuuksiksi on myös tehokas aluepolitiikka.
Another way to turn challenges into opportunities is effective regional policy.
FinnishHyvä aluepolitiikka voidaan saada aikaan vain alueiden tiiviillä yhteistyöllä.
Good regional policy can be achieved only with close cooperation from the regions.
FinnishKuten komissaari totesi, aluepolitiikka on nimenomaan investointipolitiikkaa.
As the Commissioner said, regional policy is nothing less than investment policy.
FinnishTämä ei ollut aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan tavoite.
That was not what the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism intended.
FinnishEU:n aluepolitiikka perustuu varojen siirtämiseen rikkailta alueilta köyhille alueille.
The EU’s regional policy is based on transfers of funds from rich to poor countries.
FinnishArvoisa komission jäsen, aluepolitiikka esiintyy aivan liian harvoin asiakirjassanne.
Commissioner, far too little is said in your paper about regional policy.
FinnishAluepolitiikka itse voi kuitenkin itse asiassa myös johtaa tahattomiin kilpailuhäiriöihin.
But regional policy can actually lead to unintentional distortions of competition.
FinnishEsittelijä edustaa aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokuntaa.
The rapporteur represents the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism.
Finnish, aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon valmistelija.
, draftsperson of the opinion of the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism.
FinnishMeidän on kehitettävä kannustava, oikeudenmukainen ja yhtenäinen aluepolitiikka.
A supportive, fair and unitary regional policy must be developed.
Finnishkorostaa, että tuleva aluepolitiikka on yhdistettävä Euroopan kilpailupolitiikkaan;
stresses the need for a link between future regional policy and European competition policy;
Finnish. – Mietinnössä todetaan jälleen, että EU:n aluepolitiikka on epäonnistunut.
   . – The report again finds that EU regional policy has failed.
FinnishOn kuitenkin tärkeää korostaa, että aluepolitiikka pitää uudistaa.
It is, however, important to emphasise that regional policy must be reformed.
FinnishKeskustelemme jo tänään siitä, miten aluepolitiikka tosiasiallisesti toimii vuoden 2006 jälkeen.
Today we are already discussing how regional policy will actually work after 2006.
FinnishTämä on Euroopan parlamentin aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan näkemys.
That is the view of the Regional Policy, Transport and Tourism Committee of this Parliament.
FinnishAluepolitiikka on tehokkain tapa varmistaa alueellinen yhteenkuuluvuus.
Regional policy is the strongest way of ensuring territorial cohesion.
FinnishOlin ainoa, joka oli aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnassa tätä mieltä.
I was the only one to hold this view in the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism.
FinnishTuemme tällaisia ehdotuksia, mutta torjumme kaikki yritykset tuhota aluepolitiikka.
We will support proposals of this kind, but we will fight every attempt to destroy regional policy.
FinnishMinusta aluepolitiikka on yksi EU:n tärkeimmistä politiikanaloista.
To my mind, regional policy is one of the EU's most important policies.
FinnishOlemme sitä mieltä, että aluepolitiikka on palautettava jäsenmaille.
We think that regional policy should be returned to the Member States.