FI

aloittaminen {substantiivi}

volume_up
aloittaminen (myös: alku, alkaminen, alkuosa, alkuaika)
Yhteisen rahapolitiikan aloittaminen viime vuoden alussa ja siirtyminen yhteiseen
The introduction of the single monetary policy at the beginning of last year
On toivottavaa, että yksi huippukokouksen merkittävä tulos on neuvottelujen aloittaminen Keski-Amerikan kanssa.
It is to be hoped that one substantial outcome from the Summit will be the beginning of negotiations with Central America.
Jäsenyysneuvottelujen aloittaminen ei merkitsisi prosessin päättymistä vaan huomattavasti pidemmän prosessin alkua.
The opening of accession talks would represent not the end of that process, but the beginning of a much longer one.

Esimerkkejä "aloittaminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishYhdysvalloissa on paikkoja, joissa yrityksen aloittaminen vie kymmenen minuuttia.
In the United States, there are places where starting a business takes 10 minutes.
FinnishYhteisen rahapolitiikan aloittaminen viime vuoden alussa ja siirtyminen yhteiseen
The introduction of the single monetary policy at the beginning of last year
FinnishUuden kokouksen aloittaminen ei ole käytettävissä Windows Vista Home Basic -järjestelmässä.
The option to start a new meeting is not available in Windows Vista Home Basic.
FinnishAloittaminen ei ole vaikeaa, mutta toissijainen rahoitus aiheuttaa valtavia ongelmia.
Starting is not such a problem, but secondary funding is a huge problem.
FinnishYleisiä tietoja tulostamisesta on ohjeaiheessa Tulostamisen aloittaminen.
For general information about printing, see Getting started with printing.
FinnishYksi aloite on hintojen seurannan aloittaminen, minkä mainitsin aiemmin.
One initiative is to begin monitoring prices, which I mentioned earlier.
FinnishEi ole mikään salaisuus, että tämän politiikan aloittaminen vaatii aikaa.
   . It is no secret that this policy needs time to be launched.
FinnishOlen itse kokenut, että tupakoinnin lopettaminen on paljon vaikeampaa kuin sen aloittaminen.
I experienced first hand that giving up smoking is a lot more difficult than starting.
FinnishNämä epäilykset olivat kyllin voimakkaita, jotta oikeudenkäynnin aloittaminen kävi mahdolliseksi.
These suspicions were strong enough to allow legal proceedings to be initiated.
FinnishKirjanpidon aloittaminen tässä vaiheessa ei olisi taktisesti tarkoituksenmukaista.
To open the account now would not be the correct tactical move.
FinnishLisätietoja on ohjeaiheissa Sähköpostin käytön aloittaminen ja Kuvien lähettäminen sähköpostitse.
For more information, see Getting started with e-mail and Send pictures in e-mail.
FinnishOhjelmaamme kuuluu myös neuvottelujen aloittaminen Euroopan komission uudesta muodosta.
Also on our agenda is the start of discussions about the new form of the European Commission.
FinnishLisätietoja tulostamisesta on ohjeaiheessa Tulostamisen aloittaminen.
For more information about printing, see Getting started with printing.
FinnishTämän vuoksi työn aloittaminen ennen huhtikuuta on hyvin vaikeaa.
It is therefore very difficult to start on this kind of work before April.
FinnishVarsinainen haaste ei mielestäni ole neuvottelujen uudelleen aloittaminen.
The real challenge is not, I believe, to restart the discussions.
FinnishInternet-sähköpostin siirtotoiminnon aloittaminen edellyttää
Before you begin the Internet mail migration process, you must have the following:
FinnishLiittymisneuvottelujen ja toimielinuudistuksen samanaikainen aloittaminen on välttämätöntä.
It is vital that the accession negotiations should run alongside the institutional reforms.
FinnishWindows 7:ää koskevia ohjeita on ohjeaiheessa Windows Media Centerin käytön aloittaminen.
For Windows 7 help, see Getting started with Windows Media Center.
FinnishTämän prosessin aloittaminen ei takaa sitä, että se suoritettaisiin loppuun.
Starting this process does not guarantee you will finish it.
FinnishLiittymisneuvottelujen aloittaminen on sekä saapumis- että lähtöpiste.
The opening of accession negotiations will be both a point of arrival and a point of departure.