"aloittaa alusta" - Englanninkielinen käännös

FI

"aloittaa alusta" englanniksi

FI

aloittaa alusta {verbi} [Idiomi]

volume_up

Esimerkkejä "aloittaa alusta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOn aika aloittaa alusta ja saattaa Euroopan yhdentymishanke takaisin raiteilleen.
The time has come to start afresh and get the European project back on track.
FinnishMeidän täytyy aloittaa alusta ja kysyä itseltämme, mitkä ovat ensisijaiset tavoitteemme.
We have to go back to the drawing board and ask ourselves what our priorities are.
FinnishUusi lähestymistapa on varmasti tervetullut, mutta meidän ei pidä aloittaa alusta.
This new approach is certainly to be welcomed, but we must not start again from scratch.
FinnishVoimme saada muutoksia aikaan vain, jos tartumme tilaisuuteen aloittaa uudelleen alusta.
The only way for us to change anything is not to pass up the chance of a new start.
FinnishTämän vuoksi on aika vetää ehdotus pois ja aloittaa uudelleen alusta.
It is therefore time to withdraw the proposal and start again from the beginning.
FinnishPallo on nyt parlamentilla, eikä parlamentin tarvitse aloittaa aivan alusta.
The ball is now in Parliament's court, and Parliament does not have to start from scratch.
FinnishSen vuoksi toivon, että voimme aloittaa alusta, mutta tänään antamamme viesti on tärkeä.
I therefore hope we can start again, but the message we have given today is important.
FinnishSilloin Euroopan unioni voisi aloittaa alusta, ja sen imago paranisi teidän ansiostanne.
At that moment, the European Union will make a fresh start with a better image - thanks to you.
FinnishSen sijaan, että ottaisimme kolmannen askeleen ennen ensimmäistä, meidän pitäisi aloittaa alusta.
Instead of taking the third step before the first step, we should begin at the beginning.
FinnishTiedostojen järjestämistä ei tarvitse aloittaa aivan alusta.
When it comes to getting organized, you don't need to start from scratch.
FinnishJa pelkäänpä, että meidän on pyydettävä, että komissio vetää pois ehdotuksensa ja aloittaa kaiken taas alusta.
And I fear we must ask the Commission to take its proposal away and start again.
FinnishArvoisa puhemies, ehkäpä voisin aloittaa aivan alusta.
on behalf of the EFD Group. - Mr President, perhaps I could start at nought.
FinnishKuten Jean Monnet sanoo muistelmissaan, "jos voisin aloittaa uudelleen alusta, aloittaisin kulttuurista".
As Jean Monnet says in his memoirs, 'if I could start again, I would start with culture'.
FinnishNeuvoston piti joko hyväksyä meidän summamme tai aloittaa jälleen alusta koko yhteispäätösprosessi.
It was up to the Council to agree our figure or start the whole process of codecision once again.
FinnishJos haluat poistaa valinnan ja aloittaa uudelleen alusta, napsauta kansioikkunassa olevaa tyhjää aluetta.
If you want to clear your selection and start again, click a blank area of the folder window.
FinnishJos teet virheen, se ei haittaa – voit aloittaa alusta.
But if you make a mistake, that's okay—you can always start over.
FinnishTiedän, että kysymys on monimutkainen, samoin kuin tiedän, että on utopistista haluta aloittaa alusta.
I know that this is a complex issue, as I know what a utopian idea it would be to try to start afresh.
FinnishMinkä ihmeen vuoksi nämä keskustelut pitäisi aloittaa taas alusta?
So, what is the point of starting all over again?
FinnishEcofin-neuvoston täytyi maanantaina aloittaa taas alusta.
The Ecofin Council had to start all over again on Monday.
FinnishPelkään kuitenkin, etten voi aloittaa äänestystä alusta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "aloittaa alusta" englanniksi

alusta substantiivi
aloittaa verbi
aloittaa udelleen verbi
aloittaa uudelleen verbi
aloittaa nuijanlyönnillä verbi
English