"allekirjoitukset" - Englanninkielinen käännös

FI

"allekirjoitukset" englanniksi

FI

allekirjoitukset {monikko}

volume_up
allekirjoitukset
Elektroniset allekirjoitukset varmentavat sähköistä kauppaa, ja se on tärkeätä.
Electronic signatures ensure the security of electronic commerce, and that is important.
Kerätyt allekirjoitukset on tarkastettava asianmukaisesti.
The collected signatures must be verified appropriately.
Nämä allekirjoitukset muodostavat siis vastalauseen.
These signatures therefore constitute a protest.

Esimerkkejä "allekirjoitukset"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishElektroniset allekirjoitukset varmentavat sähköistä kauppaa, ja se on tärkeätä.
Electronic signatures ensure the security of electronic commerce, and that is important.
FinnishAllekirjoitukset on kerättävä paperilla tai internetin kautta, ja ne on tarkastettava.
The signatures must be collected in writing or over the Internet and must be verified.
FinnishTältä kannalta katsottuna tärkein lähtökohta ovat sähköiset allekirjoitukset.
A crucial starting point for this is the electronic signature.
FinnishMyrkyllisin kynin kirjoitetut allekirjoitukset ovat tämänpäiväisten ongelmiemme syy.
Signed with poison pens, it is the root of our problems today.
FinnishOvatko 27 hallituksen ja valtion päämiehen allekirjoitukset tekstin alapuolella nyt arvottomia?
Are the signatures of 27 Heads of State or Government at the foot of that text now worthless?
FinnishArvoisa puhemies, vetoomusvaliokunta on vastaanottanut miljoonan brittiläisen naisen allekirjoitukset.
Mr President, the Committee on Petitions received the signatures of a million British women.
FinnishEU: n väestön enemmistö torjuu tämän, kuten miljoonat allekirjoitukset osoittavat.
The majority of the population of the EU rejects the idea, as proved by the millions of signatures that we have received.
FinnishMuistutan häntä, etteivät kustannukset voi olla todellinen este, koska nämä allekirjoitukset eivät ole kalliita.
I remind her that the costs cannot be a real obstacle, since these signatures are inexpensive.
FinnishKerätyt allekirjoitukset on tarkastettava asianmukaisesti.
The collected signatures must be verified appropriately.
FinnishTarvittavat allekirjoitukset tehtiin eilen, jotta voimme edetä Leopold-rakennuskompleksin ostoon.
The necessary signatures were undertaken yesterday for us to proceed to the purchase of the Leopold building complex.
FinnishAllekirjoitukset paperilla mutta myös Internetin kautta.
Signatures on paper but also through the Internet.
FinnishNämä allekirjoitukset muodostavat siis vastalauseen.
FinnishPitäisikö myös läsnäololistojen allekirjoitukset tarkistaa käsinkirjoitettujen alkuperäisten kirjeiden perusteella?
Do we also have to verify the signatures on the attendance lists by means of handwritten original letters?
Finnish   Saanen huomauttaa kollegalleni, että ainoastaan Hans Peter Martin eikä kukaan muu on oikeutettu tarkistamaan allekirjoitukset.
   May I say to my fellow Member that only Hans Peter Martin, and no one else, can verify signatures.
Finnish   Kaksi jäsentä mainitsi allekirjoitukset ja vihjasi, että kulissien takana olisi jotenkin vehkeilty.
   Two colleagues have made reference to the question of signatures and implicitly suggest some kind of foul deeds behind the scenes.
FinnishMeidän ehdotustemme kannalta se on erittäin hyödyllistä sen vaikean kysymyksen osalta, miten allekirjoitukset tarkistetaan.
As per our suggestions, it is extremely useful with regard to the difficult issue of how to verify the signatures.
FinnishDigitaaliset allekirjoitukset ovat tapa varmistaa, että laskut ovat peräisin todelliselta lähteeltä, eikä niitä ole muokattu.
Digital signatures are a way to ensure that your invoices are from an authentic source and have not been modified.
FinnishPuhemies Borrell lähettää kerätyt allekirjoitukset puheenjohtaja Straw'lle niin, että ne voidaan toimittaa G8-maiden johtajille.
The signatures collected will be sent by President Borrell to Mr Straw so that they can be given to the G8 leaders.
FinnishDigitaaliset allekirjoitukset, joista selviää kuka julkaisi tiedoston, ja onko sitä muutettu digitaalisen allekirjoituksen jälkeen.
Digital signatures, which tell you who published a file and whether it has been altered since it was digitally signed.
FinnishTarvitsemme niiden allekirjoitukset.