"aloittaa uudelleen" - Englanninkielinen käännös

FI

"aloittaa uudelleen" englanniksi

FI

aloittaa uudelleen {verbi}

volume_up
aloittaa uudelleen (myös: käynnistää uudelleen)
Oletteko sitä mieltä, että neuvottelut ovat lopullisesti ohi, vai onko neuvottelut mahdollista aloittaa uudelleen uuden kierroksen myötä?
Do you think that the negotiations have finished for good, or is it possible to restart them with a new mandate?
Kerroin puheenjohtajalle asiasta ja myös siitä, että komission jäsen haluaisi aloittaa uudelleen keskustelut.
I brought this to the attention of the President, also informing him of the desire of the Commissioner to restart the discussions.
Siksi on olemassa laaja yhteisymmärrys, että neuvotteluja ei voi aloittaa uudelleen ikään kuin sopimusta ei olisi.
For that reason there is broad consensus that restarting negotiations as if there had been no Treaty is not possible.
aloittaa uudelleen (myös: jatkaa)
Toisaalta Kongon kansalaisten on tarpeen ja jopa välttämätöntä aloittaa uudelleen keskinäinen vuoropuhelu.
On the other hand, it is necessary and even imperative that the Congolese resume dialogue among themselves.
Tavoitteeni on ryhtyä kesään mennessä lisätoimiin, jotta maksujen maksaminen voidaan aloittaa uudelleen syksyllä.
My objective is to have the additional measures in place by the summer so that we can resume payments in the autumn.
Lisäksi juuri tällä hetkellä EU:n troikka keskustelee tavoista aloittaa uudelleen ihmisoikeusvuoropuhelu Iranin kanssa.
At this very moment, too, an EU troïka is discussing ways of resuming the human rights dialogue with Iran.
aloittaa uudelleen
Tämä ehdotus ei selvästikään johda siihen, että kalastajat voisivat vapaasti aloittaa uudelleen hallitsemattoman tehokalastuksen, jolla olisi varmasti tuhoisa vaikutus lajin tulevaisuuteen.
This proposal obviously does not result in fishermen being free to recommence unchecked intensive fishing, which would certainly have a catastrophic effect on the future of the species.

Esimerkkejä "aloittaa uudelleen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOdotamme, että troikka aloittaa uudelleen ihmisoikeuskeskustelunsa Kiinan kanssa.
We look to the resumption of the Troika discussions on human rights with China.
FinnishEdes äänestyksen jälkeen ei ole mitään syytä aloittaa keskustelua uudelleen.
rapporteur. - Even after the vote there is no reason to start the debate again.
FinnishKomission jäsenyyttä koskevaa keskustelua ei ole tarpeen aloittaa uudelleen.
There is no need to reopen the argument concerning the membership of the Commission.
FinnishVoimme saada muutoksia aikaan vain, jos tartumme tilaisuuteen aloittaa uudelleen alusta.
The only way for us to change anything is not to pass up the chance of a new start.
FinnishTämän vuoksi on aika vetää ehdotus pois ja aloittaa uudelleen alusta.
It is therefore time to withdraw the proposal and start again from the beginning.
FinnishKun näin tapahtuu, koko talousarviomenettely täytyy aloittaa kokonaan uudelleen.
When this happens, the entire budget procedure has to be re-started.
FinnishOlisin kiitollinen, jos voisitte nyt aloittaa ajanoton uudelleen puheenvuoroani varten.
I would be grateful if you could now restart the clock for my speech.
FinnishEi olisi todellakaan suositeltavaa aloittaa koko prosessia uudelleen.
It would not be advisable today to have to begin the whole process again.
FinnishHallitus tuki erityisesti sitä muutosta, jonka ansiosta oikeudenkäynnit voidaan aloittaa uudelleen.
The Government was behind the change allowing trials to be reopened, in particular.
FinnishJos jätämme vahvistamisen viime tippaan, emme ehdi aloittaa hallintokysymysten käsittelyä uudelleen.
If we leave it too late, we will not be able to reopen the governance issues.
FinnishSopimuspuolet ovat päättäneet aloittaa uudelleen neuvottelut sopimukseen liitettävästä pöytäkirjasta.
The parties had agreed to begin renegotiating the protocol annexed to the agreement.
FinnishMeidän ei ole syytä aloittaa keskustelua siitä uudelleen keskustellessamme turvapaikka-asiasta.
There is no need to re-open that debate when we are discussing asylum.
Finnish   – Hyvä jäsen Korhola, emme voi aloittaa uudelleen keskustelua kohdista, joista on määrä äänestää.
   – Mrs Korhola, we cannot reopen the debate on points that are scheduled for the vote.
FinnishYhdysvaltain presidentti ilmoitti juuri, että kierros voitaisiin aloittaa nopeasti uudelleen.
The President of the United States has just declared that the round may be quickly recommenced.
Finnish(FR) Ymmärrätte varmaan, että tässä kohtaa äänestystä en aio aloittaa uudelleen keskustelua.
You surely understand that at this point in the voting I have no intention of re-opening a debate.
FinnishKuten Jean Monnet sanoo muistelmissaan, "jos voisin aloittaa uudelleen alusta, aloittaisin kulttuurista".
As Jean Monnet says in his memoirs, 'if I could start again, I would start with culture'.
FinnishKonkurssi ei tarkoita, ettei rehellisen yrittäjän kannattaisi aloittaa uudelleen puhtaalta pöydältä.
Bankruptcy need not put honest entrepreneurs off starting afresh.
FinnishJos olet keskeyttänyt tulostustyön, voit aloittaa tiedoston tulostuksen uudelleen ensimmäiseltä sivulta.
If you've paused a print job, you can start printing the document again from the first page.
FinnishJos haluat poistaa valinnan ja aloittaa uudelleen alusta, napsauta kansioikkunassa olevaa tyhjää aluetta.
If you want to clear your selection and start again, click a blank area of the folder window.
Finnish(FR) Sen vuoksi emme aio aloittaa tätä keskustelua uudelleen.
(FR) Therefore we have no intention of reopening that debate.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "aloittaa uudelleen" englanniksi

uudelleen adverbi
English
aloittaa verbi
aloittaa udelleen verbi
ladata uudelleen verbi
English
käydä läpi uudelleen verbi
English
rakentaa uudelleen verbi
jatkaa uudelleen verbi
tutkia uudelleen verbi
vakuuttaa uudelleen verbi