"alleviivata" - Englanninkielinen käännös

FI

"alleviivata" englanniksi

FI

alleviivata [alleviivaan|alleviivannut] {verbi}

volume_up
Alleviivaa pikanäppäimet ja valintanäppäimet.
Underline keyboard shortcuts and access keys.
. - (EN) Arvoisa puhemies, Luis Queirón esittämän kysymyksen osalta haluan alleviivata, että odotamme oleellista tukea.
. - Madam President, on the question put by Mr Queiró, let me underline the fact that we are expecting substantive support.
ja alleviivattiin, että Galileo on yksinomaan ei-sotilaallinen projekti.
and underlined that Galileo is an exclusively non-military project;

Esimerkkejä "alleviivata"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTätä toteamusta haluan tässä yhteydessä alleviivata.
FinnishYhteenvetona haluan lopuksi alleviivata, että on kiinnitettävä huomiota taidemarkkinoiden kansainvälisyyteen.
In finishing I would like to stress that the international dimension of the art market must of necessity be taken into account.
FinnishSitä on syytä alleviivata.
It cannot remain on the sidelines, leaving it up to ministries alone - or Parliament or the Commission alone - to do everything.
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, Luis Queirón esittämän kysymyksen osalta haluan alleviivata, että odotamme oleellista tukea.
Member of the Commission. - Madam President, on the question put by Mr Queiró, let me underline the fact that we are expecting substantive support.
FinnishOn täysi syy todellakin alleviivata tarvetta, että unionin tulee jatkuvasti valvoa Hongkongin tapahtumia ja olla valmiina toimenpiteisiin.
There is every reason to emphasise strongly the need for continuous monitoring of the events in Hong Kong and to be prepared for action on the part of the Union.
FinnishMitä tulee Serbian kysymykseen, haluan ennen kaikkea alleviivata varovaisuutta, joka ilmeni neuvoston puheenjohtajan esittämässä lausunnossa asiasta.
Concerning the situation in Serbia, I would first like to comment on the cautious way in which the President-inOffice approached the issue in his statement.
FinnishLopuksi, arvoisa puhemies, mitä tulee yhteiseen maatalouspolitiikkaan, tahtoisin alleviivata, että kuten tunnettua, eteläistä maataloutta on yritetty jo kauan aikaa perinpohjaisesti tuhota.
Finally Mr President, so far as the CAP is concerned, I would like to stress that as we all know, for a very long time efforts have been made to annihilate the agricultural economy of the South.