"aloitus" - Englanninkielinen käännös

FI

"aloitus" englanniksi

FI

aloitus {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Sitoumustemme täyttäminen olisi erinomainen aloitus.
Fulfilling the commitments that we have taken would be an excellent start.
Siirry Aloitus näytössä kohtaan Tehtävät ja valitse sitten Synkronoi.
On the start screen, scroll to Tasks, and then click sync.
Valitse aloitus näytössä Nyt toistettavana ja jono ja valitse Näytä jono.
On the start screen, click Now Playing + Queue, and then click View Queue.
aloitus (myös: alku)
That would be a significant starting point.
aloitus (myös: start-up yritys)
2. Urheilu
aloitus
aloitus
aloitus
3. "jääkiekko", Urheilu
aloitus

Esimerkkejä "aloitus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishValitse tällöin kansio, valitse Aloitus-välilehti ja valitse sitten Nimeä uudelleen.
Just select the folder, tap or click the Home tab, and then tap or click Rename.
FinnishEuroopan työllisyyspolitiikassa meidän on monella tasolla tehtävä uusi aloitus.
European employment policy requires a fresh approach in a number of areas.
FinnishKun olet valmis, napauta Aloitus-välilehden Jaa-ryhmässä Tallenna elokuva.
When you're finished, on the Home tab, in the Share group, tap or click Save movie.
FinnishNapauta tai valitse Aloitus-välilehdestä Tuo laitteesta ja noudata näytön ohjeita.
On the Home tab, tap or click Import from device, and follow the on-screen instructions.
FinnishOn totta, että se on mielestäni hyvä alku, hyvä aloitus sille, mitä meidän on tehtävä.
The truth is, I think this is a good beginning - a good start to what we need to do.
FinnishValitse Aloitus-välilehti, valitse Uusi kohde ja valitse sitten Kirjasto.
Tap or click the Home tab, tap or click New item, and then choose Library.
FinnishValitse aloitus näytössä Nyt toistettavana ja jono ja valitse Näytä jono.
On the start screen, click Now Playing + Queue, and then click View Queue.
FinnishJos haluat lisätä otsikkodian videokorttiisi, valitse Aloitus-välilehdessä Otsikko.
In the Home tab, click Title to add a title slide to your video card.
FinnishOikopolkujen käyttäminen – Hae, Jaa, Aloitus, Laitteet ja Asetukset
Next: 2. Use the charms—Search, Share, Start, Devices, and Settings
FinnishValitse Aloitus-välilehti, valitse Uusi kohde ja valitse sitten Kirjasto.
Tap or click the Home tab, tap or click New item, then choose Library.
FinnishValitse valokuva, johon haluat lisätä tekstiä, ja valitse sitten Aloitus-välilehdessä Kuvateksti.
Click the photo you want to add text to, and then click Caption on the Home tab.
FinnishValitse Aloitus-välilehden Järjestä-ryhmässä Henkilöiden merkintä erätoimintona.
On the Home tab, in the Organize group, click Batch people tag.
FinnishNapauta tai valitse Aloitus-välilehdessä Lisää musiikkia ja valitse käytettävä musiikkitiedosto.
On the Home tab, tap or click Add music and select the music file you'd like to use.
Finnish   – Arvoisa puhemies, aloitus saattaa olla jo puoli voittoa, mutta se ei ole kaikki kaikessa.
   – Mr President, a start may be half the battle, but it is not the be all and end all.
FinnishVedä aikajanan vasenta ja oikeaa päätypistettä haluamiisi uusiin aloitus- tai lopetuspisteisiin.
Drag the left and right ends of the timeline to the new start and stop points you want.
FinnishEvansin tuki idealle ja hänen mietinnössään esiin tuomansa luottamus olivat suurenmoinen aloitus.
Mr Evans' support for the idea and the faith expressed in his report was a great start.
FinnishAloitus-välilehdessä on nopea katsaus palveluista, jotka ovat saatavana Asiakasportaalissa.
The Home tab gives you a first look at the services that are available on the Customer Portal.
FinnishSipaise näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse Aloitus.
With touch, swipe the right edge of your screen, and then tap Start.
FinnishKun oikopolut tulevat näkyviin, siirrä osoitinta reunaa pitkin ylös- tai alaspäin ja valitse Aloitus.
When the charms appear, move up or down the edge, and then click Start.
FinnishSipaise näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse Aloitus.
With touch, swipe the right edge of your screen, then tap Start.