"aloitteet" - Englanninkielinen käännös

FI

"aloitteet" englanniksi

FI

aloitteet {monikko}

volume_up
aloitteet
Tämänkaltaiset aloitteet merkittiin Lissabonin huippukokouksen johtopäätöksiin.
These kinds of initiatives were recognised in the conclusions of the Lisbon summit.
Tässä yhteydessä aloitteet kehitysmaiden tukemiseksi vaikuttavat epäluotettaville.
In this case, initiatives to support developing countries seem false.
Useat Euroregions-aloitteet ovat tietenkin syntyneet alhaalta ylöspäin.
Several Euroregion initiatives have come into being naturally, as bottom-up initiatives.

Esimerkkejä "aloitteet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlen siksi sitä mieltä, että tähänastiset aloitteet eivät ole olleet riittäviä.
I therefore feel that the initiatives implemented to date are not sufficient.
FinnishMeidän on korvatta lyhytnäköiset aloitteet pitkän aikavälin tiiviillä yhteistyöllä.
We need to replace short-term initiatives with long-term, in-depth cooperation.
FinnishTämänkaltaiset aloitteet merkittiin Lissabonin huippukokouksen johtopäätöksiin.
These kinds of initiatives were recognised in the conclusions of the Lisbon summit.
FinnishRahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: toteutettavat toimenpiteet ja aloitteet (
Financial, economic and social crisis: measures and initiatives to be taken (
FinnishOn myös poliitikoita, jotka valmistelevat aloitteet hyvin ja toteuttavat ne.
There are also politicians who make sound preparations and implement initiatives.
FinnishMonet viimeaikaiset markkina-aloitteet osoittavat, että tämä viesti on ymmärretty.
Several recent market initiatives indicate that this message is understood.
FinnishKaikki nämä aloitteet ennakoivat mielestäni menestyksekkäitä kumppanuussuhteita.
This looks and feels to me like the beginnings of successful partnership.
FinnishLisäksi kaikki EU:n yksittäisten jäsenvaltioiden esittämät aloitteet hyväksyttiin.
All the initiatives of the individual European Union Member States were also accepted.
FinnishTavoitteita on selvennettävä ja aloitteet on sopeutettava niiden mukaisiksi.
The objectives need to be clarified and the initiatives adapted accordingly.
FinnishKuitenkin jäsenvaltioiden on tehtävä pääasialliset aloitteet tällä alalla.
However, the main initiative in this area continues to lie with the Member States.
FinnishTähän kaikkeen olisi lisättävä vielä niin sanotut terrorisminvastaiset aloitteet.
The so-called counter-terrorism initiatives should be added to all this.
FinnishTämä mahdollistaa aloitteet varojen keräämiseksi suoraan kansalaisilta.
In this respect, the report suggests collecting money directly from the public.
FinnishTässä yhteydessä aloitteet kehitysmaiden tukemiseksi vaikuttavat epäluotettaville.
In this case, initiatives to support developing countries seem false.
FinnishOttaako Euroopan komissio aloitteet huomioon toteuttaessaan kriisin vastaisia toimia?
Does the European Commission, when taking anti-crisis measures, take these into account?
FinnishLisäksi aloitteet voivat myös edistää tervettä taloudellista kehitystä.
In addition these initiatives can also promote a healthy development of the economy.
FinnishMuutamat tärkeät Yhdistyneiden Kansakuntien ja EU:n aloitteet ovat kuitenkin rauenneet.
However, a number of important United Nations-EU initiatives have fallen.
FinnishCleanup in Europe- ja Let's do it World 2012 -aloitteet (kirjallinen kannanotto)
Cleanup in Europe and Let's do it World 2012 (written declaration)
FinnishPuheenjohtajavaltio Tšekin tekemät aloitteet korostavat tätä seikkaa.
The initiatives taken by the Czech Presidency serve to underline this point.
FinnishAihe: Korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamista koskevat aloitteet ja ohjelmat
Subject: Programmes and initiatives to modernise higher education
FinnishVain komissio voi varmistaa, että nämä aloitteet ovat yhdenmukaisia.
Only the Commission can ensure that there is consistency between these initiatives.