"allekirjoittaminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"allekirjoittaminen" englanniksi

FI

allekirjoittaminen {substantiivi}

volume_up
allekirjoittaminen
Avoimuusrekisteriä koskeva toimielinten sopimus (allekirjoittaminen)
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register (signing)
Kauppa- ja investointisopimuksen allekirjoittaminen olisi tärkeä edistysaskel.
The signing of a trade and investment agreement would be a major step forward.
Sopimuksen allekirjoittaminen tuo valtavat hyödyt sekä Euroopalle että Korealle.
There will be enormous benefit to both Europe and Korea on the signing of this deal.
allekirjoittaminen (myös: vakuuttaminen)

Esimerkkejä "allekirjoittaminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKauppa- ja investointisopimuksen allekirjoittaminen olisi tärkeä edistysaskel.
The signing of a trade and investment agreement would be a major step forward.
FinnishSopimuksen allekirjoittaminen tuo valtavat hyödyt sekä Euroopalle että Korealle.
There will be enormous benefit to both Europe and Korea on the signing of this deal.
FinnishToinen huippukohta oli perustuslain allekirjoittaminen 29. lokakuuta Roomassa.
Another high point was the signing of the Constitution on 29 October in Rome.
FinnishIlmasto- ja energiapaketti sekä meriliikennepaketti (säädösten allekirjoittaminen)
Climate and energy package and maritime transport package (signature of acts)
FinnishRooman sopimuksen allekirjoittaminen viivästyi 24 tunnilla banaanien vuoksi.
The Treaty of Rome was held up for 24 hours before it was signed because of bananas.
FinnishTässä yhteydessä EU:n takaisinottosopimusten allekirjoittaminen on todellinen haaste.
In that respect, the signing of EU readmission agreements represents a real challenge.
FinnishKonferensseihin osallistuminen ja julistusten allekirjoittaminen eivät tosiaankaan riitä.
Just going off to conferences and signing declarations is really not enough.
FinnishArvoisa puhemies, tavoitteenamme on edelleen liittymissopimuksen allekirjoittaminen keväällä 2003.
Mr President, our objective is still to sign the Accession Treaty in spring 2003.
FinnishTavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
Signature of acts adopted under the ordinary legislative procedure
FinnishSen vuoksi meidän on ehdottomasti varmistettava sopimuksen allekirjoittaminen mahdollisimman pian.
It is therefore important for us to ensure that it is signed as soon as possible.
FinnishCotonoun sopimuksen allekirjoittaminen ei ollut alun perin itsestään selvää.
The signing of the Cotonou Agreement was not initially accepted.
FinnishTavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
Signature of acts adopted under the ordinary legislative procedure: see Minutes
FinnishTähän ei riitä pelkkä yleissopimusten allekirjoittaminen ja ratifiointi.
To do so it is not enough simply to sign and ratify conventions.
FinnishGalileo-asetuksen allekirjoittaminen tänään on suuri askel eteenpäin.
This is a major step forward that we are taking today by adopting this Regulation on Galileo.
FinnishAvoimuusrekisteriä koskeva toimielinten sopimus (allekirjoittaminen)
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register (signing)
FinnishVerkkovierailut yleisissä matkaviestinverkoissa (säädöksen allekirjoittaminen)
Roaming on public mobile networks (signature of act)
FinnishRyhmäni ehdottaa, että sopimuksen allekirjoittaminen perutaan, kunnes olette lukeneet lopullisen tekstin.
My group proposes the signing should be cancelled until you have read the final text.
FinnishREACH-ohjelman ja tutkimuksen 7. puiteohjelman allekirjoittaminen
Signing of REACH and the seventh framework research programme
FinnishYhteispäätösmenettelyä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
Signature of acts adopted under codecision: see Minutes
FinnishEuroopan unionin ja Algerian välisen assosiointisopimuksen allekirjoittaminen on jo esityslistalla.
The signing of an association agreement between the European Union and Algeria is on the agenda.