"allekirjoittanut" - Englanninkielinen käännös

FI

"allekirjoittanut" englanniksi

FI

allekirjoittanut {pronomini}

volume_up
allekirjoittanut
Asiasta oli pientä kiistaa: toiset, kuten allekirjoittanut, kannattivat uudelleenavaamista, ja toiset halusivat siirtää tätä merkittävää määräaikaa myöhemmäksi.
There was a bit of an argument - some were in favour, such as yours truly, and some wanted to put back the date of this major event.

Esimerkkejä "allekirjoittanut"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishIran rikkoo kyynisesti kansainvälisiä sitoumuksia, jotka se on allekirjoittanut.
Iran is cynically violating the international commitments to which it signed up.
FinnishOlen kuitenkin pahoillani siitä, että neuvosto ei ole allekirjoittanut ehdotusta.
I am disappointed, however, that the Council has not signed up to the proposal.
FinnishMarokko on juuri allekirjoittanut vapaakauppasopimuksen Yhdysvaltojen kanssa.
Morocco, at the moment, has signed a free trade agreement with the United States.
FinnishEn ole laatinut tätä päätöslauselmaa, eikä ryhmäni allekirjoittanut päätöslauselmaa.
I am not the author of this resolution and my group did not co-sign the resolution.
FinnishAllekirjoittanut on äänestänyt De Clercqin mietintöä vastaan seuraavista syistä:
The undersigned have voted against the report by Mr De Clercq for the following reasons:
FinnishOlen jättänyt useita tarkistuksia ranskaksi, ja olen ne itse allekirjoittanut.
I submitted a great number of amendments in French and signed them myself.
FinnishTotean, että Kreikan hallitus on allekirjoittanut kyseisen sopimuksen.
I should like to point out that the Greek Government has signed this convention.
FinnishVetoomuksen on rohkeasti allekirjoittanut yli 10 000 Kiinan kansalaista.
This Charter has been bravely co-signed by more than 10 000 Chinese citizens.
FinnishJälleen kerran pahoittelemme sitä, että neuvosto ei ole allekirjoittanut näitä toimia.
Once again, we regret that the Council has not signed up to these measures.
FinnishYksikään jäsenvaltio eikä yhteisö ei kuitenkaan ole allekirjoittanut sitä.
However, it has not been signed by any Member State, nor by the Community.
FinnishTärkeämpää on kuitenkin se, ettei hän ole allekirjoittanut Lissabonin sopimusta.
However, more important is his failure to sign the Treaty of Lisbon.
FinnishTähän mennessä perussäännön on allekirjoittanut 139 valtiota ja 81 on ratifioinut sen.
As of today, 139 states have signed the Statute, and 81 have ratified it.
FinnishAllekirjoittanut haluaa kiittää esittelijää hyvästä mietinnöstä, joka koskee tärkeää aluetta.
I would like to thank the rapporteur for a thorough report in an important area.
FinnishYhdysvallat ei ole allekirjoittanut Kioton pöytäkirjaa ja jatkaa ilmakehän myrkyttämistä.
America has not signed the Kyoto Protocol and is poisoning the atmosphere.
FinnishOlemme nähneet päätöslauselmaluonnoksen, ja neljä poliittista ryhmää on allekirjoittanut sen.
We have seen the draft resolution and that is signed by four political groups.
FinnishEn tiedä kuka on lisännyt siihen nimeni, sillä en ole allekirjoittanut sitä.
I do not know who has put my name down because I have not signed it.
FinnishSen on allekirjoittanut 188 osapuolta mukaan lukien Euroopan unionin kaikki 25 jäsenvaltiota.
It has 188 signatories, including all 25 Member States of the European Union.
FinnishSiihen allekirjoittanut sekä monet kansalaisjärjestöt ja kansalaiset ovat pyrkineet.
That is something that I and many non-governmental organisations and citizens have worked for.
FinnishTurkki ei ole allekirjoittanut sopimusta, ja neuvotteluja jatketaan edelleen.
The negotiations with Turkey, which has not signed the agreement, are also being continued with.
Finnish31. joulukuuta lähtien peruskirjan on allekirjoittanut 139 maata, ja 27 maata on ratifioinut sen.
As of 31 December, the statute was signed by 139 countries and ratified by 27.