"alueellinen koskemattomuus" - Englanninkielinen käännös

FI

"alueellinen koskemattomuus" englanniksi

FI

alueellinen koskemattomuus {substantiivi}

volume_up
alueellinen koskemattomuus
Tältä osin minun on korostettava, että Irakin alueellinen koskemattomuus on turvattava.
Here I must emphasise that the territorial integrity of Iraq must be preserved.
Georgialla on alueellinen koskemattomuus ja itsemääräämisoikeus, ja tämän sanomme selvästi.
There is territorial integrity and there is sovereignty, and this is what we clearly say of Georgia.
Näin voidaan varmistaa Irakin alueellinen koskemattomuus demokraattisen hallinnon aikana.
In this way Iraq's territorial integrity under democratic administration can also be safeguarded externally.

Esimerkkejä "alueellinen koskemattomuus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTältä osin minun on korostettava, että Irakin alueellinen koskemattomuus on turvattava.
Here I must emphasise that the territorial integrity of Iraq must be preserved.
FinnishGeorgialla on alueellinen koskemattomuus ja itsemääräämisoikeus, ja tämän sanomme selvästi.
There is territorial integrity and there is sovereignty, and this is what we clearly say of Georgia.
FinnishGeorgian alueellinen koskemattomuus taataan 36:lla YK:n päätöslauselmalla, jotka on hyväksytty vuonna 1993.
The territorial integrity of Georgia is guaranteed by 36 UN resolutions adopted in 1993.
FinnishNäin voidaan varmistaa Irakin alueellinen koskemattomuus demokraattisen hallinnon aikana.
In this way Iraq's territorial integrity under democratic administration can also be safeguarded externally.
FinnishMeidän kaikkien täytyy ymmärtää, että on ensisijaisen tärkeää säilyttää Sri Lankan alueellinen koskemattomuus.
We must all recognise the overriding importance of maintaining the territorial integrity of Sri Lanka.
FinnishMinulle jokaisen maan alueellinen koskemattomuus ja suvereenisuus merkitsee ehdotonta perusperiaatetta.
I believe that the territorial integrity and sovereignty of every country is an inviolable and fundamental principle.
FinnishTehtävät ovat vaikeita Georgian hallitukselle, kun kyseessä on maan alueellinen koskemattomuus ja kun Venäjä uhkaa.
It is a difficult task for the Georgian Government at a time when the country's territorial integrity is at issue and is threatened by Russia.
FinnishSiksi EU:n on sitouduttava olemaan näkyvästi läsnä Georgiassa ja takaamaan sen valinnanvapaus ja alueellinen koskemattomuus.
Therefore, we need a clear commitment from the EU to be present in Georgia and to guarantee its free choice and territorial integrity.
FinnishTodellinen ystävyys on tukemista ja avunantamista, ja näin Euroopan on nyt toimittava, kun kyseessä on Georgian alueellinen koskemattomuus.
True friendship means offering support and assistance, and that is what Europe must stand for now that Georgia's territorial integrity is at issue.
FinnishEnsinnäkin meidän on vahvistettava, mitä Georgian alueellinen koskemattomuus tarkoittaa, sillä tällä hetkellä asia ymmärretään usealla eri tavalla.
First of all, we need to establish what the territorial integrity of Georgia means, for at present this is understood in several different ways.
FinnishMonien maiden mielestä tässä joutuu vastakkain kaksi kansainvälisen oikeuden peruskiveä: kansallinen itsemäärääminen ja alueellinen koskemattomuus.
In the view of a number of countries, there is a clash between two keystones of international law here: national self-determination and territorial integrity.
FinnishNe ovat maan alueellinen koskemattomuus ja suvereenius, Yhdistyneiden Kansakuntien ratkaiseva asema ja Irakin kansan oikeus määrätä tulevaisuudestaan.
The territorial integrity and sovereignty of the country, the vital role of the United Nations and the right of the Iraqi people to determine their future.
FinnishVoin kertoa teille, että jos aiomme toimia vastuullisesti, meidän on taattava Kreikan alueellinen koskemattomuus.
Well, I tell you that, if we are going to act responsibly, we must guarantee Greece its territorial integrity: Greece has 100 000 soldiers, more than 100 000!
FinnishMielestäni EU:n olisi pitäydyttävä suunnitelmassa monenvälisistä neuvotteluista, joiden lähtökohtana on Moldovan ja Georgian alueellinen koskemattomuus.
I think that the EU should hold firm to a plan of negotiations in a multilateral framework whereby the territorial integrity of Moldova and Georgia should be taken as read.
FinnishSaimme juuri taannoin tästä esimerkin: vuoristoalueilla pyritään torjumaan tulvia ja kuivuutta turvaamalla vesivarat ja alueellinen koskemattomuus.
There has been an example of this just recently: it is in the mountains that we protect ourselves against floods and drought, by safeguarding water resources and territorial integrity.
FinnishKatsomme, että Georgian alueellinen koskemattomuus olisi säilytettävä, emmekä voi hyväksyä sitä, että Etelä-Ossetia ja Abhasia on tunnustettu itsenäisiksi valtioiksi.
In our view, Georgia's territorial integrity should be maintained, and the fact that South Ossetia and Abkhazia have been recognised as independent countries is unacceptable to us.
FinnishNorsunluurannikolla emme selvästikään saa horjuttaa laillista hallitusta, jolle kaikista sen heikkouksista huolimatta kuuluu kansallinen täysivaltaisuus ja alueellinen koskemattomuus.
In Côte d'Ivoire, our role must clearly not be to undermine the lawful government which, whatever its weaknesses, embodies national sovereignty and territorial integrity.
FinnishAlbaanien vähemmistöoikeudet on taattu, Naton johtama operaatio "Essential Harvest" on tosiaankin menestys, ja Makedonian itsemääräämisoikeus ja alueellinen koskemattomuus on edelleen taattu.
The minority rights of the Albanians are guaranteed, the operation 'Essential Harvest' has succeeded, the sovereignty and territorial integrity of Macedonia remains secure.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "alueellinen koskemattomuus" englanniksi

alueellinen adjektiivi
koskemattomuus substantiivi