"Alpit" - Englanninkielinen käännös

FI

"Alpit" englanniksi

volume_up
Alpit {erisnimi}
EN
FI

Alpit {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Alpit
- (DE) Arvoisa puhemies, Alpit ovat tänä vuonna tärkeässä asemassa Euroopassa.
- (DE) Mr President, the Alps are important this year for Europe.
Alpit toimivat juomavesivarastona, ja sellaista me tarvitsemme.
The Alps provide a reservoir of potable water; one which we need.
Sillä jos Alpit ensin turmellaan, saatte tiedottaa maassanne koko vuoden kohonneista vedenkorkeuslukemista!
For once the Alps are destroyed, you'll find yourselves under water all year long!

Esimerkkejä "Alpit"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish- (DE) Arvoisa puhemies, Alpit ovat tänä vuonna tärkeässä asemassa Euroopassa.
- (DE) Mr President, the Alps are important this year for Europe.
FinnishSillä jos Alpit ensin turmellaan, saatte tiedottaa maassanne koko vuoden kohonneista vedenkorkeuslukemista!
For once the Alps are destroyed, you'll find yourselves under water all year long!
FinnishAlpit toimivat juomavesivarastona, ja sellaista me tarvitsemme.
The Alps provide a reservoir of potable water; one which we need.
FinnishMeidän täytyy myös tunnustaa tarve suojella Alppien ympäristöä, Sveitsin Alpit mukaan lukien.
We must also recognize the need to protect the Alpine environment, including the Alpine areas of Switzerland.
FinnishTuorein onnettomuus korostaa edelleen Alpit ylittävien liikennevirtojen valvonnan merkitystä.
The most recent accident once more underlines the fundamental importance of controlling transalpine traffic flows.
FinnishOn omituista, että joku aina huutaa komission apuun, kun itävaltalaiset sulkevat Alpit liikenteeltä.
It is ludicrous that somebody always cries out to the Commission for help when the Austrians close the Alps.
FinnishMuistakaa, että Alpit kuuluvat meille kaikille ja että haluamme suojella niitä meidän kaikkien edun nimissä.
Remember that the Alps are our common possession, and that we want to protect them for the benefit of all.
FinnishAlpit kuuluvat meille kaikille, joten älkää ajatelko vain kotimaitanne vaan ajatelkaa Euroopan laajuisesti!
The Alps belong to us all, so stop thinking only of your own countries, and think, instead, in European terms.
FinnishHänen mukaansa Alppeja koskevasta sopimuksesta tullaan päättämään ja koko Alpit tullaan julistamaan "herkäksi vyöhykkeeksi" .
They want to conclude an Alpine treaty, and to provide a declaration of the Alps as a 'sensitive zone' .
FinnishAlpit ovat kiistatta vaurioille herkkää aluetta; tämän tietävät ennen kaikkea ne, jotka asuvat alueella, kuten minä itsekin.
The Alps are, without question, a sensitive area; that is something which is felt particularly by those who live there, like myself.
FinnishSloveniassa kohtaavat neljä merkittävää eurooppalaista maantieteellistä aluetta: Alpit, dinaarinen alue, Pannonian tasanko ja Välimeren alue.
Four major European geographic regions meet in Slovenia: the Alps, the Dinaric area, the Pannonian plain and the Mediterranean.
FinnishToistan: myös Alppien alueella, ja tässä osoitan sanani erityisesti itävaltalaiselle jäsenelle, joka puhui kuin Alpit olisivat itävaltalaisten omaisuutta.
I repeat: including in the Alpine regions, and here, I am addressing the Austrian Member who talked as if the Alps were an exclusively Austrian concern.
FinnishMeidän viestimme kumppaneillemme kuuluu: olemme järkähtämättä Seattlen neuvottelijoidemme taustatukena, haluaisin sanoa, että yhtä järkähtämättä kuin Alpit Euroopassa.
Our message to our partners is that we are solidly behind our negotiating leaders in Seattle - as solidly as the European Alps, I would say.
FinnishJo vuosisatoja ovat Keski- ja Pohjois-Euroopan kansat Alpit ylitettyään löytäneet Italiasta niin ihanan paikan, että he ovat tehneet siitä jopa oman valtakuntansa.
In fact, for centuries the people of central and northern Europe have crossed the Alps to find in Italy such a happy place they even make it their empire.
FinnishSuhtaudun myönteisesti myös Pyreneiden keskiosassa toteutettavaan hankkeeseen, sillä Pyreneet ovat yhtä kiperä ongelma kuin Alpit.
I also warmly welcome, on my own account, the links through the Pyrenees, because it cannot be repeated too often that the Pyrenees pose a problem which is just as acute as the one posed by the Alps.
FinnishELDR-ryhmä kannattaa Alpit ylittävän liikenteen osalta ympäristöä säästävää suunnitelmaa; suunnitelman on tuettava ympäristöä säästävän liikenteen kehittämistä.
The ELDR Group is in favour of an environmentally friendly plan for traffic through the Alps, but such a plan must support the development of environmentally sound transport.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen sekä hyvät parlamentin jäsenet, olen samaa mieltä komission jäsenen kanssa siitä, että Alpit ylittävät tiet kilpailevat selkeästi keskenään.
Mr President, Commissioner, honourable Members, I agree with the Commissioner; obviously, the routes across the Alps are in competition with one another.
FinnishTunnustan, että tuossa vaiheessa en aivan ymmärtänyt asiaa, koska minusta oli ristiriitaista ottaa mukaan esimerkiksi koko Alpit, joihin mahtuu vähän kaikkea.
I was amazed by the frequent discrepancies between the sites selected - certainly not due to any fault of UNESCO's but because of the varying natures of the sites put forward by the States.
FinnishJos vastaava maanjäristys kuitenkin tapahtuisi Välimeren alueella, hyökyaalto saavuttaisi Alpit ja pyyhkäisisi yli Kreikan, Italian, Maltan, Kyproksen, Ranskan, Espanjan ja muiden maiden.
However, if a similar earthquake occurred here, in the Mediterranean, the tsunami would reach the Alps and would flatten Greece, Italy, Malta, Cyprus, France, Spain and other countries.