"aloitteellisuus" - Englanninkielinen käännös

FI

"aloitteellisuus" englanniksi

FI

aloitteellisuus {substantiivi}

volume_up
aloitteellisuus (myös: aloite, aloitekyky, oma-aloitteisuus)
Missä alkaa ja päättyy alalla toimivien tahojen oma vastuu ja aloitteellisuus?
Where does responsibility, or rather the own initiative of those involved, begin and end?
Yrittäjyys ja kansalaisten aloitteellisuus ovat tärkeitä edellytyksiä tasapainoiselle yhteiskuntakehitykselle.
Entrepreneurship and initiative of the citizens are important preconditions for harmonious social development.
Only the initiative is missing.

Esimerkkejä "aloitteellisuus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMissä alkaa ja päättyy alalla toimivien tahojen oma vastuu ja aloitteellisuus?
Where does responsibility, or rather the own initiative of those involved, begin and end?
FinnishYrittäjyys ja kansalaisten aloitteellisuus ovat tärkeitä edellytyksiä tasapainoiselle yhteiskuntakehitykselle.
Entrepreneurship and initiative of the citizens are important preconditions for harmonious social development.
FinnishKomissio odottaakin, että EU:n aloitteellisuus Thaimaan hallitukseen nähden johtaa rakentavaan asenteeseen.
Thus, the Commission expects that the EU's initiative vis-à-vis the Government will result in a constructive approach.
FinnishPuhumme eurooppalaisesta yhteiskuntamallista, johon kuuluu vastuullisuus, henkilökohtainen aloitteellisuus ja solidaarisuus.
We talk about the European social model, which combines responsibility, personal initiative and solidarity.
FinnishAinoastaan aloitteellisuus puuttuu.
FinnishKomission aloitteellisuus asiassa onkin myönteistä samoin kuin se, että työnjako on selkiytynyt tietoyhteiskunnan ja kulttuurin pääosastojen välillä.
The Commission' s initiative in this is also very welcome, as is the clarification of roles in respect of the information society and the main areas of culture.
FinnishEuroopan unionin aloitteellisuus kysymyksessä on merkittävä, sillä EU ja jäsenvaltiot yhdessä vastaavat puolesta maailman kehitysavusta.
The European Union's willingness to take the initiative in this matter is significant as the EU and the Member States are responsible together for half the world's development aid.
FinnishJuuri näin on nyt tapahtumassa, ja juuri näin tapahtui euron käyttöönoton jälkeen: näin tapahtui, koska havaittiin, että politiikan vastuullisuus ja aloitteellisuus on vähentynyt.
This is already happening - it is what has happened since the introduction of the euro: we sense a slowdown in political responsibility and initiative.